Teeltinformatie

Aardappelen

Teeltupdate 1 september 2023

Loofdoding in consumptieaardappel

De eerste percelen consumptieaardappelen zijn er bijna aan toe om doodgespoten te worden.

Hierbij is de juiste middel keuze van belang, de stand van de gewassen is hier belangrijk.

 

Volveldsbespuiting: Groen vitaal loof

 • 0,8 l/ha Quickdown + 2 l/ha Plantolie HF + 0,5 Ranman Top

Na ca. 1 week, wanneer de stegels goed geraakt kunnen worden een tweede bespuiting uitvoeren.

 

 • 1 l/ha Spotlight Plus / Affinity Plus + 1 l/ha Plantolie HF (+ evt. Ranman Top)

Volveldsbespuiting:  afstervend loof

 • 1 l/ha Spotlight Plus / Affinity Plus + 1 l/ha Plantolie HF  + 0,5 Ranman Top
 • 0,8 l/ha Quickdown + 2 l/ha Plantolie HF (+ evt. Ranman Top)

Waterhoeveelheid volveldsbespuiting  400 l/ha       

 

Voor vragen, neemt u contact op met uw teeltadviseur.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

 

Teeltupdate 25 juli 2023

De eerste Phytophthora is in ons werkgebied gevonden, daarom is het van belang om een strak spuitschema aan te houden.

Loopt u door omstandigheden uit of wordt er Phytophthora in uw perceel gevonden neem gepaste maatregelen. 

 

Advies: bij uitlopen van het schema

 • Voeg 200 g/ha Curzate Partner  of  0,5 l/ha Cymbal Flow toe aan uw bespuiting
  • bij 1 dag uitloop gewone schema: 6 dagen vanaf de laatste bespuiting
  • bij 1 dag uitloop Zorvec schema: 8 dagen vanaf de laatste bespuiting
 • 1,4 l/ha Infinito + 200 g/ha Curzate Partner of 0,5 l/ha Cymbal Flow         of
 • 2-2,5 l/ha Proxanil
  • bij 2 à 3 dagen uitloop: > 8 dagen vanaf de laatste bespuiting

Advies: bij Pytophthora gevonden

 • 1,6 l/ha Infinito +  200 g/ha Curzate Partner of 0,5 l/ha Cymbal Flow
 • 2,5 l/ha Proxanil 4 dagen na bovenstaande bespuiting
  • Infinito max 6.4 l/ha per seizoen
  • Curzate Partner max. 6 x per seizoen met 5 dagen interval
  • Cymbal flow max. 6 x per seizoen met 5 dagen interval

 Zorvec NIET inzetten voor een stopbespuiting vanwege de resistentiegevoeligheid

 

Bij regenachtig weer is het verstandig om een hechter bij de bespuitingen toe te voegen.

 • 0, 25 – 0,3 l/ha PROLONG (0,1 per 100 l water)                of
 • 0, 25 – 0,3 l/ha PROLONG XP/Xtra (0,1 per 100 l water)

N.B. PROLONG als laatste toevoegen aan de tankmix.

        PROLONG XP/Xtra als eerste toevoegen aan de tankmix.

 

Vraag uw teeltadviseur voor een gericht advies.

 

Teeltupdate 18 juli 2023

Kiemremming in aardappelen en aardappelopslag bestrijding 

De toepassing van kiemremmer Royal MH of ITCAN tijdens de teelt is een standaard bespuiting geworden in tafel- en consumptieaardappelen. Hierdoor zorgt u voor een goede basis voor het bewaarseizoen. Royal MH is een granulaat en ITCAN is een vloeibare formulering.                                                                                                                          Toediening van Royal MH/ITCAN vlb. is maat werk! Wij zien veel percelen met een matige zetting, er komt ook bij sommige rassen en tweede zetting aan, dus het tijdstip van spuiten wordt bepaald door het gezondheid van het loof.                                                                                                                                         Een goede toepassing kan de volgende voordelen opleveren:

 • Een rustiger product in de bewaring
 • Minder gewichtsverlies in de bewaring
 • Minder aardappelopslag in de volgteelt
 • Geen inwendige kiem
 • Een goede werking tegen doorwas

Remming van aardappelopslag:

 • Bij volgteelten waarbij aardappelopslag moeilijk te bestrijden is, kan dit voordelen bieden. Door de toepassing van Royal MH /ITCAN vlb. zijn de knollen in de maat 0-30 mm (tweede zetting) minder in staat om aardappelopslag planten te vormen.

