Teeltinformatie

Aardappelen

Teeltupdate 17 mei 2022

Advies phytophthorabestrijding vanaf opkomst tot sluiten van het gewas (BBHC 40)

Eerste 4 bespuitingen:

 • 0,6 – 0,8 l/ha Orvego + 0,5 l/ha Hu-man   of
 • 0,5 – 0,6 l/ha Revus   +  0,5 l/ha Hu-man                       

Revus heeft een spuitinterval  van 7 dagen.

Orvego heeft een spuitinterval van 5 dagen.

 

Bladvoeding

Bij gevoelige rassen, bijvoorbeeld Innovator, is bladvoeding van groot belang. Vanaf de 2e bespuiting wekelijks toevoegen aan de ziektebestrijding:

 • 0,5 l/ha Hu-man + 0,5 l/ha Magnor + 0,5 l/ha Bormo + of
 • 10 l/ha N plus micro (+ 0,5 l Bormo) of
 • 5 – 8 l/ha OPF 7-2-3

Gewas weerbaarheid, hitte en droogtestress.

 • 2 a 3 keer vanaf knolzetting: 1 – 1,5 l/ha Phylgreen Kuma
 • 2 a 3 keer vanaf knolzetting: 2 l/ha Quantis (zie ook de Quantis app)

Luizen en virus

Hierbij de mogelijkheden van Olie H (Kompaan) en Prolong XP op een rij. (gemengd met pyrethroïde)

Olie H  (Kompaan): Spuitinterval tussen 1e en 2e toepassing 3 dagen, en

tussen volgende toepassingen 7 dagen

Gevoelige rassen:   6 l/ha Olie H  en 0,25 – 0,3 l/ha Prolong XP

Alle andere rassen: 0,25 – 0,3 l/ha Prolong XP

 

Percelen met  Vydate aan de basis, vanaf opkomst spuiten met:

 • 0,2 l/ha Sumicidin Super/Alpha (+ 6 l/ha Olie H en/of Prolong XP)  of
 • 0,2 l/ha Decis EC (+ 6 l/ha Olie H en/of Prolong XP) of
 • 0,5 kg/ha Pirimor (LET OP: toepassingsvoorwaarden)

Als er geen  Vydate bij het poten toegediend is: een week na opkomst starten met een luisdoder.

 • 0,2 l/ha Sumicidin Super/Decis + 0,5 l/ha Sivanto Prime (+ 6 l/ha Olie H en/of Prolong XP) 
 • 0,2 l/ha Sumicidin Super/Decis +  160 g/ha Teppeki (+ 6 l/ha Olie H en/of Prolong XP)  of
 • 0,2 l/ha Sumicidin Super/Decis + 250 g/ha Gazelle/Antilop (+ 6 l/ha Olie H en/of Prolong XP) of

Decis maximaal 3x worden per seizoen.      

Sumicidin Super en Alpha maximaal 12x per seizoen.

 

Toepassingen luisdoders

Sivanto Prime:

 • Nieuwe luisdoder in aardappelen
 • Translaminar, lokaal systemisch en heeft contactwerking
 • Toegelaten vanaf stengelstrekking (BBCH 31)
 • Maximaal 1x per teeltcyclus

Teppeki:

 • Maximaal 2x per teeltcyclus
 • Interval 21 dagen
 • Let op kans op residu. Overleg met uw handelshuis voor het toepassen van Teppeki
 • Niet toegestaan in bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Alleen toepassen na zonsondergang  

Gazelle/Antilop:

Vanaf het moment dat het gewas 50 % grondbedekking heeft.

Maximaal 3x per teeltcyclus.

 

Luisdodende middelen (Sivanto Prime, Teppeki, Gazelle/Antilop) afwisselen ter voorkoming van resistentie. (middelen zijn van een andere chemische groep)

 

Afdekken aardappelafvalhopen

Mede gelet op de regelgeving (controle door NAK-Agro) willen wij u wijzen op het opruimen c.q. afdekken van afvalhopen, dat geldt voor zowel aardappel- als uienafvalhopen.

Vanaf heden (mei) wordt hierop gecontroleerd.

 

Teeltupdate 26 april 2022

Pootaardappelen vóór opkomst

In pootaardappelen zijn er diverse combinaties mogelijk afhankelijk van de grondsoort en het onkruidenbestand.

