Teeltinformatie

Uien

Teeltupdate 17 juli 2023

Spruitremming/trips

 

Spruitremming in uien

De bespuiting  voor de spruitremming zit er aan te komen. Er is veel verschil in stand en loofontwikkeling. Daardoor zal het moment van de kiemremmingbespuiting  per perceel afhankelijk zijn. Op de percelen met matig loof zal de bol/nek verhouding er eerder zijn dan verwacht. Er zijn al percelen waar de bol/nek verhouding al is bereikt maar die nog te vroeg zijn om te spuiten voor de kiemremming. Een goede manier om dan het juiste moment te bepalen is uien mee te nemen naar huis en die dan door te snijden en te wegen. 15 % van het gewicht moet dan bestaan uit bladloze rokken. Spuit je als de bol/nek verhouding er al is en je hebt nog geen bladloze rokken, dan is er kans op voze uien.

 

Uitvloeier/ hechter

Standaard adviseert Profytodsd 0,45 l/ha Kantor (= activator, indringer, opnameverbeteraar) bij de Itcan/ Royal MH.  

 

Advies:

 • 3,75 kg/ha Royal MH +         0,45 l/ha Kantor                             400 l/ha water óf
 • 8,9 l/ha Itcan SL 270 + 0,45 l/ha Kantor                             400 l/ha water

 

Voor de goede werking van Itcan/ Royal MH zijn een aantal zaken belangrijk:

 • Alleen spuiten op gezonde planten
 • Indien mogelijk spuiten bij lagere temperaturen (niet boven 25°C) liefst s ’avonds
 • RV moet minimaal 50% zijn
 • De droge periode na moment van toepassing dient minimaal 10 à 12 uur te zijn.
 • Deze bespuiting niet combineren met andere middelen.
 • Wilt u de Itcan/ Royal MH bespuiting en een ziektebestrijding uitvoeren op dezelfde dag, spuit dan eerst de Itcan/ Royal MH.
 • Voor een optimale opname van Itcan/ Royal MH is het nodig dat het gewas na het spuiten nog minimaal 14 dagen vitaal is, zodat er voldoende middel in de bol komt.
 • De tank moet goed schoon zijn!

 

Trips verstrijding.

De druk van de trips is op dit moment goed onder controle, nu er ook graan geoogst gaat worden kunnen we daar ook nog tripsen uit verwachten. Deze vermeerderen niet in uien maar geven wel vraatschade. Hieronder nog de mogelijkheden die er zijn. Als de uien geen loof meer produceren dan heeft de Batavia geen toegevoegde waarde meer en moeten we overgaan op andere middelen. Hieronder de verschillende middelen op een rij.

 • 0,2 l/ha Tracer + 2 l/ha Atracker+suikerwater -- Uitverkocht --
 • 0,75 l/ha Benevia + 2l/ha plantolie nevenwerking op uienvlieg (pas op met de toedieningsvoorwaarde)
 • 0,3 l/ha Decis + 0,15 l/ha Spur (super uitvloeier) 500 liter water
 • Flipper + Dynex toevoegen spuiten met 1000 liter water per ha

 

 

Teeltupdate 22 juni 2023

Ziektebestrijding in uien

Ook dit jaar hebben we een schema gemaakt. Registratietechnisch en om de Frac richtlijnen te volgen hebben we maar 1 schema om in te zetten. In het schema zitten een aantal bespuitingen met bladmeststoffen die de plant moeten versterken zodat ze weerbaarder zijn voor aanvallen van schimmels. Deze gaan we inzetten rondom de reguliere bespuitingen. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden. Het weer is erg belangrijk, adviessystemen zouden u daarbij kunnen helpen. De adviessystemen geven ook al infectiekansen af voor valse meeldauw in alle uien en voor bladvlekken in 1e jaarsplantuien. In het zuiden van het land is al valse meeldauw gevonden in 2e jaarsplantuien.

 

Fandango pas toepassen vanaf begin bolling i.v.m. kans op fytotox bij een te vroege bespuiting.

Scala is sterk op bladvlekken en stempylium, is een goede vervanger van de Allure

Luna Experience en Signum hebben ook nog een nevenwerking op koprot.

