Teeltinformatie

Aardappelen

Teeltupdate 27 september 2022

Kiemremming consumptieaardappelen

In de komende periode zal de oogst plaatsvinden van consumptieaardappelen. Vanuit hygiëneoogpunt is het belangrijk dat de bewaring voor aanvang schoongemaakt wordt.

Ook vanuit oogpunt van restanten Chloorprofam blijft het belangrijk om de bewaring vrij te hebben van losse bestanddelen. De tijdelijke chloorprofamvrijstelling zal binnenkort weer opnieuw in de belangstelling komen te staan ter voorbereiding op verlenging. De verwachting is dat deze naar beneden toe zal worden bijgesteld waarmee grotere kans op detectie van de nog steeds aanwezige chloorprofamrestanten mogelijk blijft. 

In de vroeg gerooide (Bio)aardappelen komt al kieming van aardappelen voor. Dit heeft te maken met de ongewoon warme periodes in het groeiseizoen. In de meeste consumptieaardappelen is er Royal MH / Itcan toegepast welke ook onder deze moeilijke omstandigheden toegepast is en waardoor het waarschijnlijk is dat deze minder effectief zal werken.

Wanneer er kieming geconstateerd wordt is het belangrijk dat er direct actie op volgt om het snel onder controle te krijgen.

Grofweg zijn er drie scenario’s:

 • Geen behandeling met Royal MH / Itcan. Hier zal extra aandacht moeten zijn voor beginnende kieming. Wanneer deze zijn droog gedraaid zal er een behandeling moeten plaatsvinden afhankelijk van de beoogde bewaarduur.
 • Goed toegepaste behandeling Royal MH / Itcan: Houd deze partij in de gaten op beginnende kieming en afhankelijk van bewaarduur kies een passende strategie.
 • Minder goed toegepaste toepassing van Royal MH / Itcan: start bij constatering van kieming welke zich eerder zal voordoen dan normaal met toepassing van een passend middel.

Keuze van middel

Afhankelijk van de mate van kieming en bewaarduur zijn er de volgende keuzes:

 • 1,4-Sight: een bewezen middel welke het beste tot zijn recht komt op aardappelen welk nog vrij van kiemen zijn en lang bewaard worden. Dit middel werkt ONDER de schil en dient op kiemvrije aardappelen te worden toegepast. Hetzij direct na inschuren van NIET Royal MH / Itcan behandelde aardappelen, hetzij 6 – 7 weken na inschuren op goed behandelde Royal MH / itcan partijen. Het middel heeft nog steeds een wacht tijd van 7 weken na toepassing
 • Argos: een inmiddels ruim toegepast middel met goede ervaringen. Het middel komt het beste tot zijn recht op aardappelen welke beginnende kieming vertonen tot 2- 3 mm lengte. Het middel heeft geen wacht tijd en heeft een acceptabele geur.
 • Biox M: een middel welke als enige een toelating heeft in Bio. Het middel komt het best tot zijn recht op aardappelen welke kieming vertonen tot 1 cm kiem. Heeft een flexibel etiket qua dosering en is daarmee het best in staat om kiemen “af te branden “. Heeft een indringende geur, welke niet nadelig werkt op het eindproduct en heeft een wachttijd van 12 dagen.

Teeltupdate 2 augustus 2022

Kiemremming in aardappelen en aardappelopslag bestrijding 

Met de toepassing van kiemremmer Royal MH of ITCAN tijdens de teelt zorgt u voor een goede basis voor het bewaarseizoen. Royal MH is een granulaat en ITCAN is een vloeibare formulering.

Voorwaarde voor een geslaagd resultaat is wel dat het zorgvuldig en op het juiste moment moet worden toegepast. Een toepassing kan de volgende voordelen opleveren:

 • Een rustiger product in de bewaring
 • Minder gewichtsverlies in de bewaring
 • Minder aardappelopslag in de volgteelt
 • Geen inwendige kiem
 • Een goede werking tegen doorwas

Remming van aardappelopslag:

 • Bij volgteelten waarbij aardappelopslag moeilijk te bestrijden is, kan dit voordelen bieden. Door de toepassing van Royal MH /ITCAN vlb. zijn de knollen in de maat 0-30 mm minder in staat om aardappelopslag planten te vormen.

