Teeltinformatie

Uien

Teeltupdate 2 mei 2023

Onkruidbestrijding in zaaiuien vóór en ná opkomst

Er is dit jaar een grote variatie in zaaitijdstip, de eerste uien staan boven en zitten tegen vlagblad aan. En de laatste uien moeten nog gezaaid worden. In deze mailing nog een keer de mogelijkheden qua onkruidbestrijding voor en na opkomst op een rijtje.

 

Na zaai:

Direct na zaai.

 • 1-1,5 l/ha Stomp of Activus

Afbranden voor opkomst

2-3 dagen voor opkomst afbranden met:

 • 2-3 l/ha Glyfosaat + 0,75-1,25 l/ha Stomp of Activus                                                200 F
 • 0,75 -1,25 l/ha Stomp of Activus                                                                                               400 G

Let op !!! als de grond erg kluiterig is of veel scheuren in de grond, wacht dan niet te lang met deze bespuiting.

 

Na opkomst in het kramstadium:

 • 0,5 l/ha Stomp + 1 l/ha Wing P + 0,2 l/ha AZ 500                                                                     400 G

Spuiten op vochtige grond of ’s avonds, AZ 500 alleen spuiten vlak voor een regenbui.

Als er veel regen wordt voorspelt wel oppassen met Wing P, deze kan dan in de wortelzone komen                                                                  

 • 0,5 l/ha Stomp + 0,12 l/ha Starane Top                                                                      400 G

Als klein onkruid aanwezig is op grijze grond

 

Vlagbladstadium:

Een ui is in het vlagbladstadium erg gevoelig voor herbiciden, daarom is voorzichtigheid geboden.

Er kan wel altijd gespoten worden met:

 • 0,5 l/ha Stomp (bij koel vochtig weer, op zwarte grond of ’s avonds)

Als er in het kramstadium nog geen AZ 500 is gespoten kan die ook bij deze bespuiting worden toegevoegd. (AZ 500 1X per teeltcyclus spuiten)

 

Onkruidbestrijding is maatwerk, overleg daarom altijd met uw teeltadviseur

 

Teeltupdate 31 maart 2023

Uien grondbehandeling vóór zaaien tegen Fusarium

 

 • 0,6 l/ha Rudis, max 1x (witrot, Fusarium) 
 • 10 l/ha Novaferm Multi biostimulant met cultuur van bacteriestammen 

Zie ook resultaten Fusariumproef Nagele

 

Alen

Wilt u iets doen tegen alen dan zijn er verschillende mogelijkheden.

 • 10-20 kg/ha Vydate in de rij. Voor een nevenwerking tegen uienvlieg 20 kg/ha aanhouden
 • 20 kg/ha Nemquard in de rij
 • 30 kg/ha Nemater in de rij = om de wortels te stimuleren en zo een sterkere plant te krijgen tegenaanvallen van alen

Uien/bonenvlieg:

 • 12 kg/ha Belem  in de rij

Belem is een microgranulaat en moet het hebben van de contactwerking, daardoor is het zaak dat deze goed rond het zaad komt te liggen. De werking van de Belem is ongeveer 8 weken, zit u in een gebied met hoge druk dan is het advies om niet te vroeg te zaaien zodat de Belem niet uitgewerkt is als de uienvliegen uit de poppen komen van vorig jaar.

 

Bodemherbicide in zaaiuien

Spuit de bodemherbicide Stomp direct na het zaaien. De grond is dan nog iets vochtig en de Stomp werkt zo direct tegen de kiemende onkruiden. Wanneer dit niet gelukt is, dan de Stomp spuiten als de uien goed gekiemd liggen. Voor dit jaar hebben we vanwege de beperkte beschikbaarheid van Stomp ook de beschikking over Activus 400 SC

 

Direct na zaai:

 • 1,0 l/ha               Stomp / Activus 400 SC  tot 15% afslibbaar                                        400 l/ha water 
 • 1,5 l/ha               StompActivus 400 SC vanaf 15% afslibbaar                                   400 l/ha water 

Eventueel kan er 0,4 l/ha Concrete aan worden toegevoegd voor een betere bodemhechting, dit alleen op de lichte gronden ivm de werking van AZ500.

