Teeltinformatie

Wintergranen

Teeltupdate 17 mei 2022

Wintertarwe afrijpingsziekten

De ontwikkeling van de wintertarwe gaat nu snel, op vroegst gezaaide percelen is het vlagblad zichtbaar. Algemeen gesteld is de septoria-/gele roestdruk wisselend. Zodra de aar op de kopakker zichtbaar aanwezig is kan de bespuiting tegen afrijpingsziekten erop.

We geven u voor de wintertarwe verschillende opties voor productkeuze voor “de T2” bespuiting, voor ons is de eerste keuze Ascra Xpro vanwege prijs- prestatieverhouding. Middelen hieronder staan in volgorde van prijsniveau.

 

Om ziektevrij te blijven tot aan de oogst, zodra het vlagblad volledig uit is, spuiten met:

 • 1,0 l/ha Aviator Xpro of
 • 1,1 l/ha Ascra Xpro of
 • 1,5 l/ha Revytrex

Wintergerst afrijpingsziekten

De wintergerst staat al volop in de aar, vanwege opkomende resistentie tegen netvlekkenziekte en werking op Ramularia adviseren wij daar de  Priaxor Duo omdat daar een “strobi” in zit en de nieuwe triazool Revysol, die in gerst grote waarde heeft.

Om ziektevrij te blijven tot aan de oogst spuiten met:

 • 1,0 + 1,0 l/ha Priaxor Duo

Wintergraan luis en/of graanhaantje

De bespuiting tegen afrijpingsziekten kan worden gecombineerd met middelen tegen luis en/of graanhaantje:

 • 0,25 l/ha Decis EC                       of
 • 0,20 l/ha Sumicidin Super          of        
 • 0,140 kg/ha Teppeki (geen graanhaantje) 

Bemesting wintertarwe 3e N gift

Zodra het vlagblad er uit is kan de 3e  stikstofgift worden geven:

 • 150 - 200 kg/ha KAS of
 • 25 - 30 l/ha N Plus 28%N

N Plus is een vloeibare bladstikstof die prima kan worden gecombineerd met de afrijpingsziekte bestrijding en scheelt dus een werkgang. N Plus als laatste toevoegen in de tankmix.

Onder de huidige droge omstandigheden is N Plus effectiever dan stikstof strooien met KAS. 

25 l/ha N Plus is wat werking betreft vergelijkbaar met 100 kg/ha KAS.

 

Teeltupdate 3 mei 2022

Bijbemesting via het blad

Met de droge omstandigheden in de afgelopen weken en met weinig neerslag in de weersvoorspelling zijn de omstandigheden voor overbemesting in wintertarwe niet optimaal. In gewassen waar nog een bijbemesting van stikstof nodig is, kan maximaal 20% van de totale N-behoefte via het blad gegeven worden. De toediening via het blad is efficiënter in vergelijking met KAS, zeker als de werking van kunstmest minder is in het geval van strooien of spuiten op droge grond en weinig neerslag. N+ is een bladmeststof, ontwikkeld met het doel om de stikstofefficiëntie te verhogen. Proeven in verschillende gewassen tonen een efficiënter gebruik van stikstof in de vorm van N+. Vergelijkingen met KAS als overbemesting in tarwe tonen zelfs tot een 7 maal hogere efficiëntie.

 

Advies wintertarwe 

 • 15-30 l/ha N+ eventueel gecombineerd met groeiregulatie en/of ziektebestrijding. Eventueel herhalen.
  • Vanaf begin blad- en stengelgroei tot en met vlagbladstadium
  • Een langdurige werking in het blad
  • Een zeer gewasveilige toepassing
  • Goede mengbaarheid in tankmixen.

 

Teeltupdate 26 april 2022

Halmversteviging

 • 0,25 l/ha Trimaxx + 0,5 l/ha CCC

Ziektebestrijding wintertarwe

Tegen septoria en gele roest bovenstaande combinatie mengen met:

 • 0,75 – 1 l/ha Elatus Era max 1x                                          (“T1 bespuiting”)

Ziektebestrijding wintergerst

Tegen Ramularia en Netvlekkenziekte:

 • 1 l/ha Priaxor Duo

Onkruidbestrijding

Voor bespuiting tegen wortelvuil is het op de meeste percelen nog wat aan de vroege kant, probeer dit uit te stellen tot ongeveer een week voor het in de aar komen.