 

Afbeelding

 

Teeltupdate 15 juni 2023

Uienvlieg

De afgelopen jaren is de SIT niet overal toegepast en daarvan zien we de gevolgen in de NOP. In sommige gebieden is de druk van uienvlieg helaas hoog opgelopen door een verscheidenheid aan factoren (lichte grond, intensieve uienteelt, geen SIT toepassing). Hierdoor is er nu geen goede bescherming meer tegen de uienvlieg.

 

We willen voorkomen dat dit gebied steeds groter gaat worden, maar daarvoor moeten we wel iets doen. De Groene Vlieg werkt aan een verdubbeling van de productiecapaciteit en de telers die nu in de beheersbare gebieden zitten, moeten (blijven) meedoen met de SIT. Alleen op deze manier kan je daar de wegval van uienplanten voorkomen.

 

De Groene Vlieg komt gedurende de teelt ongeveer 20x langs om de bekertjes te legen met vangsten van vliegen. Dan hebben ze ook horren met steriele vliegen bij zich om los te laten. Die steriele vliegen gaan paren met de wilde vliegen. Alle vangsten worden onderzocht en aan de hand daarvan wordt de strategie voor volgende week bepaald; hoeveel steriele vliegen nodig zijn om de druk beheersbaar te houden. Soms worden in dezelfde week nog extra steriele vliegen losgelaten.

 

De afgelopen jaren heeft de Groene Vlieg ook nog extra ingezet in de hogedrukgebieden met een strategische benadering. Die heeft ervoor gezorgd dat de druk in die gebieden is afgenomen. Ook dit jaar zijn er enkele routes waar uienolie staat. Die zorgt voor een vroegtijdige weglokking van de vliegen en dat geeft een drukverlaging in het hogedrukgebied. De vangsten in deze olie zijn erg goed te noemen en alles wat hier wordt gevangen komt gelukkig niet in uw uienperceel!

 

Echter ook dit jaar is er schade in uienpercelen. De schade die tot nu toe geconstateerd is, is vooral veroorzaakt door de bonenvlieg. Deze werd enkele weken na de zaai van de uien actief. Normaliter geeft de bonenvlieg minder schade dan dit jaar, maar door het late zaaitijdstip en het prille stadium van de uien (vlagblad, kram, begin 1e pijp) heeft de bonenvlieg dit jaar wel veel schade gegeven. Vanaf vorige week (week 23, eerste week van juni) is het ook mogelijk dat de schade in hogedrukpercelen komt door de uienvlieg. De Groene Vlieg geeft aan dat de plaag in de gebieden die een hoge SIT-dekkingsgraad hebben (>85%) goed beheersbaar is op dit moment. Ze hebben hier ook een hele goede opbouw van steriele vliegen gehad door het late zaaitijdstip en door heel vroeg te starten met het lossen van de steriele vliegen.

 

Alertheid is geboden op de percelen waar nu hoge druk is en veel wilde uienvliegen worden gevangen. Hier verwachten we over een week of 5 á 6 wederom hoge druk en dus risico op schade en wegval in de uienpercelen. Om dit te voorkomen heeft Profytodsd de volgende strategieën die u toe kunt passen.

 

Voor de bestrijding van uienvlieg zijn helaas geen specifiek gewasbeschermingsmiddelen toegelaten.  Van enkele middelen voor tripsbestrijding is bekend dat zij een goede nevenwerking hebben op uienvlieg. Hierover later meer.

Een mogelijkheid is de inzet van roofalen. Deze alen moet je op de grond spuiten, waarna zij in de grond kruipen en parisiteren in de larve van de uienvlieg. Het nadeel van deze alen is dat ze vochtige grond nodig hebben om zich te kunnen voortbewegen.

 • 3 miljard alen/ha Capirel
  • Voor spuiten beregenen, daarna spuiten en dan weer beregenen, na een aantal dagen nogmaals de boel vochtig maken om uitdrogen te voorkomen.
  • Tijdens het oplossen en spuiten de filters verwijderen uit de spuit.
  • Spuit niet midden overdag in de brandende zon, dan verdrogen ze.
  • Na 2 weken behandeling herhalen

Tripsbeheersing

Met het aanhoudende warme weer is de verwachting dat in de komende periode de eerste tripsen zichtbaar zullen zijn. Van Batavia is bekend dat deze het sterkste is op trips. Deze heeft echter geen nevenwerking op uienvlieg.