Toediening:

Royal MH/ITCAN vlb. moet worden gespoten op een gezond, egaal en vitaal gewas (geen hittestress).

Toepassen 3 tot 5 weken voor loofdoding. De bloeiperiode van het gewas moet grotendeels voorbij zijn. In de praktijk betekent dit dat globaal tussen half juli en half augustus gespoten kan worden in de aardappelen.

Phylgreen Kuma: is een vloeibare mix van aminozuren afkomstig van Delfan Plus en het zuiver koudgetrokken zeewierextract Phylgreen. Deze combinatie van beide producten maakt

Phylgreen Kuma tot een uiterst effectief anti-stress middel. 

Om stress te voorkomen in de aardappelen bij een bespuiting van Royal MH of iTcan kan je

Phylgreen Kuma toevoegen aan de bespuiting.

 

De spelregels bij het spuiten in aardappelen:

 • 5 kg Royal MH per ha in 400 – 500 liter water + (1,5 l/ha Phylgreen Kuma) of
 • 11 l ITCAN vlb. per ha in 400 – 500 liter water + (1,5 l/ha Phylgreen Kuma)
 • Niet toepassen boven 25 oC (indien nodig `s avonds spuiten)
 • Niet mengen met andere toepassingen. (met uitzondering Phylgreen Kuma)
 • Minimaal 12 uur zonder regen is nodig voor een goede opname.
 • Geen uitvloeier

Teeltupdate 12 juli 2022

Voorkomen hittestress

Deze week lijkt er een periode van veel zoninstraling aan te komen. Zodra de temperatuur boven de 25 °C stijgt, reageren gewassen zoals aardappelen en uien behoorlijk heftig. U kunt deze gewassen beschermen tegen hittestress door Surround WP toe te passen. Surround WP is een soort zonnebrandcrème voor uw gewas. Indien u het voor het hete weer toepast, vermindert het o.a. de zonnebrandschade aan uw gewas met 40%, houdt 85 – 98% van de UV stralen tegen en houdt uw gewas een aantal graden koeler (4 – 6 °C). Surround WP is een middel op basis van calciumcarbonaat met beschermingsfactor 45.

Phylgreen Kuma  is een koude extractie van het zeewier Ascophyllum nodosum en aminozuren, om het preventief in te zetten kunnen gewassen voorbereid worden op hittestress.

 

Indien er een langere periode te verwachten is van warm weer met veel zon, is ons advies:

 • 15 – 20 kg/ha Surround                               of
 • 2 - 2,5 l ha Phylgreen Kuma

Herhaling na 7- 10 dagen, indien de weersomstandigheden ongewijzigd zijn.

 

Aandachtspunten:  Surround WP

 • Niet toepassen bij pootaardappelen i.v.m. selectie
 • Toepassen met 300 l/ha water
 • Mengbaar met de meeste gewasbeschermingsmiddelen

Aandachtspunten: Phylgreen Kuma

 • Toepassen met 300 l/ha water
 • Mengbaar met de meeste gewasbeschermingsmiddelen
 • bij een langere periode van warmte en aanhoudend droogte kan Phylgreen Kuma ook in een lage dosering ingezet worden 3 x 1,5 l/ha

Vraag uw teeltadviseur voor een gericht advies.

 

Teeltupdate 14 juni 2022

Toprol in consumptieaardappelen

In de vangbakken worden ook Toprol luizen gevangen, dus tijd om te beginnen met de bestrijding
hiervan: 2 keer spuiten met een interval van 10 tot 14 dagen:

 • 0,2 l/ha Sumicidin Super/Sumi Alpha  of
 • 0,2 l/ha Decis of
 • 120 g/ha Teppeki

Teeltupdate 7 juni 2022

Phytophthora

Mede door het vochtige weer zijn de infectiekansen voor phytophthora gestegen. De eerste blaadjes zijn inmiddels gevonden.

Middelenkeuze voor het middenblok bij de bespuitingen tegen phytophthora:

 • 0,15 l/ha Zorvec +  0,3 l/ha Gachinko      max 4x   of
 • 0,4 l/ha Zorvec Endavia max 4x                              of
 • 1,2 - 1,6 l/ha Infinito   max 4x totaal 6,4 l/ha           of
 • 1 l/ha Banjo Forte*     max 4x                                                            

Tegen sclerotinia: vroeg, voor het sluiten van het gewas. 0,2 kg/ha Signum toevoegen (2x).

