Teeltinformatie

Uien

Teeltupdate 4 juni 2024

 De vroege percelen zitten in het eindstadium van de onkruidbeheersing en de laatst gezaaide percelen hebben nu een eerste echte pijp. Hierbij de mogelijkheden nog even op een rij.

 

Onkruidbestrijding
Echte pijpjes vanaf 10 cm:

 • 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Dual Gold*                                                400 G
 • 2 l/ha Wing P                                                                                      400 G

*Uitverkoop Dual Gold 23 mei 2024. Opgebruiktermijn 23 juli 2024

 

Op afgeharde uien:

 • 1 l/ha Boxer + 0,4 kg/ha Lentagran + 0,18 l/ha Starane Top           400 G
 • 0,5 kg/ha Lentagran + 0,75 Wing P + 0,18 l/ha Starane Top of 0,15 l/ha Basagran. In de 1e jaars plantuien kan ook 0,25 l/ha Challenge worden toegevoegd. Let op Challenge heeft een veiligheidstermijn van 90 dgn) 400 G

Als laatste bespuiting tegen nakiemers:

 • 2 l/ha Wing P ***                                                                                 400 G
 • 3-4 l/ha Boxer (max 5 l/ha 1 per teeltcyclus                                       400 G

Grassenbestrijding

Grassenbestrijding kunt u uitvoeren met

 • 1-2 l/ha Centurion plus + 1 l/ha Hu-man (hanenpoot, raaigrassen,straatgras) 300 F
 • 2-3 l/ha Fusilade Max (raaigrassen kweek)                                      300 F

Centurion Plus kan eventueel gemengd worden met de gangbare bodemherbiciden zoals Stomp, Wing P, Dual Gold en Boxer. Dan dient er met max 350 l/ha water te worden gespoten. Bij gebruik van Centurion Plus  géén olie of uitvloeiers toevoegen.

 

Bladmeststoffen

Wanneer de uien regelmatig gespoten worden met bladmeststoffen, groeien deze regelmatiger en vlotter door. Daarnaast blijven de uien mooier rechtop staan, heeft het loof vaak een frissere kleur en zijn de uien zijn minder vatbaar voor valse meeldauw, stemphylium en bladvlekkenziekte.

Mangaangevoelige grond:

 • 1 l/ha Hu-man (15% mangaan, 2,1% magnesium en 9% zwavel)
  Human geeft door de mangaanvoeding en humuszuren een stevig groen gewas.           

Bij kaligebrek in het blad, kan worden meegespoten:

 • 4-5 kg/ha Multi-K (Kaliumnitraat) 13,5–0–46                 of
 • 2-4 l/ha Kalizwavel HF

Bovenstaande bladmeststoffen worden ingezet om middels bladvoeding stikstof en kali te geven als ‘oppepper’ voor het gewas. In Crop Fuel en Wuxal I zitten ook nog diverse spoorelementen.

 

Biostimulanten

Veel uien hebben het moeilijk en komen slecht aan de groei, om ze een beetje op te peppen hebben we goede resultaten met de volgende combinatie.

 • 4-5 l/ha Total Care (algemeen)
 • 10 l/ha Nemater + 5 l/ha Stimuter + 1 l/ha Hu-man (bij alen)

De situatie in het veld met de uien- en bonenvlieg is op vele plekken in ons gebied weer zorgelijk. De meldingen van de vangsten in de monitoringsvallen zijn op veel plekken weer behoorlijk. In het veld constateren we op veel plekken wegval van planten. De mogelijkheden voor een goede bestrijding zijn minimaal. Hier volgen wat adviezen die we zouden kunnen toepassen om de druk voor de rest van het seizoen te verlagen.

 • 0,3 l/ha Decis
 • 0,5 l/ha Decis Protech*
 • 0,2 l/ha Sumicidin Super/ Sumi Alpha
 • 0,05 Karate Zeon / Ninja

Dit zijn Pyretroiden. Deze hebben alleen werking bij contact met de vlieg. Indien de vlieg niet in het veld zit, maar b.v. in de slootkant hebben deze middelen geen werking.

 

*Decis Protech is een nieuwe formulering van de Decis die de oude Decis gaat vervangen. Decis Protech heeft minder actieve stof per liter waardoor de dosering iets hoger is.

 

Een volgende mogelijkheid is de inzet van roofalen. Deze alen moet je op de grond spuiten, waarna ze in de grond kruipen en parisiteren in de larve van de uienvlieg. Het nadeel van deze alen is dat ze vochtige grond nodig hebben om zich te kunnen voort bewegen. Spuit niet midden overdag in de brandende zon, dan verdrogen ze. Het beste is op vochtige grond en liefst voor een buitje.