 

Toediening:  

Royal MH/ITCAN vlb. moet worden gespoten op een gezond, egaal en vitaal gewas (geen hittestress).

Toepassen 3 tot 5 weken voor loofdoding. De bloeiperiode van het gewas moet grotendeels voorbij zijn. In de praktijk betekent dit dat globaal tussen half juli en half augustus gespoten kan worden in de aardappelen.

Phylgreen Kuma: is een vloeibare mix van aminozuren afkomstig van Delfan Plus en het zuiver koudgetrokken zeewierextract Phylgreen. Deze combinatie van beide producten maakt

Phylgreen Kuma tot een uiterst effectief anti-stress middel. Door het voorkomen van stress in de plant wordt meer actieve stof naar de knollen getransporteerd.

Om stress te voorkomen in de aardappelen kan je zowel voor het bespuiting als tijdens het spuiten van Royal MH of ITcan Phylgreen Kuma toevoegen aan de bespuitingen.

 

De spelregels bij het spuiten in aardappelen:

 

 • 5 kg Royal MH per ha in 400 – 500 liter water + (1,5 l/ha Phylgreen Kuma) of
 • 11 l ITCAN vlb. per ha in 400 – 500 liter water + (1,5 l/ha Phylgreen Kuma)
 • Niet toepassen boven 25 oC (indien nodig `s avonds spuiten)
 • Niet mengen met andere toepassingen. (met uitzondering Phylgreen Kuma)
 • Minimaal 12 uur zonder regen is nodig voor een goede opname.
 • Geen uitvloeier

 

Vraag uw teeltadviseur voor een gericht advies.

 

Teeltupdate 27 juni 2023

Bonenspintmijt

Bonenspintmijt komt voornamelijk in warme zomers voor, in o.a. Markies en Saprodi. Bij het waarnemen van de eerste aantasting hebben wij de volgende opties.

 

Afbeelding

 • Spical Plus
  • De zakjes met roofmijten hang je om de 5 meter rondom in de laatste rij van het gewas.
  • Middenin hangen anders kunnen de muizen er van vreten en/of wordt het nat vanaf de grond.
  • Niet vol in de zon hangen.
  • De roofmijten lopen in 4 tot 6 weken uit de zakjes.
  • De piek van uitlopen zit op ca. 2 weken, na ca. 3 tot 4 wkn. nieuwe ophangen.
  • Kost ca. € 35/ha per keer.
 • 0,75 l/ha Batavia max 4x met 7 dgn interval, na de bloei
 • 0,5 l/ha Movento max 2x met 7 dgn interval, na de bloei

Bladvoeding

Bij gevoelige rassen, bijvoorbeeld Innovator, is bladvoeding van groot belang. Vanaf de 2e bespuiting wekelijks toevoegen aan de ziektebestrijding:

 • 0,5 l/ha Hu-man + 0,5 l/ha Magnor + 0,5 l/ha Bormo of
 • 10 l/ha N plus Micro (+ 0,5 l Bormo) of
 • 10 l/ha Nutrino Pro                            of         
 • 5 – 8 l/ha OPF 7-2-3

 

Teeltupdate 19 juni 2023

Luizen (Toprol luis)

 • 0,2 l/ha Sumicidin Super/Alpha max 5x met 7 dgn. interval    of
 • 0,2 l/ha Decis EC max 3x met 7 dgn. interval
 • 0,05 l/ha Karate Zeon max 2x met 7 dgn. interval     

 Luisdoders  (wegedoorn- en vuilboomluis) voor de bloei

 • 0,5 l/ha Sivanto Prime max 1x.
 • 250 g/ha Gazelle/Antilop max 3x, met 21 dgn. interval

Toepassingen luisdoders

Sivanto Prime: is een nieuwe luisdoder in aardappelen, het middel is translaminar, lokaal systemisch en heeft contactwerking, het is toegelaten vanaf stengelstrekking (BBCH 31).