Tegen alternaria: vanaf begin juli, sluiten van het gewas. 0,5 l/ha Propulse    max 3x

 

*bij gebruik van Olie-H of Kompaan in pootaardappelen geen Banjo Forte gebruiken.

 

Uitlopen phytophthora

Mocht het door weersomstandigheden niet mogelijk zijn om op tijd terug te komen met de ziektebestrijding dan is het volgende mogelijk:

1 dag uitloop: 7 dagen vanaf de laatste bespuiting.

 • >10 dagen na laatste Zorvec bespuiting
  • voeg 200 g/ha Curzate Partner toe aan uw bespuiting

2-3 dagen uitloop: > 8 dagen

 • 1,4 l/ha Infinito +  200 g/ha Curzate Partner  of
 • 2,5 l/ha Proxanil

Bijbemesting/bladvoeding aardappelen

De loofontwikkeling van de aardappelen komt nu goed op gang. Het is belangrijk dat de aardappelplanten over voldoende voedingstoffen beschikken tijdens loofgroei en knolaanleg.  Door voldoende vocht en temperatuur zijn de meeste nutriënten in de bodem plant-beschikbaar en kunnen worden opgenomen. Bijvoorbeeld door een hoge pH, gebrek in het perceel of interacties tussen nutriënten kan er gebrek optreden. Om dit te voorkomen kunt u sporenelementen, stikstof en fosfaat meespuiten tijdens de loofgroeifase. Vraag uw adviseur naar het beste advies voor uw perceel/ras.

 

 • Borium en molybdeen:
  • 3x 0,75 liter BorMo meespuiten met phytophthora-bespuitingen.
 • Mangaan, magnesium en zink:
  • Wekelijks 0,5 liter Hu-man 15 + Magnor meespuiten met phytophthora-bespuitingen (vervanging mangaan- en zinkvoeding vanuit mancozeb)
 • Stikstof:
  • N-Plus Micro (24% N + 0,5% mangaan + 0,5% magnesium)

 

Pootaardappelen:

 • 15 l/ha N-Plus Micro (bij 50% veldbedekking)
 • 5 – 10 l/ha N-plus Micro (meespuiten met phytophthora-bespuitingen tot de bloei)
 • 8 – 15 l/ha N-xt Blad N 18 (*dosering afhankelijk van ras en basisbemesting)
 • 5 l/ha OPF 7-2-3 of  4-2-8                     of
 • 1 l/ha Hu-Man, Magnor en BorMo      of  

 

Consumptieaardappelen / zetmeelaardappelen:

 • 15 l/ha N-Plus Micro (bij 50% veldbedekking)
 • 10 – 15 l/ha N-Plus Micro (meespuiten met phytophthora-bespuitingen tot de bloei)
 • 10 – 20 l/ha N-xt Blad N18                (*dosering afhankelijk van ras en basisbemesting)
 • 8 – 10 kg/ha Bitterzout MicroTop

Opmerking: Nplus kan worden gemengd met virusolie

 • Fosfaat tijdens knolzetting:

Phos Plus NRG (358 g/l P2O5, K, Mg, Zn)

 • 1e toepassing bij knolinductie: 5 l/ha
 • 2e toepassing bij start knolvorming: 5 l/ha

Klik hier voor een overzicht van de beschikbare meststoffen en gehaltes

 

Afdekken aardappelafvalhopen

Mede gelet op de regelgeving (controle door NAK-Agro) willen wij u wijzen op het opruimen c.q. afdekken van afvalhopen, dat geldt voor zowel aardappel- als uienafvalhopen.

Er wordt hierop gecontroleerd.

 

Teeltupdate 17 mei 2022

Advies phytophthorabestrijding vanaf opkomst tot sluiten van het gewas (BBHC 40)

Eerste 4 bespuitingen:

 • 0,6 – 0,8 l/ha Orvego + 0,5 l/ha Hu-man   of
 • 0,5 – 0,6 l/ha Revus   +  0,5 l/ha Hu-man                       

Revus heeft een spuitinterval  van 7 dagen.

Orvego heeft een spuitinterval van 5 dagen.