 • 3 miljard alen/ha Capirel
  • Na 10 dagen behandeling herhalen
  • Tijdens het oplossen en spuiten de filters verwijderen uit de spuit.

De volgende mogelijkheid is een bespuiting uit te voeren met Benevia. Dit middel moet goed op de ui terecht komen zodat, als de vlieg op de ui gaat zitten, dit middel op de poten van de vlieg terecht komt. Als de vlieg zich vervolgens gaat wassen neemt die het middel op en sterft. Er gaan ook geluiden in de markt dat Benevia ook op de larve zou werken, maar dit is volgens de fabrikant niet waar. Dit middel toepassen als er voldoende blad is aangemaakt anders krijg je teveel verdunning en is de werking minder. Helaas is er nog een nadeel en dat zijn de driftreductie-eisen van het middel, zie link naar etiket. Benevia zou hierdoor voor de uienvliegbeheersing een goede plek hebben in de 2e helft van het seizoen om de populatieopbouw voor volgend jaar kleiner te houden.

 • 0,75 l/ha Benevia + 1 l/ha Plantolie HF max 2 maal toepassen

Mineervlieg:

Er komen weer meldingen uit het veld dat er uienmineervlieg worden gevonden. Indien u er tijdig bij bent en er nog geen eiafzetting of larve zijn dan kan een bespuiting met een pyretroide zin hebben. Maar over het algemeen werkt onderstaande bespuiting het beste:

 • 0.75 l/ha Benevia + 1 l/ha Plantolie  300 liter/ha water fijne dop

Teeltupdate 8 mei 2024

Na zaai

Direct na zaai

 • 1-1,5 l/ha Stomp

Afbranden voor opkomst

2-3 dagen voor opkomst afbranden met:

 • 2-3 l/ha Glyfosaat + 0,75-1,25 l/ha Stomp                           200 F
 • 0,75 -1,25 l/ha Stomp                                                                                                          400 G

Let op !!! als de grond erg kluiterig is of veel scheuren in de grond wacht dan niet te lang met deze bespuiting.

 

Na opkomst in het kramstadium

 • 0,5 l/ha Stomp + 1 Wing P + 0,2 l/ha AZ 500                                                                     400 G
  Spuiten op vochtige grond of ’s avonds, AZ 500 alleen spuiten vlak voor een regenbui.
  Als er veel regen wordt voorspeld dan wel oppassen met Wing P. Deze kan dan in de wortelzone komen.                              
 • 0,5 l/ha Stomp + 0,12 l/ha Starane Top                                                                      400 G
  Als klein onkruid aanwezig is op grijze grond

Vlagbladstadium

Een ui is in het vlagbladstadium erg gevoelig voor herbiciden, daarom is voorzichtigheid geboden

Er kan wel altijd gespoten worden met:

 • 0,5 l/ha Stomp (bij koel vochtig weer, op zwarte grond of ’s avonds)

Als er in het kramstadium nog geen AZ 500 is gespoten kan die ook bij deze bespuiting worden toegevoegd. (AZ 500 1X per teeltcyclus spuiten)

 

Teeltupdate 17 april 2024

Bonenvliegbestrijding met Capirel

De druk van de bonenvlieg is op meerdere percelen hoog tot zeer hoog. De bonenvlieg komt op de geur af van kiemend uienzaad. De bonenvlieg kan aan kiemende uien tot aan de 1e pijp veel schade toebrengen. Een bespuiting met Capirel (roofalen) is dan een goede overweging. De omstandigheden voor de roofalen zijn nu goed. Je hebt een vochtige bodem nodig en ook na de behandeling vochtige grond komt de werking te goede.

 • 3 miljard aaltjes/ha

Image

Onkruidbestrijding direct na zaai

 • 1-1,5 l/ha Stomp 400G

Afbranden voor opkomst

2-3 dagen voor opkomst afbranden met:

 • 2-3 l/ha Glyfosaat + 0,75-1,25 l/ha Stomp                        200 F
 • 0,75 -1,25 l/ha Stomp                                                         400 G

Let op !!! als de grond erg kluiterig is of veel scheuren in de grond wacht dan niet te lang met deze bespuiting.

 

Na opkomst in het kramstadium

 • 0,5 l/ha Stomp + 1 Wing P + 0,2 l/ha AZ 500                    400 G

Spuiten op vochtige grond of ’s avonds, AZ 500 alleen spuiten vlak voor een regenbui.