De mogelijkheden voor tripsbestrijding op een rijtje:

 • 0,75 l/ha Batavia

2e keus

 • 0,3 l/ha Decis EC
 • 0,2 l/ha Sumicidin Super/ Sumi Alpha
 • 0,05 Karate Zeon/Ninja
  • Alleen contactwerking
  • Goede nevenwerking op uienvlieg

De volgende mogelijkheid is een bespuiting uit te voeren met Benevia. Dit middel moet goed op de ui terecht komen zodat, als de trips op de ui gaat zitten, dit middel op de poten van de vlieg terecht komt. Als de vlieg zich dan gaat wassen neemt die het middel op en sterft. Dit middel toepassen als er voldoende blad is aangemaakt anders is er teveel verdunning en is de werking minder.

 • 0,75 l/ha Benevia
  • max 2 maal toepassen
  • Voor de driftrestricties klik hier zie pagina 4
  • Goede nevenwerking op uienvlieg

Bladmeststoffen

Wanneer de uien regelmatig gespoten worden met bladmeststoffen, groeien deze regelmatiger en vlotter door. Daarnaast blijven de uien mooier rechtop staan, heeft het loof vaak een frissere kleur en zijn de uien minder vatbaar voor valse meeldauw, stemphylium en bladvlekkenziekte.

 

Mangaangevoelige grond:

 • 1 l/ha Hu-man (15% mangaan, 2,1% magnesium en 9% zwavel)

Human geeft door de mangaanvoeding en humuszuren een stevig groen gewas.           

 

Bij kaligebrek in het blad, kan worden meegespoten:

 • 4 – 5 kg/ha Multi-K (Kaliumnitraat) 13,5–0–46 of
 • 3 – 5 l/ha Wuxal I 20-0-15 of
 • 2,5 l/ha Crop Fuel of
 • 5 l/ha OPF 4-2-8

Bovenstaande bladmeststoffen worden ingezet om middels bladvoeding stikstof en kali te geven als ‘oppepper’ voor het gewas. In Crop Fuel en Wuxal I zitten ook nog diverse spoorelementen.

 

Teeltupdate 5 juni 2023

Onkruidbestrijding in zaaiuien na opkomst

 

Echte pijpjes vanaf 10 cm:

 • 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Dual Gold*                                                                                                                                400 G
 • 2 l/ha Wing P                                                                                                                                                                      400 G

Op afgeharde uien:

 • 1 l/ha Boxer + 0,4 kg/ha Lentagran + 0,18 l/ha Starane Top                                                                                          400 G
 • 0,5 kg/ha Lentagran + 0,75 Wing P + 0,18 l/ha Starane Top of 0,15 l/ha Basagran.
  • In de 1e jaars plantuien kan ook 0,25 l/ha Challenge worden toegevoegd.
  • Let op Challenge heeft een veiligheidstermijn van 90 dgn  

Als laatste bespuiting tegen nakiemers:

 • 2 l/ha Wing P ***                                                                                                                                                                 400 G
 • 3-4 l/ha Boxer (max 5 l/ha 1 per teeltcyclus                                                                                                                       400 G

Grassenbestrijding

Grassenbestrijding kunt u uitvoeren met

 • 1 – 2 l/ha Centurion Plus + 1 l/ha Hu-man (hanenpoot, raaigrassen,straatgras)                                                         300 F
 • 2 – 3 l/ha Fusilade Max (raaigrassen kweek)                                                                                                                300 F
  • Centurion Plus kan eventueel gemengd worden met de gangbare bodemherbiciden zoals Stomp, Wing P, Dual Gold,en Boxer dan dient er met max 350 l/ha water te worden gespoten.
  • Bij gebruik van Centurion Plus  géén olie of uitvloeiers toevoegen.