 

Bemesting

Hierbij de mogelijkheden voor de bemesting rond zaaien

Bemestingsadvies (totaal)

 • Stikstof        160 – 170 kg/ha (geel)   130 – 140 kg/ha (rood)
 • Fosfaat        40 – 50 kg/ha
 • Kali               300 kg/ha

Organische mest

 • 20-25 m3 drijfmest
 • 20 ton compost of champost

Kalibemesting

Op de percelen waar nog kali gestrooid moet worden is het tijdstip voor chloorhoudende meststoffen zoals K60 voor of vlak na zaai aan de late kant vanwege het risico op zoutschade. Het is dan beter deze kalibemesting uit te stellen. Indien er nog geen kali is gestrooid of via organische mest is gegeven hieronder de mogelijkheden die nu nog van toepassing zijn.

Indien er nog geen kali is gestrooid of via organische mest is gegeven hieronder de mogelijkheden die nu nog van toepassing zijn.

voor land klaarmaken

 • 300 kg/ha Kaliumsulfaat   
 • 600 kg/ha Polysulfaat (14% K2O + 6% MgO + 17% CaO + 48 SO3)    
 • 500 kg/ha Patentkali                                    
 • 250 kg/ha kali (K2O) uit Vinassekali(per 100 kg K2O 4 kg N en 1 Kg P)          

Stikstof en Fosfaat

 • 100 kg/ha 18+46+0               
 • 200 kg/ha 20+20+0 

 

Fosfaat rijenbemesting zaaiuien

Door de lage bodemtemperatuur in het vroege voorjaar is er nog weinig mineralisatie. Met name voor de vroege wortelgroei is beschikbare fosfaat in de rij erg belangrijk. Dit kunt u vloeibaar toedienen met N-xt Fertiphos VEG of in de vorm van granulaat met Easy Start® Microfast BS. Door de speciale formulering van amide-stikstof en fosfaat in de Fertiphos VEG, blijft het fosfaat in de bodem beschermd en lang opneembaar. Aan de Easy Start® is bacterie Bacillus subtilis toegevoegd, die zich in de wortelzone vermeerdert en zorgt voor mineralisatie van organische fosfaat en meer wortelmassa. 

 • 30 l/ha N-xt Fertiphos Mn Zn RS VEG  (= 1,8 kg N + 7,2 kg P2O5). Bevat ook sporenelementen mangaan, zink en Root Stimulant (RS)
 • 20 kg/ha Easy Start® 13-40 Microfast BS (= 2,6 kg N + 8 kg P2O5) Bevat ook sporenelementen mangaan, zink en ijzer.

 

Calciumbemesting zaaiuien

Calcium speelt een belangrijke rol als bouwsteen voor celwanden en membranen en draagt hierdoor bij aan de stevigheid van het gewas. Daarnaast is het een belangrijk element voor celdeling en groei van jong weefsel. De opname van calcium is afhankelijk van de plantbeschikbaarheid (te vinden op de bodemanalyse), de ontwikkeling van het wortelgestel en de weersomstandigheden. U kunt voor of na het zaaien van de uien een calciumbemesting uitvoeren in korrelvorm (Granugips) of vloeibaar in het 3-4 bladstadium (Nxt Calcium).

 • 200-300 kg/ha Granugips (39% CaO + 50% SO3) Korrel van natuurgips, goed wateroplosbaar calcium, SKAL goedgekeurd. Hiermee wordt ook direct een zwavelgift gegeven.
 • 250 l/ha N-xt Calcium (12,5% opneembare calcium, 9,0% stikstof, 0,6% borium) zorgt, dankzij de speciale formulering en verdeling in de bodem, voor een hoge calciumbeschikbaarheid voor de plant. U kunt dit toepassen in het 3-4 bladstadium op een droog gewas of vlak voor of in de regen met zowel een 7-gaats spuitdop of grove spleetdop. LET OP: N-xt Calcium NIET mengen met andere meststoffen!