En mag maximaal 1 keer toegepast worden per teeltcyclus.             

Gazelle/Antilop: vanaf het moment dat het gewas 50% grondbedekking heeft.

Luisdodende middelen (Sivanto Prime, Gazelle/Antilop) afwisselen ter voorkoming van resistentie.

 

Luisdoders  (alle luizen) na de bloei

 • Batavia 0,75 l/ha max 4x met       7 dgn. interval
 • Movento 0,5 l/ha max 2x met 7 dgn. interval

Phytophthora

Phytophthora is in ons gebied tot nu toe niet gevonden, maar wees alert, (zeker bij beregenen) op de juiste middelenkeuze voor het middenblok bij de bespuitingen tegen Phytophthora.

 

Advies middenblok.

 • 0,15 l/ha Zorvec Enicade “Ntec” + 0,3 l/ha Gachinko max 4x of
 • 1,2 - 1,6 l/ha Infinito max 4x totaal 6,4 l/ha     of
 • 1 l/ha Banjo Forte max 4x
 • 0,4 l/ha Zorvec Endavia (geen voorkeur vanwege mogelijk resistente stammen)            

Alternaria/Sclerotinia

 • 1,25 l/ha Belanty max 3x met 7 dgn. interval
 • 0,5 l/ha Propulse max 3x met 10 dgn. interval
 • 0,5 l/ha., Alternet/Narita max 4x met 10 dgn. interval
 • 0,25 kg/ha Signum (hoofdzaak sclerotinia) max 4x (2 blokken van 2) met 10 dgn. interval

 

Teeltupdate 16 mei 2023

Phytophthorabestrijding

Vanaf opkomst de eerste 2 bespuitingen:

 • 0,8 l/ha Orvego + 0,5 l/ha Hu-man of
 • 0,6 l/ha Revus +  0,5 l/ha Hu-man                       

Vanwege een nieuwe Phytophthorastam (EU 43) is het noodzakelijk geworden de Revus na 2 bespuitingen te combineren met een ander Phytophthoramiddel.

Phytophthorabespuitingen 3 en 4

 • 0,8 l/ha Orvego + 0,5 l/ha Hu-man of
 • 0,5 l/ha Revus + 0,3 l/ha Canvas + 0,5 l/ha Hu-man of
 • 0,5 l/ha Revus + 0,9 l/ha Infinito + 0,5 l/ha Hu-Man

Revus heeft een spuitinterval  van 7 dagen.

Orvego heeft een spuitinterval van 5 dagen.

 

Bladvoeding

Bij gevoelige rassen, bijvoorbeeld Innovator, is bladvoeding van groot belang. Vanaf de 2e bespuiting wekelijks toevoegen aan de ziektebestrijding:

 • 0,5 l/ha Hu-man + 0,5 l/ha Magnor + 0,5 l/ha Bormo of
 • 10 l/ha N Plus Micro (+ 0,5 l Bormo)                of
 • 10 l/ha Nutrino Pro  of          
 • 5 – 8 l/ha OPF 7-2-3

Gewas weerbaarheid, hitte en droogtestress.

 • 2 a 3 keer vanaf knolzetting: 1,5 l/ha Phylgreen Kuma

Luizen en virus

Hierbij de mogelijkheden van Olie H (Kompaan) en Prolong XP op een rijtje (gemengd met pyrethroïde).