Als er veel regen wordt voorspeld dan wel oppassen met Wing P, deze kan met regen in de wortelzone komen.                                                                                 

 • 0,5 l/ha Stomp + 0,12 l/ha Starane Top                             400 G
  • Als klein onkruid aanwezig is op grijze grond

Vlagbladstadium

Een ui is in het vlagbladstadium erg gevoelig voor herbiciden, daarom is voorzichtigheid geboden

Er kan wel altijd gespoten worden met:

 • 0,5 l/ha Stomp (bij koel vochtig weer, op zwarte grond of ’s avonds)

Als er in het kramstadium nog geen AZ 500 is gespoten kan die ook bij deze bespuiting worden toegevoegd. (AZ 500 1X per teeltcyclus spuiten)

Onkruidbestrijding is maatwerk, overleg daarom altijd met uw teeltadviseur

 

Alen

Wilt u iets doen tegen alen dan zijn er verschillende mogelijkheden.

 • 20 kg Nemquard in de rij(nevenwerking uien/bonenvlieg)
 • 30 kg Nemater in de rij = om de wortels te stimuleren en zo een sterkere plant te krijgen tegenaanvallen van alen

 

Uien/bonenvlieg

 • 12 kg Belem in de rij

Belem is een microgranulaat en moet het hebben van de contactwerking, daardoor is het zaak dat deze goed rond het zaad komt te liggen. De werking van de Belem is ongeveer 8 weken, zit u in een gebied met hoge druk dan is het advies om niet te vroeg te zaaien zodat de Belem niet uit gewerkt is als de uienvliegen uit de poppen komen van vorig jaar.

 

Bemesting

Hierbij de mogelijkheden voor de bemesting rond zaaien

 

Stikstof en Fosfaat

Tot 3 weken voor land klaarmaken

 • 100 kg/ha 18+46+0 
 • 200 kg/ha Kas 27%
 • 200 kg/ha 20+20+0  

tijdens zaaien

 • 20 kg/ha Easystart BS 13+40+0
 • 25 l/ha N-xt Fertiphos VEG 6+21+0

 Vraag aan de loonwerker welke mogelijkheden hij heeft.

 

Teeltupdate 11 maart 2024

Bemesting uienland

Stikstofbemesting zaaiuien

Het advies voor stikstofbemesting in zaaiuien is afhankelijk van de hoeveelheid mineralisatie vanuit gewasresten, groenbemesters en organische stof. Ook de opbrengstpotentie speelt een rol. Voor voorkomen van zoutschade en een rustigere groei van de ui is het verstandig de N-gift te delen.

 

Bemestingsadvies

 • 150-170 kg/ha stikstof (geel)   of 130 – 140 kg/ha (rood)
 • 40-50 kg/ha fosfaat
 • 300 kg/ha kali 

Organische mest

 • 20-25 m3 drijfmest
 • 20 ton compost of champost

 

Stikstof- en fosfaatbemesting

 • tot 3 weken voor land klaarmaken
  • 100 kg/ha 18+46+0
  • 200 kg/ha KAS 27%
  • 200 kg/ha 20+20+0 
 • Tijdens zaaien
  • 20 kg/ha Easystart 13+40+0
  • 25 l/ha N-xt Fertiphos 6+21+0              

 

Kalibemesting

Op de percelen waar nog kali gestrooid moet worden is het tijdstip voor chloorhoudende meststoffen zoals K60 voor of vlak na zaai aan de late kant vanwege het risico op zoutschade. Het is dan beter deze kalibemesting uit te stellen. Indien er nog geen kali is gestrooid of via organische mest is gegeven hieronder de mogelijkheden die nu nog van toepassing zijn.

 voor land klaarmaken

 • Kaliumsulfaat 300 kg/ha
 • Patentkali 500 kg/ha
 • Poly-kalisulfaat 600 kg/ha (14% K2O + 6% MgO + 17% CaO + 48 SO3) 
 • Vinassekali 250 kg kali/ha
 • Protamylasse 250 kg kali/ha

Ploegvoor vóór de uienteelt schoonspuiten met glyfosaat

Een schone start is, zeker in de teelt van uien, zeer belangrijk!! Staat er op de ploegvoor veel klein onkruid, spuit dan vóór het land klaarmaken met:

 • 2-3 l/ha Viking (= glyfosaat) 200 l/ha water nevelen max 1x

Bij groot onkruid, zoals grote kleefkruidpollen en muur:

 • 3,2 l/ha Roundup Dynamic max 1x bij akkerbouwgewassen voor zaaien of planten 200 l/ha water nevelen

Bij kweek en of wortelonkruid

 • 3,2 l/ha Roundup Dynamic max 1x bij akkerbouwgewassen voor zaaien of planten   200 l/ha water nevelen

Bij wortelonkruiden en kweek moet minimaal 4 dagen gewacht worden met een grondbewerking!