 

Teeltupdate 15 maart 2023

Ploegvoor vóór de uienteelt schoonspuiten met glyfosaat

Een schone start is, zeker in de teelt van uien, zeer belangrijk!! Staat er op de ploegvoor veel klein onkruid, spuit dan vóór het land klaarmaken met:

 • 2-3 l/ha Viking (= glyfosaat) 200 l/ha water nevelen Max 1x
 • 2 l/ha Touchdown Quattro

 

Bij groot onkruid, zoals grote kleefkruidpollen en muur:

 • 3,2 l/ha Roundup Dynamic max 1x bij akkerbouwgewassen voor zaaien of planten 200 l/ha water nevelen

 

Bij kweek en of wortelonkruid

 • 3,2 l/ha Roundup Dynamic max 1x bij akkerbouwgewassen voor zaaien of planten   200 l/ha water nevelen

 

Bij wortelonkruiden en kweek moet minimaal 4 dagen gewacht worden met een grondbewerking!

Viking en Roundup Dynamic kunnen maar 1 maal per teeltseizoen worden toegepast, neem voor afbranden voor opkomst een ander merk glyfosaat.

Onze mensen

Persoonlijke benadering en service kenmerkt Profytodsd

Het professionele team staat onze klanten continu ter beschikking voor een goede en snelle ondersteuning.

Photo of Adriaan van den Hoek
Adriaan van den Hoek Teeltadviseur Creil
Photo of Conner Pelgrim
Conner Pelgrim Teeltadviseur Uithuizen
Photo of Jozef Backx
Jozef Backx Teeltadviseur Swifterbant
Photo of Arjan Bijsterveld
Arjan Bijsterveld Teeltadviseur Uithuizen
Top

Je gebruikt een verouderde versie van je internetbrowser, waarschijnlijk Internet Explorer

Helaas wordt Internet Explorer niet meer ondersteund op onze website. Wij raden je aan over te schakelen naar een modernere browser met verbeterde functionaliteiten en nieuwe mogelijkheden zoals: Firefox, Chrome en Edge.