 

 

Wortelstimulering

Veel uien hebben het moeilijk en komen slecht aan de groei, om ze een beetje op te peppen hebben we goede resultaten met de volgende combinatie.

 • 10 l/ha Nemater + 5 l/ha Stimuter + 1 l/ha Hu-man + 5 l/ha Total Care

Ter stimulatie: 5 l/ha Stimuter + 0,5 l/ha Hu-man, bij Fusarium percelen mengen met 10 l/ha Mucoter, bij te verwachten alenpecelen mengen met 10 l/ha Nemater.  Naberegenen bevordert de werking. Bespuiting herhalen.

 

Teeltupdate 2 mei 2023

Onkruidbestrijding in zaaiuien vóór en ná opkomst

Er is dit jaar een grote variatie in zaaitijdstip, de eerste uien staan boven en zitten tegen vlagblad aan. En de laatste uien moeten nog gezaaid worden. In deze mailing nog een keer de mogelijkheden qua onkruidbestrijding voor en na opkomst op een rijtje.

 

Na zaai:

Direct na zaai.

 • 1-1,5 l/ha Stomp of Activus

Afbranden voor opkomst

2-3 dagen voor opkomst afbranden met:

 • 2-3 l/ha Glyfosaat + 0,75-1,25 l/ha Stomp of Activus                                                                                                      200 F
 • 0,75 -1,25 l/ha Stomp of Activus                                                                                                                                       400 G

Let op !!! als de grond erg kluiterig is of veel scheuren in de grond, wacht dan niet te lang met deze bespuiting.

 

Na opkomst in het kramstadium:

 • 0,5 l/ha Stomp + 1 l/ha Wing P + 0,2 l/ha AZ 500                                                                                                             400 G

Spuiten op vochtige grond of ’s avonds, AZ 500 alleen spuiten vlak voor een regenbui.

Als er veel regen wordt voorspelt wel oppassen met Wing P, deze kan dan in de wortelzone komen                                                                  

 • 0,5 l/ha Stomp + 0,12 l/ha Starane Top                                                                                                                            400 G

Als klein onkruid aanwezig is op grijze grond

 

Vlagbladstadium:

Een ui is in het vlagbladstadium erg gevoelig voor herbiciden, daarom is voorzichtigheid geboden.

Er kan wel altijd gespoten worden met:

 • 0,5 l/ha Stomp (bij koel vochtig weer, op zwarte grond of ’s avonds)

Als er in het kramstadium nog geen AZ 500 is gespoten kan die ook bij deze bespuiting worden toegevoegd. (AZ 500 1X per teeltcyclus spuiten)

 

Onkruidbestrijding is maatwerk, overleg daarom altijd met uw teeltadviseur

 

Teeltupdate 31 maart 2023

Uien grondbehandeling vóór zaaien tegen Fusarium

 

 • 0,6 l/ha Rudis, max 1x (witrot, Fusarium) 
 • 10 l/ha Novaferm Multi biostimulant met cultuur van bacteriestammen 

Zie ook resultaten Fusariumproef Nagele

 

Alen

Wilt u iets doen tegen alen dan zijn er verschillende mogelijkheden.

 • 10-20 kg/ha Vydate in de rij. Voor een nevenwerking tegen uienvlieg 20 kg/ha aanhouden
 • 20 kg/ha Nemquard in de rij
 • 30 kg/ha Nemater in de rij = om de wortels te stimuleren en zo een sterkere plant te krijgen tegenaanvallen van alen

Uien/bonenvlieg:

 • 12 kg/ha Belem  in de rij

Belem is een microgranulaat en moet het hebben van de contactwerking, daardoor is het zaak dat deze goed rond het zaad komt te liggen. De werking van de Belem is ongeveer 8 weken, zit u in een gebied met hoge druk dan is het advies om niet te vroeg te zaaien zodat de Belem niet uitgewerkt is als de uienvliegen uit de poppen komen van vorig jaar.