 

Wintergraan 2e N-gift

De tweede stikstofgift kan in de wintergerst en wintertarwe worden toegediend rond het 2e knoop stadium. Voor wintergerst is dit nu wel gepasseerd, wintertarwe is nu actueel. De percelen waar geen drijfmest is uitgereden kunnen worden bemest met de 2e N-gift.

Is er nog geen BlueN gespoten dan kan dit nu nog. Spuit 333 g/ha BlueN ter ondersteuning van een verminderde N-gift of als extra bovenop de standaard N-gift.

 

Wintertarwe      (ca. 80 kg N/ha)

 • 300 kg KAS / ha
 • 300 kg NTS / ha (= ca. 230 ltr)

Wintergerst    (ca. 60 kg N/ha)

 • 220 kg KAS 27%N / ha

LET OP: NTS moet met kunstmestdop en op een absoluut droog gewasworden gespoten.

 

Teeltupdate 31 maart 2022

Een gezond gewas is vitaler en minder vatbaar voor ziekten en plagen. Naast de voeding met stikstof, kalium en fosfaat, vervullen veel sporenelementen een belangrijke rol hierin, hebben ze vaak nevenwerking op schimmels en verlaagt het de ziektedruk vanuit uw perceel. Onder andere mangaan en zink zijn op onze gronden slecht beschikbaar vanwege een doorgaans hoge pH. Door met bladmeststoffen in de plantbehoefte te voorzien, voorkomt u tekorten en draagt u bij aan een optimale opbrengst. Op deze manier kunt u met weinig kosten uw gewas een optimale start geven en vitaal het seizoen in laten gaan. 

 • 1,0 l/ha Human-15 (+ 0,75 l/ha Koper 435)

 

Teeltupdate 22 maart 2022

De wintertarwe ontwikkelt zich onder de huidige weersomstandigheden nu snel. Er is of wordt op zeer veel percelen mest uitgereden. Dat betekent dat we het onkruid, wat er staat, eerst moeten laten herstellen voordat we een onkruidbestrijding gaan uitvoeren.

De vroegste percelen kunnen binnenkort gespoten worden.

 

Halmversteviging

 • 0,25 l/ha Trimaxx + 0,5 l/ha CCC (na 10 dgn herhalen)

 

Ziektebestrijding

Tegen septoria en gele roest bovenstaande combinatie mengen met:

 • 1,5 l/ha Ampera max 2x,               met 7 dagen interval (“T0 bespuiting”)      of
 • 0,75 – 1 l/ha Elatus Era max 1x                                        (“T1 bespuiting”)

 

Onkruidbestrijding

Bij muur, kleefkruid, herderstasje, zwaluwtong, melde etc:

 • 1-1,8 l/ha Primstar        + 1,5 l/ha MCPA                of
 • 1,0 l/ha Tapir              + 0,35 l/ha Pixxaro              of
 • 1,0 l/ha Tapir              + 1,5 l/ha MCPA                   of      (ook wortelvuil)
 • 1,0 l/ha Omnera        + 1,5 l/ha MCPA                   of
 • 0,6 l/ha Starane Top + 1,5 l/ha MCPA                   of

 

Restricties:

 • Pixxaro heeft een driftbeperking van DRT 95. Pixxaro is een nieuwe groeistof die voor een groot deel de MCPA kan vervangen. Tulpen nateelt is mogelijk.
 • Primstar heeft een extra driftbeperking boven de 1,5 l/ha is dat DRT 90, boven de 1,6 l/ha is dat DRT 95.
 • MCPA mag 1x gebruikt worden met een maximale dosering van 3,6 l/ha
 • Omnera toepassen met lage spuitboomhoogte (30 cm en driftarme Venturidop), lees het etiket voor de volledige toepassingsvoorwaarden.

Let op:

Tulpen en bieten zijn erg gevoelig voor groeistoffen, dus pas op voor drift. Maak de spuit goed schoon met Tankcleaner als u daarna tulpen of bieten gaat spuiten. Voor de combinaties met Primstar, Tapir, Starane Top en MCPA is spuiten bij groeizaam weer belangrijk.

 

Teeltupdate 23 februari 2022

Bemesting stikstof en zwavel

Voor het behalen van een hoge opbrengst is het belangrijk dat er vroeg voldoende stikstof beschikbaar is. Zwavel speelt een belangrijke rol bij de opname van stikstof. Vanuit de lucht is er een lage zwaveldepositie en door de lage temperaturen komt er te weinig vrij uit de bodem. Het toevoegen van zwavel aan de eerste stikstofgift verhoogt hierdoor de opbrengst. Een gift van 50 kg/ha SO3 is voldoende om in de zwavelbehoefte van de plant te voorzien. Geef bij de eerste stikstofgift op wintertarwe minimaal 120 kg zuivere stikstof per hectare en bij gerst ongeveer 80 kg. Strooi dit bij gerst aan het begin van de uitstoeling (1-2 spruiten per plant).