Viking en Roundup Dynamic kunnen maar 1x per teeltseizoen worden toegepast, neem voor afbranden voor opkomst een ander merk Glyfosaat.

 

Uien grondbehandelinging vóór zaaien tegen Fusarium

 • 0,6 l/ha Rudis, max 1x (witrot, fusarium) eventueel met 5 l/ha Serenade
 • 10 l/ha Novaferm Multi biostimulant met cultuur van bacteriestammen

Zie ook resultaten Fusariumproef Nagele

 

Alen

Wilt u iets doen tegen alen dan zijn er verschillende mogelijkheden.

 • 20 kg Nemquard in de rij(nevenwerking uien/bonenvlieg)
 • 30 kg Nemater in de rij = om de wortels te stimuleren en zo een sterkere plant te krijgen tegenaanvallen van alen

 Uien-/bonenvlieg

 • 12 kg Belem in de rij

De Belem is een microgranulaat en moet het hebben van de contactwerking, daardoor is het zaak dat deze goed rond het zaad komt te liggen. De werking van de Belem is ongeveer 8 weken. Zit u in een gebied met hoge druk dan is het advies om niet te vroeg te zaaien, zodat de Belem niet uit gewerkt is als de uienvliegen uit de poppen komen van vorig jaar.

Onze mensen

Persoonlijke benadering en service kenmerkt Profytodsd

Het professionele team staat onze klanten continu ter beschikking voor een goede en snelle ondersteuning.

Photo of Hessel Romkes
Hessel Romkes Specialist Mafex Emmeloord
Photo of Arjan Bijsterveld
Arjan Bijsterveld Teeltadviseur Uithuizen
Photo of Gerrit van Giessen
Gerrit van Giessen Teeltadviseur Emmeloord, Swifterbant
Photo of Enno Biewenga
Enno Biewenga Teeltadviseur Emmeloord
Top

Je gebruikt een verouderde versie van je internetbrowser, waarschijnlijk Internet Explorer

Helaas wordt Internet Explorer niet meer ondersteund op onze website. Wij raden je aan over te schakelen naar een modernere browser met verbeterde functionaliteiten en nieuwe mogelijkheden zoals: Firefox, Chrome en Edge.