Olie H  (Kompaan): Spuitinterval tussen 1e en 2e toepassing 3 dagen, en

tussen de volgende toepassingen 7 dagen

 

 • 6 l/ha Olie H  en 0,25 – 0,3 l/ha Prolong XP  gevoelige rassen    
 • 0,25 – 0,3 l/ha Prolong XP alle andere rassen                   

Percelen met  Vydate aan de basis, vanaf opkomst spuiten met:

 • 0,2 l/ha Sumicidin Super/Alpha (+ 6 l/ha Olie H en/of Prolong XP)          of
 • 0,2 l/ha Decis EC                               (+ 6 l/ha Olie H en/of Prolong XP)          of
 • 0,5 kg/ha Pirimor (LET OP: toepassingsvoorwaarden)

Als er geen  Vydate bij het poten toegediend is: een week na opkomst starten met een luisdoder.

 • 0,2 l/ha Sumicidin Super/Decis + 0,5 l/ha Sivanto Prime (+ 6 l/ha Olie H en/of Prolong XP)
 • 0,2 l/ha Sumicidin Super/Decis + 250 g/ha Gazelle/Antilop                         (+ 6 l/ha Olie H en/of Prolong XP)

Decis mag maximaal 3 x gespoten worden per seizoen.      

Sumicidin Super en Alpha mag maximaal 12 x gespoten worden per seizoen.

Toepassingen luisdoders

Sivanto Prime: is een nieuwe luisdoder in aardappelen, het middel is translaminar, lokaal systemisch en heeft contactwerking, het is toegelaten vanaf stengelstrekking (BBCH 31).

En mag maximaal 1 keer toegepast worden per teeltcyclus.              

Gazelle/Antilop: vanaf het moment dat het gewas 50 % grondbedekking heeft. Maximaal 3 toepassingen  per teeltcyclus.

 

Luisdodende middelen (Sivanto Prime, Gazelle/Antilop) afwisselen ter voorkoming van resistentie. (middelen zijn van een andere chemische groep)

 

Afdekken aardappelafvalhopen

Mede gelet op de regelgeving (controle door NAK-Agro) willen wij u wijzen op het opruimen c.q. afdekken van afvalhopen, dat geldt voor zowel aardappel- als uienafvalhopen.

Vanaf heden (mei) wordt hierop gecontroleerd.

 

Teeltupdate 4 mei 2023

Pootaardappelen vóór opkomst

In pootaardappelen zijn er diverse combinaties mogelijk afhankelijk van de grondsoort en het onkruidenbestand.

 • 2,5 - 4 l/ha Proman + 0,25 - 0,5 l/ha Sencor
 • 2 - 3 l/ha Proman + 3 l/ha Boxer (kleefkruid, nachtschade)
 • 3 - 4 l/ha Arcade  (veelknopigen, kleefkruid, nachtschade)
 • 3 l/ha Boxer +  0,5 l/ha Sencor             
 • 3 l/ha Challenge + 2 l/ha Proman + 0,25 l/ha Sencor (witlofopslag, melkdistel en kleefkruid)

Challenge kan witverkleuring geven in aardappelen

                    

Consumptieaardappelen vóór opkomst

Ook in consumptieaardappelen zijn meerdere combinaties mogelijk.

 • 0,75 l/ha Sencor + 2 - 4 l/ha Proman
 • 2,5 - 4 l/ha Proman + 4 l/ha Boxer                              
 • 0,75 l/ha Sencor + 4 l/ha Boxer (kleefkruid en nachtschade)
 • 0,5 l/ha Sencor + 3 l/ha Boxer + 2 l/ha Proman
 • 3 l/ha Challenge + 2 l/ha Stomp + 0,2 l/ha Centium

(witlofopslag, melkdistel en kleefkruid)

 • 1,5 l/ha Gofor + 3 l/ha Proman + 0,5 l/ha Sencor

(brede combinatie, een lange duurwerking bij ‘lastig’ onkruid)

Let op:

 • Challenge, Gofor en Centium kunnen gewasreactie veroorzaken in tulpen “verkleuring van het blad”.
 • Pas goed op met het gebruik van Boxer/Arcade als er in de buurt percelen zijn met tulpen in de bloei!! Boxer veroorzaakt “kiepers”.