 

Bodemherbicide in zaaiuien

Spuit de bodemherbicide Stomp direct na het zaaien. De grond is dan nog iets vochtig en de Stomp werkt zo direct tegen de kiemende onkruiden. Wanneer dit niet gelukt is, dan de Stomp spuiten als de uien goed gekiemd liggen. Voor dit jaar hebben we vanwege de beperkte beschikbaarheid van Stomp ook de beschikking over Activus 400 SC

 

Direct na zaai:

 • 1,0 l/ha               Stomp / Activus 400 SC  tot 15% afslibbaar                                        400 l/ha water 
 • 1,5 l/ha               StompActivus 400 SC vanaf 15% afslibbaar                                    400 l/ha water 

Eventueel kan er 0,4 l/ha Concrete aan worden toegevoegd voor een betere bodemhechting, dit alleen op de lichte gronden ivm de werking van AZ500.

 

Bemesting

Hierbij de mogelijkheden voor de bemesting rond zaaien

Bemestingsadvies (totaal)

 • Stikstof        160 – 170 kg/ha (geel)   130 – 140 kg/ha (rood)
 • Fosfaat        40 – 50 kg/ha
 • Kali               300 kg/ha

Organische mest

 • 20-25 m3 drijfmest
 • 20 ton compost of champost

Kalibemesting

Op de percelen waar nog kali gestrooid moet worden is het tijdstip voor chloorhoudende meststoffen zoals K60 voor of vlak na zaai aan de late kant vanwege het risico op zoutschade. Het is dan beter deze kalibemesting uit te stellen. Indien er nog geen kali is gestrooid of via organische mest is gegeven hieronder de mogelijkheden die nu nog van toepassing zijn.

Indien er nog geen kali is gestrooid of via organische mest is gegeven hieronder de mogelijkheden die nu nog van toepassing zijn.

voor land klaarmaken

 • 300 kg/ha Kaliumsulfaat   
 • 600 kg/ha Polysulfaat (14% K2O + 6% MgO + 17% CaO + 48 SO3)    
 • 500 kg/ha Patentkali                                    
 • 250 kg/ha kali (K2O) uit Vinassekali(per 100 kg K2O 4 kg N en 1 Kg P)          

Stikstof en Fosfaat

 • 100 kg/ha 18+46+0               
 • 200 kg/ha 20+20+0 

 

Fosfaat rijenbemesting zaaiuien

Door de lage bodemtemperatuur in het vroege voorjaar is er nog weinig mineralisatie. Met name voor de vroege wortelgroei is beschikbare fosfaat in de rij erg belangrijk. Dit kunt u vloeibaar toedienen met N-xt Fertiphos VEG of in de vorm van granulaat met Easy Start® Microfast BS. Door de speciale formulering van amide-stikstof en fosfaat in de Fertiphos VEG, blijft het fosfaat in de bodem beschermd en lang opneembaar. Aan de Easy Start® is bacterie Bacillus subtilis toegevoegd, die zich in de wortelzone vermeerdert en zorgt voor mineralisatie van organische fosfaat en meer wortelmassa. 

 • 30 l/ha N-xt Fertiphos Mn Zn RS VEG  (= 1,8 kg N + 7,2 kg P2O5). Bevat ook sporenelementen mangaan, zink en Root Stimulant (RS)
 • 20 kg/ha Easy Start® 13-40 Microfast BS (= 2,6 kg N + 8 kg P2O5) Bevat ook sporenelementen mangaan, zink en ijzer.

 

Calciumbemesting zaaiuien

Calcium speelt een belangrijke rol als bouwsteen voor celwanden en membranen en draagt hierdoor bij aan de stevigheid van het gewas. Daarnaast is het een belangrijk element voor celdeling en groei van jong weefsel. De opname van calcium is afhankelijk van de plantbeschikbaarheid (te vinden op de bodemanalyse), de ontwikkeling van het wortelgestel en de weersomstandigheden. U kunt voor of na het zaaien van de uien een calciumbemesting uitvoeren in korrelvorm (Granugips) of vloeibaar in het 3-4 bladstadium (Nxt Calcium).