 

Bladvoeding

Bij gevoelige rassen, bijvoorbeeld Innovator, is bladvoeding van groot belang. Vanaf de 2e bespuiting wekelijks toevoegen aan de ziektebestrijding:

 • 0,5 l/ha Hu-man + 0,5 l/ha Magnor + 0,5 l/ha Bormo + of
 • 10 l/ha N plus micro (+ 0,5 l Bormo) of
 • 5 – 8 l/ha OPF 7-2-3

Gewas weerbaarheid, hitte en droogtestress.

 • 2 a 3 keer vanaf knolzetting: 1 – 1,5 l/ha Phylgreen Kuma
 • 2 a 3 keer vanaf knolzetting: 2 l/ha Quantis (zie ook de Quantis app)

Luizen en virus

Hierbij de mogelijkheden van Olie H (Kompaan) en Prolong XP op een rij. (gemengd met pyrethroïde)

Olie H  (Kompaan): Spuitinterval tussen 1e en 2e toepassing 3 dagen, en

tussen volgende toepassingen 7 dagen

Gevoelige rassen:   6 l/ha Olie H  en 0,25 – 0,3 l/ha Prolong XP

Alle andere rassen: 0,25 – 0,3 l/ha Prolong XP

 

Percelen met  Vydate aan de basis, vanaf opkomst spuiten met:

 • 0,2 l/ha Sumicidin Super/Alpha (+ 6 l/ha Olie H en/of Prolong XP)  of
 • 0,2 l/ha Decis EC (+ 6 l/ha Olie H en/of Prolong XP) of
 • 0,5 kg/ha Pirimor (LET OP: toepassingsvoorwaarden)

Als er geen  Vydate bij het poten toegediend is: een week na opkomst starten met een luisdoder.

 • 0,2 l/ha Sumicidin Super/Decis + 0,5 l/ha Sivanto Prime (+ 6 l/ha Olie H en/of Prolong XP) 
 • 0,2 l/ha Sumicidin Super/Decis +  160 g/ha Teppeki (+ 6 l/ha Olie H en/of Prolong XP)  of
 • 0,2 l/ha Sumicidin Super/Decis + 250 g/ha Gazelle/Antilop (+ 6 l/ha Olie H en/of Prolong XP) of

Decis maximaal 3x worden per seizoen.      

Sumicidin Super en Alpha maximaal 12x per seizoen.

 

Toepassingen luisdoders

Sivanto Prime:

 • Nieuwe luisdoder in aardappelen
 • Translaminar, lokaal systemisch en heeft contactwerking
 • Toegelaten vanaf stengelstrekking (BBCH 31)
 • Maximaal 1x per teeltcyclus

Teppeki:

 • Maximaal 2x per teeltcyclus
 • Interval 21 dagen
 • Let op kans op residu. Overleg met uw handelshuis voor het toepassen van Teppeki
 • Niet toegestaan in bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Alleen toepassen na zonsondergang  

Gazelle/Antilop:

Vanaf het moment dat het gewas 50 % grondbedekking heeft.

Maximaal 3x per teeltcyclus.

 

Luisdodende middelen (Sivanto Prime, Teppeki, Gazelle/Antilop) afwisselen ter voorkoming van resistentie. (middelen zijn van een andere chemische groep)

 

Afdekken aardappelafvalhopen

Mede gelet op de regelgeving (controle door NAK-Agro) willen wij u wijzen op het opruimen c.q. afdekken van afvalhopen, dat geldt voor zowel aardappel- als uienafvalhopen.

Vanaf heden (mei) wordt hierop gecontroleerd.

 

Teeltupdate 26 april 2022

Pootaardappelen vóór opkomst

In pootaardappelen zijn er diverse combinaties mogelijk afhankelijk van de grondsoort en het onkruidenbestand.

 • 2,5 - 4 l/ha Proman + 0,25 - 0,5 l/ha Sencor
 • 2 - 3 l/ha Proman + 3 l/ha Boxer (kleefkruid, nachtschade)
 • 3 - 4 l/ha Arcade  (veelknopigen, kleefkruid, nachtschade)
 • 3 l/ha Boxer +  0,5 l/ha Sencor             
 • 3 l/ha Challenge* + 2 l/ha Proman + 0,25 l/ha Sencor (witlofopslag, melkdistel en kleefkruid)

                    

Consumptieaardappelen vóór opkomst

Ook in consumptieaardappelen zijn meerdere combinaties mogelijk.