Tafelaardappelen (Planetproof) vóór opkomst

 • 0,15 - 0,25 l/ha Centium + 0,5 – 0,75 l/ha Sencor

Verbetering werking (bodem)herbiciden

Onder droge omstandigheden houdt Concrete HF de werkzame stof actief vast in de toplaag wat een positief effect geeft aan de duurwerking. In een regenrijke periode voorkomt Concrete inspoeling en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

Toevoegen aan de bodemherbiciden:

 • 0,4 l/ha Concrete HF

Als u een pootmachine gebruikt dat direct de ruggen vormt, kan het zijn dat u niet gelijk toe komt aan spuiten. Als er onkruid door komt voor het spuiten is het de overweging waard om onkruidolie en/of Quickdown toe te voegen. Olie en Quickdown zorgen voor een betere contactwerking en de drift wordt beperkt.

 • 2 l/ha Plantolie HF OF
 • 0,4 l/ha Quickdown + 1 l/ha Plantolie HF

Onkruidbestrijding blijft maatwerk. Raadpleeg uw adviseur voor een advies op maat.

 

Toepassing vloeibare calcium + borium

Voor verbetering van de schilkwaliteit en om aantasting van schurft te verminderen kan N-xt N 9 Calcium kort vóór het rijenfrezen over de ruggen worden gespoten.

 

N-xt Calcium is een vloeibare meststof en bevat:

 • 12,5% opneembare calcium
 • 0,6 % borium
 • 9% stikstof

De calcium en borium zorgen o.a. voor sterkere celwanden en daardoor een betere schilkwaliteit. De calcium en borium worden in het begin van het seizoen opgenomen door de fijnste haarwortels.

N-xt Calcium is verkrijgbaar in multiboxen van 1000 l (= 1290 kg).

 • 250 l/ha N-xt N 9 Calcium (27 kg/ha N)  

LET OP: N-xt N9 Calcium niet mengen met andere meststoffen.

 

Teeltupdate 26 april 2023

Rijenbemesting fosfaat

De rijenbemesting met fosfaat kan in granulaatvorm met Easy Start® Microfast BS of vloeibaar met N-xt Fertiphos of APP.

Easy Start heeft een lage zoutindex en bevat ook ijzer, mangaan, zink en de bacterie Bacillus Subtilis die zorgt voor de mineralisatie van organisch fosfaat en meer wortelmassa. Wanneer u kiest voor vloeibaar heeft N-xt Fertiphos de voorkeur. Fosfaat uit Fertiphos blijft beschikbaar voor de plant in de bodem. Fertiphos is ook leverbaar met (een combinatie van) de sporenelementen borium, zink, koper en mangaan.

 • 30 kg/ha Easy Start® Microfast BS (= 4 kg N + 12 kg P2O5)
 • 80 – 115 l/ha N-xt Fertiphos (= 4 – 7,5 kg N + 19 – 27 kg P2O5)
 • 60 – 80 l/ha APP (= 6 – 8 kg N + 20 – 28 kg P2O5)

Aardappelen: bemesting stikstof

Er zijn meerdere manieren om het gewas van stikstof te voorzien. Naast de gangbare vormen, zoals KAS, KAS-S, NTS, Urean en zwavelzure ammoniak, lichten we drie alternatieven toe. Vloeibaar (evt. ook in de rij) d.m.v. N-xt meststoffen, of meststoffen in korrelvorm met gereguleerde stikstofafgifte (evt. aangevuld met vloeibare bladbemesting).

N-xt NP bodemmeststoffen zijn bodemvriendelijk en specifiek geformuleerd voor een efficiënte opname door de wortels. De stikstof komt geleidelijk vrij, waardoor er minder verlies door uitspoeling is. Wanneer dit al in de rij toegediend wordt zijn er diverse formules met stikstof en fosfaat i.c.m. verschillende sporenelementen die op maat gemaakt kunnen worden, afhankelijk van de bodemanalyse en geteelde rassen.