 • 2,5 - 4 l/ha Proman + 0,25 - 0,5 l/ha Sencor
 • 2 - 3 l/ha Proman + 3 l/ha Boxer (kleefkruid, nachtschade)
 • 3 - 4 l/ha Arcade  (veelknopigen, kleefkruid, nachtschade)
 • 3 l/ha Boxer +  0,5 l/ha Sencor             
 • 3 l/ha Challenge* + 2 l/ha Proman + 0,25 l/ha Sencor (witlofopslag, melkdistel en kleefkruid)

                    

Consumptieaardappelen vóór opkomst

Ook in consumptieaardappelen zijn meerdere combinaties mogelijk.

 • 0,75 l/ha Sencor + 2 - 4 l/ha Proman
 • 2,5 - 4 l/ha Proman + 4 l/ha Boxer                              
 • 0,75 l/ha Sencor + 4 l/ha Boxer (kleefkruid en nachtschade)
 • 0,5 l/ha Sencor + 3 l/ha Boxer + 2 l/ha Proman
 • 3 l/ha Challenge* + 2 l/ha Stomp + 0,2 l/ha Centium (witlofopslag, melkdistel en kleefkruid)
 • 1,5 l/ha Gofor + 3 l/ha Proman + 0,5 l/ha Sencor (brede combinatie, een lange duurwerking bij ‘lastig’ onkruid)

 

Let op:

 • Challenge, Gofor en Centium kunnen gewasreactie veroorzaken in tulpen “verkleuring van het blad”.
 • Pas goed op met het gebruik van Boxer/Arcade als er in de buurt percelen zijn met tulpen in de bloei!! Boxer veroorzaakt “kiepers”.

*Challenge kan witverkleuring geven in aardappelen

 

Tafelaardappelen (Planet Proof) vóór opkomst

 • 0,15 - 0,25 l/ha Centium + 0,5 – 0,75 l/ha Sencor

Verbetering werking (bodem)herbiciden

Onder droge omstandigheden houdt Concrete HF de werkzame stof actief vast in de toplaag wat een positief effect geeft aan de duurwerking. In een regenrijke periode voorkomt Concrete inspoeling en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

Toevoegen aan de bodemherbiciden:

 • 0,4 l/ha Concrete HF

Als u een pootmachine gebruikt dat gelijk de ruggen vormt, kan het zijn dat u niet gelijk toe komt aan spuiten. Als er onkruid door komt voor het spuiten is het de overweging waard om onkruidolie en/of Quickdown toe te voegen. Olie en Quickdown zorgen voor een betere contactwerking en de drift wordt beperkt.

 • 2 l/ha Plantolie HF OF
 • 0,4 l/ha Quickdown + 1 l/ha Plantolie HF

Onkruidbestrijding blijft maatwerk. Raadpleeg uw adviseur voor een advies op maat.

 

Toepassing vloeibare calcium + borium

Voor verbetering van de schilkwaliteit en om aantasting van schurft te verminderen kan N-xt N 9 Calcium kort vóór het frezen over de ruggen worden gespoten.

 

N-xt Calcium is een vloeibare meststof en bevat:

 • 12,5% opneembare calcium
 • 0,6% borium
 • 9% stikstof

De calcium en borium zorgen o.a. voor sterkere celwanden en daardoor een betere schilkwaliteit. De calcium en borium worden in het begin van het seizoen opgenomen door de fijnste haarwortels.

N-xt Calcium is verkrijgbaar in multiboxen van 1000 l (= 1290 kg).

 • 250 l/ha N-xt N 9 Calcium (27 kg/ha N)

N-xt Calcium kan (met de veldspuit) met een 7 gaats spuitdop of grove spleetdop worden verspoten.

 

LET OP: N-xt N9 Calcium niet mengen met andere meststoffen.

 

Teeltupdate 12 april 2022 

Aardappelen: rijenbemesting fosfaat

De rijenbemesting met fosfaat kan in granulaatvorm met Easy Start® Microfast BS of vloeibaar met N-xt Fertiphos (eventueel met borium en/of zink) of APP (eventueel met borium). Easy Start heeft een lage zoutindex en bevat ook ijzer, mangaan, zink en de bacterie Bacillus Subtilis die zorgt voor de mineralisatie van organisch fosfaat en meer wortelmassa. Wanneer u kiest voor vloeibaar heeft N-xt Fertiphos de voorkeur door een hoger rendement. Dit is te wijten aan een betere opneembaarheid en mengbaarheid. Fertiphos is ook leverbaar met borium en borium + zink.