 

Er zijn meerdere stikstofmeststoffen verkrijgbaar die geschikt zijn voor bemesting van wintertarwe. Kalkammonsalpeter (KAS), Sulfan (KAS-zwavel) en NTS zijn alom bekend. Daarnaast bestaan ook Novurea en Novurea S. Dit zijn gestabiliseerde ureum-korrelmeststoffen met een urease-remmer waardoor de stikstof uit ureum niet vervluchtigt. De maximale strooibreedte van Novurea en Novurea-S bedraagt 24 meter, omdat het soortelijk gewicht lager is dan dat van KAS. Met de huidige stikstofprijzen zijn de Novurea-soorten per kg stikstof gunstig geprijsd.

 

 

Meststof

Wintertarwe (kg/ha)

Wintergerst (kg/ha)

Met zwavel Sulfan 24% N + 15% SO3* 500 330
Novurea-S 38% N + 18% SO3 320 210
NTS** 27% N + 7,5% SO3 450 (=350 l) 335 (=260 l)
Zonder zwavel KAS 27% N 450  
Novurea 46% N 260  

 

*  de zuivere hoeveelheid zwavel (S) - SO3 /2,5

** i.v.m. verbranding alleen toepassen op een droog gewas

 

Bemesting kali

Bij percelen met een lage kalium beschikbaarheid op de analyse, die niet met drijfmest worden bemest, is het mogelijk om aanvullend een kalibemesting uit te voeren:

 • 100 – 150 kg/ha Kali 60

Wanneer u dit voorjaar ook drijfmest over de tarwe wilt uitrijden, houd dan geen rekening met de hoeveelheid stikstof in de eerste kunstmestgift. Dit vanwege het te laat vrijkomen van de stikstof uit de mest. Drijfmest op bouwland mag uitgereden worden vanaf 16 februari. Voor levering van mest kunt u contact opnemen met uw teeltadviseur.

Onze mensen

Persoonlijke benadering en service kenmerkt Profytdsd

Het professionele team staat onze klanten continu ter beschikking voor een goede en snelle ondersteuning.

Photo of Arjan Bijsterveld
Arjan Bijsterveld Teeltadviseur Uithuizen
Photo of Klaas Heslinga
Klaas Heslinga Teeltadviseur Dokkum
Photo of Team loonwerk
Team loonwerk Loonwerk Creil
Photo of Weimar de Ridder
Weimar de Ridder Teeltadviseur Emmeloord, Swifterbant
Top

Je gebruikt een verouderde versie van je internetbrowser, waarschijnlijk Internet Explorer

Helaas wordt Internet Explorer niet meer ondersteund op onze website. Wij raden je aan over te schakelen naar een modernere browser met verbeterde functionaliteiten en nieuwe mogelijkheden zoals: Firefox, Chrome en Edge.