Active’N 30 is een gekorrelde meststof met 25% ureum + 5% ammonium + 7% CaO + 2 MgO + 20% SO3. Daarnaast bevat het de biostimulant NPro die opname en omzetting van stikstof stimuleert. De ureumfractie is in de korrel gekoppeld aan een organisch-minerale matrix. Hierdoor is ureum niet vrij toegankelijk voor het enzym urease. Dat zorgt voor gelijkmatige afgifte van ammonium wat resulteert in een verlaagde vervluchtiging en gelijkmatige groei.

Agrocote Max (44-0-0) is een gekorrelde gecoate ureummeststof die goed aansluit bij de stikstofbehoefte van uw gewas. Alle stikstof in deze meststof bestaat uit ureum. Op basis van de bodemtemperatuur varieert de afgifte van stikstof en wordt de ureum via ammonium omgezet naar nitraat. Door de gecontroleerde afgifte is er minder overschot aan nitraat. Zo is de water- en energiehuishouding van de plant beter en is er minder uitspoeling. Het strooien moet voor het poten of aanfrezen plaatsvinden en kan tot 36 meter breed uitgevoerd worden.

Er zijn verschillende bemestingsstrategieën:

 • 100% van de N-behoefte aan de basis, geen bijbemesting nodig
 • 80 – 90% van de N-behoefte aan de basis, bijbemesting via blad met Foliar N28 of Foliar N24 Mg Mn of N-xt N18 Ca Mg Mn

Voor advies of bestellen, kunt u contact opnemen met uw teeltadviseur.

 

Teeltupdate 1 april 2023

Aaltjes- en luizenbeheersing in pootaardappelen

Voor aaltjes, ritnaalden en/of luizenbeheersing in pootaardappelen zijn meerdere middelen mogelijk. Hieronder een overzicht: 

 

Vydate 10 G

 • Granulaat
 • Naast aaltjeswerking ook een goede werking tegen bladluizen. 

Nemathorin

 • Granulaat
 • Naast een goede aaltjeswerking ook een nevenwerking tegen luizen en ritnaalden. 
 • Zeer belangrijk om de juiste dosering aan te houden wegens kans op residu.
 • Niet toepassen bij rassen met een vroegheidscijfer van 8 en hoger.

Verango  

 • Vloeibaar middel
 • Werking op aardappelcystenaaltjes en een nevenwerking op alternaria.
 • In de rij kan het gemengd worden met alle gangbare middelen en meststoffen. 

Karate 4G

 • Werking op ritnaalden

 

 

Rhizoctoniabestrijding pootaardappelen – grondbehandeling vloeibaar

Voor de grondbehandeling tegen Rhizoctonia heeft u de keuze uit de volgende middelen: 

 

Allstar 

 • Zeer goede werking op Rhizoctonia, nevenwerking tegen zilverschurft en zwarte spikkel
 • Lage dosering
 • Zeer goed mengbaar
 • Zacht voor de knol, is veilig toe te passen in het witte puntjesstadium

Amistar / Profi AZ 

 • Zeer goede werking op Rhizoctonia, en een nevenwerking tegen zilverschurft en zwarte spikkel
 • Toepassen in het witte puntjesstadium kan vertraging in opkomst geven
 • Volvelds toelating is vervallen. 