 • 30 kg/ha Easy Start® Microfast BS       (= 4 kg N + 12 kg P2O5)
 • 80 – 115 l/ha N-xt Fertiphos                   (= 4 – 7,5 kg N + 19 – 27 kg P2O5)
 • 60 – 80 l/ha APP                                      (= 6 – 8 kg N + 20 – 28 kg P2O5)

 

Volgorde:

Fertiphos

APP

1.

Doorspoelen met verdunde Fertiphos

Start met goed gereinigde apparatuur

2.

(Deel) water toevoegen

(Deel) water toevoegen

3.

GBM toevoegen

APP toevoegen

4.

Fertiphos toevoegen

GBM toevoegen

5.

Blijven roeren

Blijven roeren

6.

Na gebruik reinigen

Na gebruik reinigen

Let op!

Minimaal 1 deel Fertiphos en 1 deel water

Bij voorkeur 250 liter spuitvloeistof

Voor gebruik goed reinigen!

Minimaal 1 deel APP en 2 delen water

Minimaal 250 l/ha spuitvloeistof

Pas op ontmenging, pomp laten draaien

 

Aardappelen: bemesting stikstof

Er zijn meerdere manieren om het gewas van stikstof te voorzien. Naast de gangbare vormen, zoals KAS, KAS-S, NTS, Ureum en zwavelzure ammoniak, lichten we twee alternatieven toe. Vloeibaar (evt. ook in de rij) d.m.v. N-xt meststoffen, of in korrelvorm d.m.v. gecoate korrels (evt. aangevuld met vloeibare bijbemesting).

 

N-xt bodemmeststoffen zijn bodemvriendelijk en specifiek geformuleerd voor efficiënte opname door de wortels. De stikstof komt geleidelijk vrij, waardoor er minder verlies door uitspoeling is. Wanneer dit al in de rij toegediend wordt zijn er diverse formules met stikstof en fosfaat i.c.m. verschillende sporenelementen die op maat gemaakt kunnen worden, afhankelijk van bodemtoestand en ras. Voor advies of bestelling kun u contact opnemen met uw teeltadviseur.

 

Agrocote Max (44-0-0) is een gecoate ureummeststof die goed aansluit bij de stikstofbehoefte van uw gewas. Op basis van de bodemtemperatuur varieert de afgifte van stikstof en wordt de ureum via ammonium omgezet naar nitraat. Door de gecontroleerde afgifte is er minder overschot aan nitraat. Zo is de water- en energiehuishouding van de plant beter en is er minder uitspoeling. Het strooien moet voor het poten of aanfrezen plaatsvinden en kan tot 36 meter breed uitgevoerd worden.

 

Teeltupdate 1 april 

Aaltjes- en luizenbeheersing in pootaardappelen

Voor aaltjes, ritnaalden en/of luizenbeheersing in pootaardappelen zijn meerdere middelen mogelijk. Hieronder een overzicht: 

 

Vydate 10 G

 • Granulaat
 • Naast aaltjeswerking ook een goede werking tegen bladluizen. 
 • Apart toepassen met een granulaatstrooier in de rij of volvelds en gelijk inwerken.

Nemathorin

 • Granulaat
 • Naast een goede aaltjeswerking ook een nevenwerking tegen luizen en ritnaalden. 
 • Apart toepassen met een granulaatstrooier in de rij of volvelds en gelijk inwerken.
 • Zeer belangrijk om de juiste dosering aan te houden wegens kans op residu.
 • Niet toepassen bij rassen met een vroegheidscijfer van 8 en hoger.

Verango  

 • Vloeibaar middel
 • Werking op aardappelcystenaaltjes en een nevenwerking op alternaria.
 • In de rij of volvelds toepassen.
 • In de rij kan het gemengd worden met alle gangbare middelen en meststoffen. 