<h4>profytodsd.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agenda/">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/activiteiten/">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/advisering/">Advisering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/5-stappenplan-bodem-en-bemesting/">5 stappenplan - bodem en bemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodem-en-biostimulanten/">Bodem en biostimulanten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agrovision/">Agrovision</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/planetproof/">Planet Proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/gassen/">Kiemremming aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kniptormonitoring/">Kniptormonitoring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/loonwerk/">Loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kistontsmetter/">Kistontsmetter</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mafex/">Mafex</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/productoverzicht/">Productoverzicht</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/innovatie/">Innovatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/reinigingveldspuit/">Reiniging veldspuit</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/robot/">Robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/ecorobotix-ara/">Ecorobotix ARA</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/demobedrijven/">Demobedrijven en proeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/opendag/">Demobedrijven 2022</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/groenbemester-demo/">Groenbemester demo</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/druppelirrigatie/">Druppelirrigatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal_1060/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/zasso/">Elektrische onkruidbestrijding</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/langs-de-kavel/">Langs de kavel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pbse/">Potato Business School</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/tulpenfestival/">Tulpenfestival</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/profytodsd-bloemenmengsel/">Profytodsd bloemenmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/wijkplatform-de-zuidert/">Wijkplatform de Zuidert</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/team/">Team</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/privacy/">Privacy verklaring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/teeltinformatie/">Teeltinformatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/aardappelen/">Aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/biologisch/">Biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pootaardappelen/">Pootaardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/grasland/">Grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graszaad/">Graszaad</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mais/">Mais</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/suikerbieten/">Suikerbieten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/uien/">Uien</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/wintergranen/">Wintergranen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/winterwortelen/">Winterwortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/witlof/">Witlof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/251/nabeschouwing-virussymposium/">Nabeschouwing VIRUSsymposium</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/253/test/">Inloggen dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/256/spuitdoppen-keuze/">Spuitdoppen keuze</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/269/voorjaar-bloementijd/">Voorjaar! Bloementijd!</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/294/demodag-swifterbant/">Demodag Rottum</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/299/terugblik-demoavonden/">Terugblik demoavonden</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/318/geslaagde-bijeenkomst-potato-business-school/">Geslaagde bijeenkomst Potato Business School</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/319/ruwvoerdemo-vollenhove/">Ruwvoerdemo Vollenhove</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/324/data-klantenlezingen-2020/">Data klantenlezingen 2021</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/327/profytodsd-investeert-in-robottechniek/">Profytodsd investeert in robottechniek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/344/aanbieding-weerstation-gewis/">Speciaal voor Profytodsd klanten Sencrop weerstation met CropVision Advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/348/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/354/opening-vestiging-uithuizen/">Opening vestiging Uithuizen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/355/aangepaste-dienstverlening-in-verband-met-corona-maatregelen/">Aangepaste dienstverlening in verband met Corona-maatregelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/370/trips-bestrijding-met-natuurlijke-vijanden/">Trips bestrijding met natuurlijke vijanden</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/374/uitbetaling-lange-pool-wintertarwe/">158 euro netto lange pool wintertarwe</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/377/groenbemesters-2020/">Groenbemesters 2020</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/384/bodemverbetering-na-de-oogst/">Bodemverbetering na de oogst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/385/groenbemesterdemo/">Groenbemesterdemo</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/388/strategie-bewaring-aardappelen/">Strategie bewaring aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/409/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/452/precusoren-wetgeving/">Precusoren wetgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/461/nieuwe-robotti/">Nieuwe Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/462/vacature-teeltadviseur/">Vacature teeltadviseur</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/463/terminator/">Terminator</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/aardappel/">aardappel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/abemec/">Abemec</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/advies/">advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/akkerrand/">akkerrand</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/based/">based</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologisch/">biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologische-meststof/">biologische meststof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemen/">Bloemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemenmengsels/">bloemenmengsels</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemleven/">Bodemleven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemvariatiekaart/">bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/braakmengsel/">braakmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificering/">certificering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificeringen/">certificeringen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/cursus/">cursus</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/deskundig/">deskundig</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/drone/">drone</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/droogkosten/">droogkosten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/fusarium/">fusarium</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gerst/">gerst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gewasbescherming/">gewasbescherming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gezond-gewas/">gezond gewas</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/globalgap/">Globalgap</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/granulaat/">granulaat</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/grasland/">grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/groenbemesting/">groenbemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/keurmerk/">keurmerk</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemen/">kiemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemgroeibeheersing/">kiemgroeibeheersing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemremming/">kiemremming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kist/">kist</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kisten/">kisten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/knolbehandeling/">knolbehandeling</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kraterrot/">kraterrot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/lezing/">Lezing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/loonbedrijf/">loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mais/">maïs</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/melasse/">melasse</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mest/">Mest</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/nitro/">nitro</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/onderzoek/">Onderzoek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ontsmetting/">ontsmetting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opening/">Opening</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opf/">OPF</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/planet-proof/">Planet proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/plant/">plant</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/precisielandbouw/">precisielandbouw</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/regelgeving/">Regelgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robot/">robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotica/">robotica</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotti/">Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ruwvoer/">Ruwvoer</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/samenwerking/">samenwerking</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/satelliet/">satelliet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuiten/">spuiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuitlicentie/">Spuitlicentie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/suikerriet/">suikerriet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/taakkaart/">taakkaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tarwe/">tarwe</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tercol/">Tercol</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/uithuizen/">Uithuizen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/voederwaarde/">voederwaarde</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/water/">Water</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wortelen/">wortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wtilof/">wtilof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/zilverschurft/">zilverschurft</a></li> </ul>