 • 0,75 l/ha Sencor + 2 - 4 l/ha Proman
 • 2,5 - 4 l/ha Proman + 4 l/ha Boxer                              
 • 0,75 l/ha Sencor + 4 l/ha Boxer (kleefkruid en nachtschade)
 • 0,5 l/ha Sencor + 3 l/ha Boxer + 2 l/ha Proman
 • 3 l/ha Challenge* + 2 l/ha Stomp + 0,2 l/ha Centium (witlofopslag, melkdistel en kleefkruid)
 • 1,5 l/ha Gofor + 3 l/ha Proman + 0,5 l/ha Sencor (brede combinatie, een lange duurwerking bij ‘lastig’ onkruid)

 

Let op:

 • Challenge, Gofor en Centium kunnen gewasreactie veroorzaken in tulpen “verkleuring van het blad”.
 • Pas goed op met het gebruik van Boxer/Arcade als er in de buurt percelen zijn met tulpen in de bloei!! Boxer veroorzaakt “kiepers”.

*Challenge kan witverkleuring geven in aardappelen

 

Tafelaardappelen (Planet Proof) vóór opkomst

 • 0,15 - 0,25 l/ha Centium + 0,5 – 0,75 l/ha Sencor

Verbetering werking (bodem)herbiciden

Onder droge omstandigheden houdt Concrete HF de werkzame stof actief vast in de toplaag wat een positief effect geeft aan de duurwerking. In een regenrijke periode voorkomt Concrete inspoeling en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

Toevoegen aan de bodemherbiciden:

 • 0,4 l/ha Concrete HF

Als u een pootmachine gebruikt dat gelijk de ruggen vormt, kan het zijn dat u niet gelijk toe komt aan spuiten. Als er onkruid door komt voor het spuiten is het de overweging waard om onkruidolie en/of Quickdown toe te voegen. Olie en Quickdown zorgen voor een betere contactwerking en de drift wordt beperkt.

 • 2 l/ha Plantolie HF OF
 • 0,4 l/ha Quickdown + 1 l/ha Plantolie HF

Onkruidbestrijding blijft maatwerk. Raadpleeg uw adviseur voor een advies op maat.

 

Toepassing vloeibare calcium + borium

Voor verbetering van de schilkwaliteit en om aantasting van schurft te verminderen kan N-xt N 9 Calcium kort vóór het frezen over de ruggen worden gespoten.

 

N-xt Calcium is een vloeibare meststof en bevat:

 • 12,5% opneembare calcium
 • 0,6% borium
 • 9% stikstof

De calcium en borium zorgen o.a. voor sterkere celwanden en daardoor een betere schilkwaliteit. De calcium en borium worden in het begin van het seizoen opgenomen door de fijnste haarwortels.

N-xt Calcium is verkrijgbaar in multiboxen van 1000 l (= 1290 kg).

 • 250 l/ha N-xt N 9 Calcium (27 kg/ha N)

N-xt Calcium kan (met de veldspuit) met een 7 gaats spuitdop of grove spleetdop worden verspoten.

 

LET OP: N-xt N9 Calcium niet mengen met andere meststoffen.

 

Teeltupdate 12 april 2022 

Aardappelen: rijenbemesting fosfaat

De rijenbemesting met fosfaat kan in granulaatvorm met Easy Start® Microfast BS of vloeibaar met N-xt Fertiphos (eventueel met borium en/of zink) of APP (eventueel met borium). Easy Start heeft een lage zoutindex en bevat ook ijzer, mangaan, zink en de bacterie Bacillus Subtilis die zorgt voor de mineralisatie van organisch fosfaat en meer wortelmassa. Wanneer u kiest voor vloeibaar heeft N-xt Fertiphos de voorkeur door een hoger rendement. Dit is te wijten aan een betere opneembaarheid en mengbaarheid. Fertiphos is ook leverbaar met borium en borium + zink.

 • 30 kg/ha Easy Start® Microfast BS       (= 4 kg N + 12 kg P2O5)
 • 80 – 115 l/ha N-xt Fertiphos                   (= 4 – 7,5 kg N + 19 – 27 kg P2O5)
 • 60 – 80 l/ha APP                                      (= 6 – 8 kg N + 20 – 28 kg P2O5)

 

Volgorde:

Fertiphos

APP

1.