Force Evo

 • N-P meststof met Tefluthrin in een granulaat vorm.
 • Tefluthrin heeft een goede werking op ritnaalden.
 • Apart toepassen met een granulaatstrooier in de rij. 
Middel Dosering/ha Verpakking Toelating Doel
Vydate 10G 10-40 kg 15 kg Ecolite Rij + volvelds Aaltjes + luizen
Nemathorin 7,5-10 kg 10 kg Rij + volvelds Aaltjes, luizen en ritnaalden
Verango 0,625 l 3 liter Rij + volvelds Aaltjes
Force Evo 16 kg 10 kg Rij Ritnaalden


 

Rhizoctoniabestrijding pootaardappelen – grondbehandeling vloeibaar

Voor de grondbehandeling tegen Rhizoctonia heeft u de keuze uit de volgende middelen: 

 

Allstar 

 • Zeer goede werking op Rhizoctonia, nevenwerking tegen zilverschurft en zwarte spikkel
 • Lage dosering
 • Zeer goed mengbaar
 • Zacht voor de knol, is veilig toe te passen in het witte puntjesstadium

Amistar / Profi AZ 

 • Zeer goede werking op Rhizoctonia, en een nevenwerking tegen zilverschurft en zwarte spikkel
 • Toepassen in het witte puntjesstadium kan vertraging in opkomst geven
 • Volvelds toelating is vervallen. 

Serenade  

 • Toelating in zowel de biologische als gangbare teelt
 • “groen middel” Bacillus amyloliquefaciens (subtilis)  
 • Werking getoetst op zilverschurft, nevenwerking op Rhizoctonia en schurft
 • Plantweerstand en schilkwaliteit zijn opvallende plus punten
 • Is veilig toe te passen in het witte puntjesstadium en is goed te mengen met alle gangbare middelen en meststoffen

Rhizoctoniabestrijding pootaardappelen – knolbehandeling poeder

Voor de knolbehandeling vlak voor of bij het poten, tegen Rhizoctonia, is het volgende product beschikbaar:

 

Symphonie

Goede werking op Rhizoctonia

Is veilig toe te passen in het witte puntjesstadium

 

De Rhizoctoniamiddelen schematisch voor u op een rij: 

Middel Dosering/ha Verpakking  Toelating Rhizoctonia Zilverschurft
Allstar 0,8 l 5 l Rij + +
Amistar/Profi AZ 3 l 5 en 10 l Rij + +

Symphonie

1,5 kg/ton 5 kg Knol +  
Serenade 5 l 10 l Rij +/- +

 

 

 

Onze mensen

Persoonlijke benadering en service kenmerkt Profytdsd

Het professionele team staat onze klanten continu ter beschikking voor een goede en snelle ondersteuning.

Photo of Sander Ballast
Sander Ballast Teeltadviseur Creil
Photo of Meindert Lawerman
Meindert Lawerman Teeltadviseur Dokkum
Photo of Herman Heslinga
Herman Heslinga Teeltadviseur Uithuizen
Photo of Team loonwerk
Team loonwerk Loonwerk Creil
Top

Je gebruikt een verouderde versie van je internetbrowser, waarschijnlijk Internet Explorer

Helaas wordt Internet Explorer niet meer ondersteund op onze website. Wij raden je aan over te schakelen naar een modernere browser met verbeterde functionaliteiten en nieuwe mogelijkheden zoals: Firefox, Chrome en Edge.