Serenade  

 • Toelating in zowel de biologische als gangbare teelt
 • “groen middel” Bacillus amyloliquefaciens (subtilis)  
 • Werking getoetst op zilverschurft, nevenwerking op Rhizoctonia en schurft
 • Plantweerstand en schilkwaliteit zijn opvallende plus punten
 • Is veilig toe te passen in het witte puntjesstadium en is goed te mengen met alle gangbare middelen en meststoffen

Rhizoctoniabestrijding pootaardappelen – grondbehandeling vloeibaar

Voor de grondbehandeling tegen Rhizoctonia heeft u de keuze uit 4 verschillende middelen:

Allstar, Amistar/Profi AZ en Serenade  

 

Allstar

 • Zeer goede werking op Rhizoctonia, nevenwerking tegen zilverschurft en zwarte spikkel
 • Lage dosering
 • Zeer goed mengbaar
 • Zacht voor de knol, is veilig toe te passen in het witte puntjesstadium

Amistar / Profi AZ

 • Zeer goede werking op Rhizoctonia, en een nevenwerking tegen zilverschurft en zwarte spikkel
 • Toepassen in het witte puntjesstadium kan vertraging in opkomst geven
 • Volvelds toelating is vervallen.

Serenade  

 • Toelating in zowel de biologische als de gangbare teelt
 • “groen middel” Bacillus amyloliquefaciens (subtilis)
 • Werking getoetst op zilverschurft, nevenwerking op Rhizoctonia en schurft
 • Plantweerstand en schilkwaliteit zijn opvallende plus punten
 • Is veilig toe te passen in het witte puntjesstadium en is goed te mengen met alle gangbare middelen en meststoffen

Knolbehandeling, poeders vlak voor of bij het poten

 

Symphonie

 • Goede werking op Rhizoctonia
 • Is veilig toe te passen in het witte puntjesstadium

De Rhizoctoniamiddelen schematisch voor u op een rij:

 

 

Onze mensen

Persoonlijke benadering en service kenmerkt Profytodsd

Het professionele team staat onze klanten continu ter beschikking voor een goede en snelle ondersteuning.

Photo of Jinne Venema
Jinne Venema Teeltadviseur Swifterbant
Photo of Conner Pelgrim
Conner Pelgrim Teeltadviseur Uithuizen
Photo of Enno Biewenga
Enno Biewenga Teeltadviseur Emmeloord
Photo of Hessel Romkes
Hessel Romkes Specialist Mafex Emmeloord
Top

Je gebruikt een verouderde versie van je internetbrowser, waarschijnlijk Internet Explorer

Helaas wordt Internet Explorer niet meer ondersteund op onze website. Wij raden je aan over te schakelen naar een modernere browser met verbeterde functionaliteiten en nieuwe mogelijkheden zoals: Firefox, Chrome en Edge.