Doorspoelen met verdunde Fertiphos

Start met goed gereinigde apparatuur

2.

(Deel) water toevoegen

(Deel) water toevoegen

3.

GBM toevoegen

APP toevoegen

4.

Fertiphos toevoegen

GBM toevoegen

5.

Blijven roeren

Blijven roeren

6.

Na gebruik reinigen

Na gebruik reinigen

Let op!

Minimaal 1 deel Fertiphos en 1 deel water

Bij voorkeur 250 liter spuitvloeistof

Voor gebruik goed reinigen!

Minimaal 1 deel APP en 2 delen water

Minimaal 250 l/ha spuitvloeistof

Pas op ontmenging, pomp laten draaien

 

Aardappelen: bemesting stikstof

Er zijn meerdere manieren om het gewas van stikstof te voorzien. Naast de gangbare vormen, zoals KAS, KAS-S, NTS, Ureum en zwavelzure ammoniak, lichten we twee alternatieven toe. Vloeibaar (evt. ook in de rij) d.m.v. N-xt meststoffen, of in korrelvorm d.m.v. gecoate korrels (evt. aangevuld met vloeibare bijbemesting).

 

N-xt bodemmeststoffen zijn bodemvriendelijk en specifiek geformuleerd voor efficiënte opname door de wortels. De stikstof komt geleidelijk vrij, waardoor er minder verlies door uitspoeling is. Wanneer dit al in de rij toegediend wordt zijn er diverse formules met stikstof en fosfaat i.c.m. verschillende sporenelementen die op maat gemaakt kunnen worden, afhankelijk van bodemtoestand en ras. Voor advies of bestelling kun u contact opnemen met uw teeltadviseur.

 

Agrocote Max (44-0-0) is een gecoate ureummeststof die goed aansluit bij de stikstofbehoefte van uw gewas. Op basis van de bodemtemperatuur varieert de afgifte van stikstof en wordt de ureum via ammonium omgezet naar nitraat. Door de gecontroleerde afgifte is er minder overschot aan nitraat. Zo is de water- en energiehuishouding van de plant beter en is er minder uitspoeling. Het strooien moet voor het poten of aanfrezen plaatsvinden en kan tot 36 meter breed uitgevoerd worden.

 

Teeltupdate 1 april 

Aaltjes- en luizenbeheersing in pootaardappelen

Voor aaltjes, ritnaalden en/of luizenbeheersing in pootaardappelen zijn meerdere middelen mogelijk. Hieronder een overzicht: 

 

Vydate 10 G

 • Granulaat
 • Naast aaltjeswerking ook een goede werking tegen bladluizen. 
 • Apart toepassen met een granulaatstrooier in de rij of volvelds en gelijk inwerken.

Nemathorin

 • Granulaat
 • Naast een goede aaltjeswerking ook een nevenwerking tegen luizen en ritnaalden. 
 • Apart toepassen met een granulaatstrooier in de rij of volvelds en gelijk inwerken.
 • Zeer belangrijk om de juiste dosering aan te houden wegens kans op residu.
 • Niet toepassen bij rassen met een vroegheidscijfer van 8 en hoger.

Verango  

 • Vloeibaar middel
 • Werking op aardappelcystenaaltjes en een nevenwerking op alternaria.
 • In de rij of volvelds toepassen.
 • In de rij kan het gemengd worden met alle gangbare middelen en meststoffen. 

Force Evo

 • N-P meststof met Tefluthrin in een granulaat vorm.
 • Tefluthrin heeft een goede werking op ritnaalden.
 • Apart toepassen met een granulaatstrooier in de rij. 
Middel Dosering/ha Verpakking Toelating Doel
Vydate 10G 10-40 kg 15 kg Ecolite Rij + volvelds Aaltjes + luizen
Nemathorin 7,5-10 kg 10 kg Rij + volvelds Aaltjes, luizen en ritnaalden
Verango 0,625 l 3 liter Rij + volvelds Aaltjes
Force Evo 16 kg 10 kg Rij Ritnaalden


 