 • 200-300 kg/ha Granugips (39% CaO + 50% SO3) Korrel van natuurgips, goed wateroplosbaar calcium, SKAL goedgekeurd. Hiermee wordt ook direct een zwavelgift gegeven.
 • 250 l/ha N-xt Calcium (12,5% opneembare calcium, 9,0% stikstof, 0,6% borium) zorgt, dankzij de speciale formulering en verdeling in de bodem, voor een hoge calciumbeschikbaarheid voor de plant. U kunt dit toepassen in het 3-4 bladstadium op een droog gewas of vlak voor of in de regen met zowel een 7-gaats spuitdop of grove spleetdop. LET OP: N-xt Calcium NIET mengen met andere meststoffen!

 

Teeltupdate 15 maart 2023

Ploegvoor vóór de uienteelt schoonspuiten met glyfosaat

Een schone start is, zeker in de teelt van uien, zeer belangrijk!! Staat er op de ploegvoor veel klein onkruid, spuit dan vóór het land klaarmaken met:

 • 2-3 l/ha Viking (= glyfosaat) 200 l/ha water nevelen Max 1x
 • 2 l/ha Touchdown Quattro

 

Bij groot onkruid, zoals grote kleefkruidpollen en muur:

 • 3,2 l/ha Roundup Dynamic max 1x bij akkerbouwgewassen voor zaaien of planten 200 l/ha water nevelen

 

Bij kweek en of wortelonkruid

 • 3,2 l/ha Roundup Dynamic max 1x bij akkerbouwgewassen voor zaaien of planten   200 l/ha water nevelen

 

Bij wortelonkruiden en kweek moet minimaal 4 dagen gewacht worden met een grondbewerking!

Viking en Roundup Dynamic kunnen maar 1 maal per teeltseizoen worden toegepast, neem voor afbranden voor opkomst een ander merk glyfosaat.

Onze mensen

Persoonlijke benadering en service kenmerkt Profytodsd

Het professionele team staat onze klanten continu ter beschikking voor een goede en snelle ondersteuning.

Photo of Egbert Ballast
Egbert Ballast Teeltadviseur Creil
Photo of Jinne Venema
Jinne Venema Teeltadviseur Swifterbant
Photo of Dick van Kranenburg
Dick van Kranenburg Teeltadviseur Creil
Photo of Thijs Sijtsma
Thijs Sijtsma Teeltadviseur Creil
Top

Je gebruikt een verouderde versie van je internetbrowser, waarschijnlijk Internet Explorer

Helaas wordt Internet Explorer niet meer ondersteund op onze website. Wij raden je aan over te schakelen naar een modernere browser met verbeterde functionaliteiten en nieuwe mogelijkheden zoals: Firefox, Chrome en Edge.