<h4>profytodsd.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agenda/">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/activiteiten/">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/advisering/">Advisering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/5-stappenplan-bodem-en-bemesting/">5 stappenplan - bodem en bemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodem-en-biostimulanten/">Bodem en biostimulanten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agrovision/">Agrovision</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/planetproof/">Planet Proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/gassen/">Kiemremming aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kniptormonitoring/">Kniptormonitoring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/loonwerk/">Loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kistontsmetter/">Kistontsmetter</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mafex/">Mafex</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/productoverzicht/">Productoverzicht</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/innovatie/">Innovatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/reinigingveldspuit/">Reiniging veldspuit</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/robot/">Robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/ecorobotix-ara/">Ecorobotix ARA</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/demobedrijven/">Demobedrijven en proeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/opendag/">Demobedrijven 2022</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/groenbemester-demo/">Groenbemester demo</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/druppelirrigatie/">Druppelirrigatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal_1060/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/zasso/">Elektrische onkruidbestrijding</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/langs-de-kavel/">Langs de kavel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pbse/">Potato Business School</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/tulpenfestival/">Tulpenfestival</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/profytodsd-bloemenmengsel/">Profytodsd bloemenmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/wijkplatform-de-zuidert/">Wijkplatform de Zuidert</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/team/">Team</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/privacy/">Privacy verklaring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/teeltinformatie/">Teeltinformatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/aardappelen/">Aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/biologisch/">Biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pootaardappelen/">Pootaardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/grasland/">Grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graszaad/">Graszaad</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mais/">Mais</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/suikerbieten/">Suikerbieten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/uien/">Uien</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/wintergranen/">Wintergranen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/winterwortelen/">Winterwortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/witlof/">Witlof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/251/nabeschouwing-virussymposium/">Nabeschouwing VIRUSsymposium</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/253/test/">Inloggen dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/256/spuitdoppen-keuze/">Spuitdoppen keuze</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/269/voorjaar-bloementijd/">Voorjaar! Bloementijd!</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/294/demodag-swifterbant/">Demodag Rottum</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/299/terugblik-demoavonden/">Terugblik demoavonden</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/318/geslaagde-bijeenkomst-potato-business-school/">Geslaagde bijeenkomst Potato Business School</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/319/ruwvoerdemo-vollenhove/">Ruwvoerdemo Vollenhove</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/324/data-klantenlezingen-2020/">Data klantenlezingen 2021</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/327/profytodsd-investeert-in-robottechniek/">Profytodsd investeert in robottechniek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/344/aanbieding-weerstation-gewis/">Speciaal voor Profytodsd klanten Sencrop weerstation met CropVision Advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/348/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/354/opening-vestiging-uithuizen/">Opening vestiging Uithuizen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/355/aangepaste-dienstverlening-in-verband-met-corona-maatregelen/">Aangepaste dienstverlening in verband met Corona-maatregelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/370/trips-bestrijding-met-natuurlijke-vijanden/">Trips bestrijding met natuurlijke vijanden</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/374/uitbetaling-lange-pool-wintertarwe/">158 euro netto lange pool wintertarwe</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/377/groenbemesters-2020/">Groenbemesters 2020</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/384/bodemverbetering-na-de-oogst/">Bodemverbetering na de oogst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/385/groenbemesterdemo/">Groenbemesterdemo</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/388/strategie-bewaring-aardappelen/">Strategie bewaring aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/409/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/452/precusoren-wetgeving/">Precusoren wetgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/461/nieuwe-robotti/">Nieuwe Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/462/vacature-teeltadviseur/">Vacature teeltadviseur</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/463/terminator/">Terminator</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/aardappel/">aardappel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/abemec/">Abemec</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/advies/">advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/akkerrand/">akkerrand</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/based/">based</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologisch/">biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologische-meststof/">biologische meststof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemen/">Bloemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemenmengsels/">bloemenmengsels</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemleven/">Bodemleven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemvariatiekaart/">bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/braakmengsel/">braakmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificering/">certificering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificeringen/">certificeringen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/cursus/">cursus</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/deskundig/">deskundig</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/drone/">drone</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/droogkosten/">droogkosten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/fusarium/">fusarium</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gerst/">gerst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gewasbescherming/">gewasbescherming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gezond-gewas/">gezond gewas</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/globalgap/">Globalgap</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/granulaat/">granulaat</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/grasland/">grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/groenbemesting/">groenbemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/keurmerk/">keurmerk</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemen/">kiemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemgroeibeheersing/">kiemgroeibeheersing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemremming/">kiemremming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kist/">kist</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kisten/">kisten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/knolbehandeling/">knolbehandeling</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kraterrot/">kraterrot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/lezing/">Lezing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/loonbedrijf/">loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mais/">maïs</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/melasse/">melasse</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mest/">Mest</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/nitro/">nitro</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/onderzoek/">Onderzoek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ontsmetting/">ontsmetting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opening/">Opening</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opf/">OPF</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/planet-proof/">Planet proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/plant/">plant</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/precisielandbouw/">precisielandbouw</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/regelgeving/">Regelgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robot/">robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotica/">robotica</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotti/">Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ruwvoer/">Ruwvoer</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/samenwerking/">samenwerking</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/satelliet/">satelliet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuiten/">spuiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuitlicentie/">Spuitlicentie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/suikerriet/">suikerriet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/taakkaart/">taakkaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tarwe/">tarwe</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tercol/">Tercol</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/uithuizen/">Uithuizen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/voederwaarde/">voederwaarde</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/water/">Water</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wortelen/">wortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wtilof/">wtilof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/zilverschurft/">zilverschurft</a></li> </ul>