Rhizoctoniabestrijding pootaardappelen – grondbehandeling vloeibaar

Voor de grondbehandeling tegen Rhizoctonia heeft u de keuze uit de volgende middelen: 

 

Allstar 

 • Zeer goede werking op Rhizoctonia, nevenwerking tegen zilverschurft en zwarte spikkel
 • Lage dosering
 • Zeer goed mengbaar
 • Zacht voor de knol, is veilig toe te passen in het witte puntjesstadium

Amistar / Profi AZ 

 • Zeer goede werking op Rhizoctonia, en een nevenwerking tegen zilverschurft en zwarte spikkel
 • Toepassen in het witte puntjesstadium kan vertraging in opkomst geven
 • Volvelds toelating is vervallen. 

Serenade  

 • Toelating in zowel de biologische als gangbare teelt
 • “groen middel” Bacillus amyloliquefaciens (subtilis)  
 • Werking getoetst op zilverschurft, nevenwerking op Rhizoctonia en schurft
 • Plantweerstand en schilkwaliteit zijn opvallende plus punten
 • Is veilig toe te passen in het witte puntjesstadium en is goed te mengen met alle gangbare middelen en meststoffen

Rhizoctoniabestrijding pootaardappelen – knolbehandeling poeder

Voor de knolbehandeling vlak voor of bij het poten, tegen Rhizoctonia, is het volgende product beschikbaar:

 

Symphonie

Goede werking op Rhizoctonia

Is veilig toe te passen in het witte puntjesstadium

 

De Rhizoctoniamiddelen schematisch voor u op een rij: 

Middel Dosering/ha Verpakking  Toelating Rhizoctonia Zilverschurft
Allstar 0,8 l 5 l Rij + +
Amistar/Profi AZ 3 l 5 en 10 l Rij + +

Symphonie

1,5 kg/ton 5 kg Knol +  
Serenade 5 l 10 l Rij +/- +

 

 

 

Onze mensen

Persoonlijke benadering en service kenmerkt Profytodsd

Het professionele team staat onze klanten continu ter beschikking voor een goede en snelle ondersteuning.

Photo of Rob Besteman
Rob Besteman Teeltadviseur Emmeloord
Photo of Herman Heslinga
Herman Heslinga Teeltadviseur Uithuizen
Photo of Arwin Rumpff
Arwin Rumpff Teeltadviseur Uithuizen
Photo of Arjan Bijsterveld
Arjan Bijsterveld Teeltadviseur Uithuizen
Top

Je gebruikt een verouderde versie van je internetbrowser, waarschijnlijk Internet Explorer

Helaas wordt Internet Explorer niet meer ondersteund op onze website. Wij raden je aan over te schakelen naar een modernere browser met verbeterde functionaliteiten en nieuwe mogelijkheden zoals: Firefox, Chrome en Edge.