<h4>profytodsd.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agenda/">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/activiteiten/">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/advisering/">Advisering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/5-stappenplan-bodem-en-bemesting/">5 stappenplan - bodem en bemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodem-en-biostimulanten/">Bodem en biostimulanten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agrovision/">Agrovision</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/planetproof/">Planet Proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kniptormonitoring/">Kniptormonitoring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/reiniging-veldspuit/">Reiniging Veldspuit</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/waterkwaliteit/">Waterkwaliteit</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname-formulier/">Graaninname formulier</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/gassen/">Kiemremming aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/loonwerk/">Loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kistontsmetter/">Kistontsmetter</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mafex/">Mafex</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/storl/">STORL</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/vacatures/">Werken bij ons</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/productoverzicht/">Productoverzicht</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/innovatie/">Innovatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/robotica/">Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/ecorobotix-ara/">Spotspray</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/demobedrijven/">Demobedrijven en proeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/opendag/">Demobedrijven 2023</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/groenbemester-demo/">Groenbemester demo</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/druppelirrigatie/">Druppelirrigatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal_1060/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/langs-de-kavel/">Langs de kavel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pbse/">Potato Business School</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/tulpenfestival/">Tulpenfestival</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/profytodsd-bloemenmengsel/">Profytodsd bloemenmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/wijkplatform-de-zuidert/">Wijkplatform de Zuidert</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bedankt/">Bedankt</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/team/">Team</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/privacy/">Privacy verklaring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/teeltinformatie/">Teeltinformatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/aardappelen/">Aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodemverbetering/">Bodemverbetering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/biologisch/">Biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bloembollen/">Bloembollen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pootaardappelen/">Pootaardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/grasland/">Grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graszaad/">Graszaad</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kool/">Kool</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mais/">Mais</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/suikerbieten/">Suikerbieten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/uien/">Uien</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/granen/">Granen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/winterwortelen/">Winterwortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/witlof/">Witlof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/253/test/">Inloggen dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/256/spuitdoppen-keuze/">Spuitdoppen keuze</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/317/folder-wintergraan-online/">Folder wintergraan online</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/319/ruwvoerdemo-vollenhove/">Ruwvoerdemo Vollenhove</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/327/profytodsd-investeert-in-robottechniek/">Profytodsd investeert in robottechniek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/344/aanbieding-weerstation-gewis/">Speciaal voor Profytodsd klanten Sencrop weerstation met CropVision Advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/348/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/370/trips-bestrijding-met-natuurlijke-vijanden/">Trips bestrijding met natuurlijke vijanden</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/384/bodemverbetering-na-de-oogst/">Bodemverbetering na de oogst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/388/strategie-bewaring-aardappelen/">Strategie bewaring aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/409/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/452/precusoren-wetgeving/">Precusoren wetgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/461/nieuwe-robotti/">Nieuwe Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/462/vacatures/">Vacatures</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/463/terminator/">Terminator</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/466/biodiversiteit-en-bodemleven-voor-een-gezonde-teelt/">biodiversiteit en bodemleven voor een gezonde teelt</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/529/evaluatieformulier-gewasbeschermingsmonitor-2022/">Evaluatieformulier gewasbeschermingsmonitor 2022</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/530/rasseninformatie-zaaiuien/">Rasseninformatie zaaiuien</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/552/nieuwe-robotti/">Nieuwe Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/563/mengsels-voor-bufferstroken/">Mengsels voor bufferstroken</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/569/start-van-inzamelen-lege-cans-gbm-door-storl/">Start van inzamelen lege cans GBM door Storl.</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/577/vacature-logistiek-manager/">Vacature logistiek manager</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/586/folder-biologische-meststoffen/">Folder Biologische meststoffen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/aardappel/">aardappel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/abemec/">Abemec</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/advies/">advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/akkerrand/">akkerrand</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/based/">based</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologisch/">biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologische-meststof/">biologische meststof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemen/">Bloemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemenmengsels/">bloemenmengsels</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemleven/">Bodemleven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemvariatiekaart/">bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/braakmengsel/">braakmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificering/">certificering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificeringen/">certificeringen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/cursus/">cursus</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/deskundig/">deskundig</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/drone/">drone</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/droogkosten/">droogkosten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/fusarium/">fusarium</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gerst/">gerst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gewasbescherming/">gewasbescherming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gezond-gewas/">gezond gewas</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/globalgap/">Globalgap</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/granulaat/">granulaat</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/grasland/">grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/groenbemesting/">groenbemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/keurmerk/">keurmerk</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemen/">kiemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemgroeibeheersing/">kiemgroeibeheersing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemremming/">kiemremming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kist/">kist</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kisten/">kisten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/knolbehandeling/">knolbehandeling</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kraterrot/">kraterrot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/lezing/">Lezing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/loonbedrijf/">loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mais/">maïs</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/melasse/">melasse</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mest/">Mest</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/nitro/">nitro</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/onderzoek/">Onderzoek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ontsmetting/">ontsmetting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opening/">Opening</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opf/">OPF</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/planet-proof/">Planet proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/plant/">plant</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/precisielandbouw/">precisielandbouw</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/regelgeving/">Regelgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robot/">robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotica/">robotica</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotti/">Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ruwvoer/">Ruwvoer</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/samenwerking/">samenwerking</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/satelliet/">satelliet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuiten/">spuiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuitlicentie/">Spuitlicentie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/suikerriet/">suikerriet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/taakkaart/">taakkaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tarwe/">tarwe</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tercol/">Tercol</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/uithuizen/">Uithuizen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/voederwaarde/">voederwaarde</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/water/">Water</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wortelen/">wortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wtilof/">wtilof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/zilverschurft/">zilverschurft</a></li> </ul>