<h4>profytodsd.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agenda/">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/activiteiten/">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/advisering/">Advisering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/5-stappenplan-bodem-en-bemesting/">5 stappenplan - bodem en bemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodem-en-biostimulanten/">Bodem en biostimulanten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agrovision/">Agrovision</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/planetproof/">Planet Proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname-formulier/">Graaninname formulier</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/gassen/">Kiemremming aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kniptormonitoring/">Kniptormonitoring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/loonwerk/">Loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kistontsmetter/">Kistontsmetter</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mafex/">Mafex</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/storl/">STORL</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/productoverzicht/">Productoverzicht</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/innovatie/">Innovatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/reinigingveldspuit/">Reiniging veldspuit</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/robot/">Robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/ecorobotix-ara/">Ecorobotix ARA</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/demobedrijven/">Demobedrijven en proeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/opendag/">Demobedrijven 2023</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/groenbemester-demo/">Groenbemester demo</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodem-en-innovatieavond/">Bodem- en innovatieavond</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/druppelirrigatie/">Druppelirrigatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal_1060/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/zasso/">Elektrische onkruidbestrijding</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/langs-de-kavel/">Langs de kavel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pbse/">Potato Business School</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/tulpenfestival/">Tulpenfestival</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/profytodsd-bloemenmengsel/">Profytodsd bloemenmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/wijkplatform-de-zuidert/">Wijkplatform de Zuidert</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bedankt/">Bedankt</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/team/">Team</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/privacy/">Privacy verklaring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/teeltinformatie/">Teeltinformatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/aardappelen/">Aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodemverbetering/">Bodemverbetering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/biologisch/">Biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bloembollen/">Bloembollen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pootaardappelen/">Pootaardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/grasland/">Grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graszaad/">Graszaad</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kool/">Kool</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mais/">Mais</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/suikerbieten/">Suikerbieten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/uien/">Uien</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/granen/">Granen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/winterwortelen/">Winterwortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/witlof/">Witlof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/253/test/">Inloggen dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/256/spuitdoppen-keuze/">Spuitdoppen keuze</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/269/voorjaar-bloementijd/">Voorjaar! Bloementijd!</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/319/ruwvoerdemo-vollenhove/">Ruwvoerdemo Vollenhove</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/327/profytodsd-investeert-in-robottechniek/">Profytodsd investeert in robottechniek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/344/aanbieding-weerstation-gewis/">Speciaal voor Profytodsd klanten Sencrop weerstation met CropVision Advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/348/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/370/trips-bestrijding-met-natuurlijke-vijanden/">Trips bestrijding met natuurlijke vijanden</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/384/bodemverbetering-na-de-oogst/">Bodemverbetering na de oogst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/388/strategie-bewaring-aardappelen/">Strategie bewaring aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/409/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/452/precusoren-wetgeving/">Precusoren wetgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/461/nieuwe-robotti/">Nieuwe Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/462/vacature-teeltadviseur/">Vacature teeltadviseur</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/463/terminator/">Terminator</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/466/biodiversiteit-en-bodemleven-voor-een-gezonde-teelt/">biodiversiteit en bodemleven voor een gezonde teelt</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/529/evaluatieformulier-gewasbeschermingsmonitor-2022/">Evaluatieformulier gewasbeschermingsmonitor 2022</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/552/nieuwe-robotti/">Nieuwe Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/563/mengsels-voor-bufferstroken/">Mengsels voor bufferstroken</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/569/start-van-inzamelen-lege-cans-gbm-door-storl/">Start van inzamelen lege cans GBM door Storl.</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/577/vacature-logistiek-manager/">Vacature logistiek manager</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/aardappel/">aardappel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/abemec/">Abemec</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/advies/">advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/akkerrand/">akkerrand</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/based/">based</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologisch/">biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologische-meststof/">biologische meststof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemen/">Bloemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemenmengsels/">bloemenmengsels</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemleven/">Bodemleven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemvariatiekaart/">bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/braakmengsel/">braakmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificering/">certificering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificeringen/">certificeringen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/cursus/">cursus</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/deskundig/">deskundig</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/drone/">drone</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/droogkosten/">droogkosten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/fusarium/">fusarium</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gerst/">gerst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gewasbescherming/">gewasbescherming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gezond-gewas/">gezond gewas</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/globalgap/">Globalgap</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/granulaat/">granulaat</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/grasland/">grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/groenbemesting/">groenbemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/keurmerk/">keurmerk</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemen/">kiemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemgroeibeheersing/">kiemgroeibeheersing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemremming/">kiemremming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kist/">kist</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kisten/">kisten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/knolbehandeling/">knolbehandeling</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kraterrot/">kraterrot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/lezing/">Lezing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/loonbedrijf/">loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mais/">maïs</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/melasse/">melasse</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mest/">Mest</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/nitro/">nitro</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/onderzoek/">Onderzoek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ontsmetting/">ontsmetting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opening/">Opening</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opf/">OPF</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/planet-proof/">Planet proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/plant/">plant</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/precisielandbouw/">precisielandbouw</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/regelgeving/">Regelgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robot/">robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotica/">robotica</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotti/">Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ruwvoer/">Ruwvoer</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/samenwerking/">samenwerking</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/satelliet/">satelliet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuiten/">spuiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuitlicentie/">Spuitlicentie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/suikerriet/">suikerriet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/taakkaart/">taakkaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tarwe/">tarwe</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tercol/">Tercol</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/uithuizen/">Uithuizen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/voederwaarde/">voederwaarde</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/water/">Water</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wortelen/">wortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wtilof/">wtilof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/zilverschurft/">zilverschurft</a></li> </ul>