<h4>profytodsd.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agenda/">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/activiteiten/">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/advisering/">Advisering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/5-stappenplan-bodem-en-bemesting/">5 stappenplan - bodem en bemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodem-en-biostimulanten/">Bodem en biostimulanten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agrovision/">Agrovision</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/planetproof/">Planet Proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname-formulier/">Graaninname formulier</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/gassen/">Kiemremming aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kniptormonitoring/">Kniptormonitoring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/loonwerk/">Loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kistontsmetter/">Kistontsmetter</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mafex/">Mafex</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/productoverzicht/">Productoverzicht</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/innovatie/">Innovatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/reinigingveldspuit/">Reiniging veldspuit</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/robot/">Robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/ecorobotix-ara/">Ecorobotix ARA</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/demobedrijven/">Demobedrijven en proeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/opendag/">Demobedrijven 2022</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/groenbemester-demo/">Groenbemester demo</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/druppelirrigatie/">Druppelirrigatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal_1060/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/zasso/">Elektrische onkruidbestrijding</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/langs-de-kavel/">Langs de kavel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pbse/">Potato Business School</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/tulpenfestival/">Tulpenfestival</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/profytodsd-bloemenmengsel/">Profytodsd bloemenmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/wijkplatform-de-zuidert/">Wijkplatform de Zuidert</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bedankt/">Bedankt</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/team/">Team</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/privacy/">Privacy verklaring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/teeltinformatie/">Teeltinformatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/aardappelen/">Aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/biologisch/">Biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pootaardappelen/">Pootaardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/grasland/">Grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graszaad/">Graszaad</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mais/">Mais</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/suikerbieten/">Suikerbieten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/uien/">Uien</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/wintergranen/">Wintergranen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/winterwortelen/">Winterwortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/witlof/">Witlof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/251/nabeschouwing-virussymposium/">Nabeschouwing VIRUSsymposium</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/253/test/">Inloggen dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/256/spuitdoppen-keuze/">Spuitdoppen keuze</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/269/voorjaar-bloementijd/">Voorjaar! Bloementijd!</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/294/demodag-swifterbant/">Demodag Rottum</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/317/folder-wintergraan-online/">Folder wintergraan online</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/318/geslaagde-bijeenkomst-potato-business-school/">Geslaagde bijeenkomst Potato Business School</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/319/ruwvoerdemo-vollenhove/">Ruwvoerdemo Vollenhove</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/324/data-klantenlezingen-2020/">Data klantenlezingen 2021</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/327/profytodsd-investeert-in-robottechniek/">Profytodsd investeert in robottechniek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/344/aanbieding-weerstation-gewis/">Speciaal voor Profytodsd klanten Sencrop weerstation met CropVision Advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/348/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/354/opening-vestiging-uithuizen/">Opening vestiging Uithuizen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/355/aangepaste-dienstverlening-in-verband-met-corona-maatregelen/">Aangepaste dienstverlening in verband met Corona-maatregelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/370/trips-bestrijding-met-natuurlijke-vijanden/">Trips bestrijding met natuurlijke vijanden</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/374/uitbetaling-lange-pool-wintertarwe/">158 euro netto lange pool wintertarwe</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/377/groenbemesters-2020/">Groenbemesters 2020</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/384/bodemverbetering-na-de-oogst/">Bodemverbetering na de oogst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/385/groenbemesterdemo/">Groenbemesterdemo</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/388/strategie-bewaring-aardappelen/">Strategie bewaring aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/409/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/452/precusoren-wetgeving/">Precusoren wetgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/461/nieuwe-robotti/">Nieuwe Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/462/vacature-teeltadviseur/">Vacature teeltadviseur</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/463/terminator/">Terminator</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/aardappel/">aardappel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/abemec/">Abemec</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/advies/">advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/akkerrand/">akkerrand</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/based/">based</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologisch/">biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologische-meststof/">biologische meststof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemen/">Bloemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemenmengsels/">bloemenmengsels</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemleven/">Bodemleven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemvariatiekaart/">bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/braakmengsel/">braakmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificering/">certificering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificeringen/">certificeringen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/cursus/">cursus</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/deskundig/">deskundig</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/drone/">drone</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/droogkosten/">droogkosten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/fusarium/">fusarium</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gerst/">gerst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gewasbescherming/">gewasbescherming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gezond-gewas/">gezond gewas</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/globalgap/">Globalgap</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/granulaat/">granulaat</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/grasland/">grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/groenbemesting/">groenbemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/keurmerk/">keurmerk</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemen/">kiemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemgroeibeheersing/">kiemgroeibeheersing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemremming/">kiemremming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kist/">kist</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kisten/">kisten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/knolbehandeling/">knolbehandeling</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kraterrot/">kraterrot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/lezing/">Lezing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/loonbedrijf/">loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mais/">maïs</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/melasse/">melasse</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mest/">Mest</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/nitro/">nitro</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/onderzoek/">Onderzoek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ontsmetting/">ontsmetting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opening/">Opening</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opf/">OPF</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/planet-proof/">Planet proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/plant/">plant</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/precisielandbouw/">precisielandbouw</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/regelgeving/">Regelgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robot/">robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotica/">robotica</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotti/">Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ruwvoer/">Ruwvoer</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/samenwerking/">samenwerking</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/satelliet/">satelliet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuiten/">spuiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuitlicentie/">Spuitlicentie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/suikerriet/">suikerriet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/taakkaart/">taakkaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tarwe/">tarwe</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tercol/">Tercol</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/uithuizen/">Uithuizen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/voederwaarde/">voederwaarde</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/water/">Water</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wortelen/">wortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wtilof/">wtilof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/zilverschurft/">zilverschurft</a></li> </ul>