<h4>profytodsd.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agenda/">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/activiteiten/">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/advisering/">Advisering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/5-stappenplan-bodem-en-bemesting/">5 stappenplan - bodem en bemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodem-en-biostimulanten/">Bodem en biostimulanten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agrovision/">Agrovision</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/planetproof/">Planet Proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname-formulier/">Graaninname formulier</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/gassen/">Kiemremming aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kniptormonitoring/">Kniptormonitoring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/loonwerk/">Loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kistontsmetter/">Kistontsmetter</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mafex/">Mafex</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/storl/">STORL</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/productoverzicht/">Productoverzicht</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/innovatie/">Innovatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/reinigingveldspuit/">Reiniging veldspuit</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/robot/">Robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/ecorobotix-ara/">Ecorobotix ARA</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/demobedrijven/">Demobedrijven en proeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/opendag/">Demobedrijven 2022</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/groenbemester-demo/">Groenbemester demo</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodem-en-innovatieavond/">Bodem- en innovatieavond</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/druppelirrigatie/">Druppelirrigatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal_1060/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/zasso/">Elektrische onkruidbestrijding</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/langs-de-kavel/">Langs de kavel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pbse/">Potato Business School</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/tulpenfestival/">Tulpenfestival</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/profytodsd-bloemenmengsel/">Profytodsd bloemenmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/wijkplatform-de-zuidert/">Wijkplatform de Zuidert</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bedankt/">Bedankt</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/team/">Team</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/privacy/">Privacy verklaring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/teeltinformatie/">Teeltinformatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/aardappelen/">Aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/biologisch/">Biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bloembollen/">Bloembollen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pootaardappelen/">Pootaardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/grasland/">Grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graszaad/">Graszaad</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mais/">Mais</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/suikerbieten/">Suikerbieten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/uien/">Uien</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/granen/">Granen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/winterwortelen/">Winterwortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/witlof/">Witlof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/253/test/">Inloggen dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/256/spuitdoppen-keuze/">Spuitdoppen keuze</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/269/voorjaar-bloementijd/">Voorjaar! Bloementijd!</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/319/ruwvoerdemo-vollenhove/">Ruwvoerdemo Vollenhove</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/327/profytodsd-investeert-in-robottechniek/">Profytodsd investeert in robottechniek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/344/aanbieding-weerstation-gewis/">Speciaal voor Profytodsd klanten Sencrop weerstation met CropVision Advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/348/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/370/trips-bestrijding-met-natuurlijke-vijanden/">Trips bestrijding met natuurlijke vijanden</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/384/bodemverbetering-na-de-oogst/">Bodemverbetering na de oogst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/388/strategie-bewaring-aardappelen/">Strategie bewaring aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/409/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/452/precusoren-wetgeving/">Precusoren wetgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/461/nieuwe-robotti/">Nieuwe Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/462/vacature-teeltadviseur/">Vacature teeltadviseur</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/463/terminator/">Terminator</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/466/biodiversiteit-en-bodemleven-voor-een-gezonde-teelt/">biodiversiteit en bodemleven voor een gezonde teelt</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/529/evaluatieformulier-gewasbeschermingsmonitor-2022/">Evaluatieformulier gewasbeschermingsmonitor 2022</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/537/bodem-en-innovatieavond/">Bodem- en innovatieavond</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/552/nieuwe-robotti/">Nieuwe Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/563/mengsels-voor-bufferstroken/">Mengsels voor bufferstroken</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/569/start-van-inzamelen-lege-cans-gbm-door-storl/">Start van inzamelen lege cans GBM door Storl.</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/events/534/bodem-en-innovatie-avond-emmeloord/">Bodem en innovatie avond Emmeloord</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/aardappel/">aardappel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/abemec/">Abemec</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/advies/">advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/akkerrand/">akkerrand</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/based/">based</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologisch/">biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologische-meststof/">biologische meststof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemen/">Bloemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemenmengsels/">bloemenmengsels</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemleven/">Bodemleven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemvariatiekaart/">bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/braakmengsel/">braakmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificering/">certificering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificeringen/">certificeringen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/cursus/">cursus</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/deskundig/">deskundig</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/drone/">drone</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/droogkosten/">droogkosten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/fusarium/">fusarium</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gerst/">gerst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gewasbescherming/">gewasbescherming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gezond-gewas/">gezond gewas</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/globalgap/">Globalgap</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/granulaat/">granulaat</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/grasland/">grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/groenbemesting/">groenbemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/keurmerk/">keurmerk</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemen/">kiemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemgroeibeheersing/">kiemgroeibeheersing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemremming/">kiemremming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kist/">kist</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kisten/">kisten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/knolbehandeling/">knolbehandeling</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kraterrot/">kraterrot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/lezing/">Lezing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/loonbedrijf/">loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mais/">maïs</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/melasse/">melasse</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mest/">Mest</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/nitro/">nitro</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/onderzoek/">Onderzoek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ontsmetting/">ontsmetting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opening/">Opening</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opf/">OPF</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/planet-proof/">Planet proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/plant/">plant</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/precisielandbouw/">precisielandbouw</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/regelgeving/">Regelgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robot/">robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotica/">robotica</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotti/">Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ruwvoer/">Ruwvoer</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/samenwerking/">samenwerking</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/satelliet/">satelliet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuiten/">spuiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuitlicentie/">Spuitlicentie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/suikerriet/">suikerriet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/taakkaart/">taakkaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tarwe/">tarwe</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tercol/">Tercol</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/uithuizen/">Uithuizen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/voederwaarde/">voederwaarde</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/water/">Water</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wortelen/">wortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wtilof/">wtilof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/zilverschurft/">zilverschurft</a></li> </ul>