<h4>profytodsd.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agenda/">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/activiteiten/">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/advisering/">Advisering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/5-stappenplan-bodem-en-bemesting/">5 stappenplan - bodem en bemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodem-en-biostimulanten/">Bodem en biostimulanten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agrovision/">Agrovision</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/planetproof/">Planet Proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kniptormonitoring/">Kniptormonitoring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/reiniging-veldspuit/">Reiniging Veldspuit</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/waterkwaliteit/">Waterkwaliteit</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname-formulier/">Graaninname formulier</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/gassen/">Kiemremming aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/loonwerk/">Loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kistontsmetter/">Kistontsmetter</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mafex/">Mafex</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/storl/">STORL</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/vacatures/">Werken bij ons</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/productoverzicht/">Productoverzicht</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/innovatie/">Innovatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/robotica/">Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/ecorobotix-ara/">Ecorobotix</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/demobedrijven/">Demobedrijven en proeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/opendag/">Demobedrijven 2024</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/groenbemester-demo/">Groenbemester demo</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/druppelirrigatie/">Druppelirrigatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal_1060/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/langs-de-kavel/">Langs de kavel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pbse/">Potato Business School</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/tulpenfestival/">Tulpenfestival</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/profytodsd-bloemenmengsel/">Profytodsd bloemenmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/wijkplatform-de-zuidert/">Wijkplatform de Zuidert</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/team/">Team</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/certificering/">Certificering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/privacy/">Privacy verklaring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/teeltinformatie/">Teeltinformatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/intern/">Intern</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/aardappelen/">Aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodemverbetering/">Bodemverbetering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/biologisch/">Biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bloembollen/">Bloembollen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pootaardappelen/">Pootaardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/grasland/">Grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graszaad/">Graszaad</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kool/">Kool</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mais/">Mais</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/suikerbieten/">Suikerbieten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/uien/">Uien</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/granen/">Granen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/vlas/">Vlas</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/winterwortelen/">Winterwortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/witlof/">Witlof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/253/test/">Inloggen dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/256/spuitdoppen-keuze/">Spuitdoppen keuze</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/317/folder-wintergraan-online/">Folder wintergraan online</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/319/ruwvoerdemo-vollenhove/">Ruwvoerdemo Vollenhove</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/327/profytodsd-investeert-in-robottechniek/">Profytodsd investeert in robottechniek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/344/aanbieding-weerstation-gewis/">Speciaal voor Profytodsd klanten Sencrop weerstation met CropVision Advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/348/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/370/trips-bestrijding-met-natuurlijke-vijanden/">Trips bestrijding met natuurlijke vijanden</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/384/bodemverbetering-na-de-oogst/">Bodemverbetering na de oogst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/388/strategie-bewaring-aardappelen/">Strategie bewaring aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/409/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/452/precusoren-wetgeving/">Precusoren wetgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/461/nieuwe-robotti/">Nieuwe Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/462/vacatures/">Vacatures</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/463/terminator/">Terminator</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/466/biodiversiteit-en-bodemleven-voor-een-gezonde-teelt/">biodiversiteit en bodemleven voor een gezonde teelt</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/529/evaluatieformulier-gewasbeschermingsmonitor-2022/">Evaluatieformulier gewasbeschermingsmonitor 2022</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/530/rasseninformatie-zaaiuien/">Rasseninformatie zaaiuien</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/552/nieuwe-robotti/">Nieuwe Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/563/mengsels-voor-bufferstroken/">Mengsels voor bufferstroken</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/569/start-van-inzamelen-lege-cans-gbm-door-storl/">Start van inzamelen lege cans GBM door Storl.</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/586/folder-biologische-meststoffen/">Folder Biologische meststoffen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/599/instructie-selectieapparatuur-glyfosaat/">Instructie selectieapparatuur glyfosaat</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/601/inzameling-resten-en-lege-verpakkingen-met-storl/">Inzameling resten en lege verpakkingen met STORL</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/609/teeltvrije-zones/">Teeltvrije zones</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/events/532/licentiebijeenkomst-teelt-akkerbouw-bloembollen/">Licentiebijeenkomst Teelt Akkerbouw &amp; Bloembollen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/aardappel/">aardappel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/abemec/">Abemec</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/advies/">advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/akkerrand/">akkerrand</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/based/">based</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologisch/">biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologische-meststof/">biologische meststof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemen/">Bloemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemenmengsels/">bloemenmengsels</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemleven/">Bodemleven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemvariatiekaart/">bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/braakmengsel/">braakmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificering/">certificering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificeringen/">certificeringen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/cursus/">cursus</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/deskundig/">deskundig</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/drone/">drone</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/droogkosten/">droogkosten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ecorobotix/">ecorobotix</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/fusarium/">fusarium</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gerst/">gerst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gewasbescherming/">gewasbescherming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gezond-gewas/">gezond gewas</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/globalgap/">Globalgap</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/granulaat/">granulaat</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/grasland/">grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/groenbemesting/">groenbemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/keurmerk/">keurmerk</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemen/">kiemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemgroeibeheersing/">kiemgroeibeheersing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemremming/">kiemremming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kist/">kist</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kisten/">kisten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/knolbehandeling/">knolbehandeling</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kraterrot/">kraterrot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/lezing/">Lezing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/loonbedrijf/">loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mais/">maïs</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/melasse/">melasse</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mest/">Mest</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/nitro/">nitro</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/onderzoek/">Onderzoek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ontsmetting/">ontsmetting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opening/">Opening</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opf/">OPF</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/plaatsspecifiek/">plaatsspecifiek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/planet-proof/">Planet proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/plant/">plant</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/precisielandbouw/">precisielandbouw</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/regelgeving/">Regelgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ridderzuring/">ridderzuring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robot/">robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotica/">robotica</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotti/">Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ruwvoer/">Ruwvoer</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/samenwerking/">samenwerking</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/satelliet/">satelliet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuiten/">spuiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuitlicentie/">Spuitlicentie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/suikerriet/">suikerriet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/taakkaart/">taakkaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tarwe/">tarwe</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tercol/">Tercol</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/uithuizen/">Uithuizen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/voederwaarde/">voederwaarde</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/water/">Water</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wortelen/">wortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wtilof/">wtilof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/zilverschurft/">zilverschurft</a></li> </ul>