Teeltinformatie

Uien

Teeltupdate 26 juli 2022

Spruitremming

De vroeg gezaaide percelen zijn zo ver dat de eerste plekjes gaan strijken. Er is veel verschil in stand en loofontwikkeling. Daardoor zal het moment van de kiemremmingbespuiting perceel afhankelijk zijn. Op de percelen met matig loof zal de bol/nek verhouding er eerder zijn dan verwacht. Er zijn al percelen waar de bol/nek verhouding al is bereikt maar die nog te vroeg zijn om te spuiten voor de kiemremming. Een goede manier om dan het juiste moment te bepalen is uien mee te nemen naar huis en die dan door te snijden en te wegen. 15% van het gewicht moet dan bestaan uit bladloze rokken. Spuit je als de bol/nek verhouding er al is en je hebt nog geen bladloze rokken, dan is er kans op voze uien.

 

Uitvloeier/ hechter

Standaard adviseert Profytodsd 0,45 l/ha Kantor (= activator, indringer, opnameverbeteraar) bij de Itcan/ Royal MH.  

Advies:

 • 3,75 kg/ha Royal MH + 0,45 l/ha Kantor        400 l/ha water óf
 • 8,9 l/ha Itcan SL 370 +  0,45 l/ha Kantor        400 l/ha water

Voor de goede werking van Itcan/ Royal MH zijn een aantal zaken belangrijk:

 • Alleen spuiten op gezonde planten
 • Indien mogelijk spuiten bij lagere temperaturen (niet boven 25°C) liefst s ’avonds
 • RV moet minimaal 50% zijn
 • De droge periode na moment van toepassing dient minimaal 10 à 12 uur te zijn.
 • Deze bespuiting niet combineren met andere middelen.
 • Wilt u de Itcan/ Royal MH bespuiting en een ziektebestrijding uitvoeren op dezelfde dag, spuit dan eerst de Itcan/ Royal MH.
 • Voor een optimale opname van Itcan/ Royal MH is het nodig dat het gewas na het spuiten nog minimaal 14 dagen vitaal is, zodat er voldoende middel in de bol komt.
 • De tank moet goed schoon zijn!

Trips berstrijding

De druk van de trips blijft nog onverminderd hoog, nu er ook graan geoogst gaat worden kunnen we daar ook nog tripsen uit verwachten. Deze vermeerderen niet in uien maar geven wel vraatschade. Hieronder nog de mogelijkheden die er zijn. Als de uien geen loof meer produceren dan heeft de Batavia geen toegevoegde waarde meer en moeten we overgaan op andere middelen. Hieronder de verschillende middelen op een rij.

 

 • 0,2 l/ha Tracer + 2 l/ha Atracker (suikerwater)
 • 0,75 l/ha Benevia + 2l/ha plantolie nevenwerking op uienvlieg (pas op met de toedieningsvoorwaarde)
 • 0,3 l/ha Decis + 0,15 l/ha Spur (super uitlvoeier) - 400 l/ha water
 • 5 l/ha Flipper + Dynex - 1000 l/ha water

 

Teeltupdate 14 juni 2022

Tripsbestrijding:

Op de vroegste percelen is al trips geconstateerd. Door de hogere temperaturen die deze week worden voorspeld is de kans groot dat de tripsdruk gaat oplopen. Als de uien goed aan de groei zijn, is het verstandig om op de voorlijkste percelen te starten met de tripsbestrijding. De laatste jaren halen we goede resultaten door op tijd te starten met een bespuiting met Batavia, deze spaart de natuurlijke vijanden van de trips.

 • 0,75 l/ha Batavia + 2 l/ha Olie

Bemesting

Veel uienpercelen hebben nog een extra stikstofgift nodig. Houd er rekening mee dat rond de langste dag de laatste stikstof gestrooid moet zijn. Er zijn verschillende manieren om dit aan te vullen.

Vloeibaar spuiten:

 • 250 l/ha N-xt Calcium N9 (=27 kg N) in 3e- 4e pijp apart spuiten grove drup veel water*
 • 15 l/ha N-xt N 18 meespuiten
 • 10 l/ha N plus Micro

Korrels strooien:

 • 150-250 kg/ha Profykali (14-0-24 + 2 MgO chloorarm)
 • 150-250 kg/ha NK 16-0-30 (chloorhoudend)                of
 • 100-150 kg/ha KAS

*LET OP: Vooraf tank goed reinigen en na afloop tank leeg spuiten en naspoelen voor de volgende toepassing!

 

Bladmeststoffen

Wanneer de uien regelmatig gespoten worden met bladmeststoffen, groeien deze regelmatiger en vlotter door. Daarnaast blijven de uien mooier rechtop staan, heeft het loof vaak een frissere kleur en zijn de uien minder vatbaar voor valse meeldauw, stemphylium en bladvlekkenziekte.

 

Mangaangevoelige grond:

 • 1 l/ha Hu-man (15% mangaan, 2,1% magnesium en 9% zwavel)
  Human geeft door de mangaanvoeding en humuszuren een stevig groen gewas.            

 

Bij kaligebrek in het blad, kan worden meegespoten:

 • 4 – 5 kg/ha Multi-K (Kaliumnitraat) 13,5–0–46        of
 • 1-2 l/ha Kalizwavel                                                    of
 • 3 – 5 l/ha Wuxal I 20-0-15 of
 • 2,5 l/ha Crop Fuel of
 • 5 l/ha OPF 4:2:8

 

Bovenstaande bladmeststoffen worden ingezet om door middel van bladvoeding stikstof en kali te geven als ‘oppepper’ voor het gewas. In Wuxal I zitten ook nog diverse spoorelementen.

Teeltupdate 7 juni 2022

Ziektebestrijding 

De uien zijn dit jaar gedurende een lange periode gezaaid en daarom is de variatie in het veld groot. De groei zit er op de meeste percelen nu wel goed in. Vanaf het moment dat de planten in de rij elkaar raken, kan er worden gestart met de ziektebestrijding.  In de 2e jaars plantuien zijn we al gestart met de ziektebestrijding.

We hebben een algemeen schema voor u samengesteld die registratietechnisch en qua Frac-richtlijnen voldoet aan de gestelde eisen. In het schema zitten een aantal bespuitingen met bladmeststoffen die de plant moeten versterken zodat ze weerbaarder zijn voor aanvallen van schimmels. Deze gaan we inzetten rondom de reguliere bespuitingen. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden.

De weersomstandigheden zijn erg belangrijk, adviessystemen zouden u daarbij kunnen helpen. De adviessystemen geven ook al infectiekansen af voor valse meeldauw in alle uien en voor bladvlekken in 1e jaarsplantuien. In het zuiden van het land is al valse meeldauw gevonden in 2e jaarsplantuien.

Afbeelding

Natuurlijk zijn er meerdere variaties mogelijk. Overleg met uw teeltadviseur wat in uw geval het beste is. 

 

Fandango pas toepassen vanaf begin bolling i.v.m. kans op fytotox bij een te vroege bespuiting.

Scala is sterk op bladvlekken en stemphylium en is een goede vervanger van de Allure.

Luna Experience en Signum hebben ook nog een nevenwerking op koprot.

Winby heeft een werking op bladvlekken en een nevenwerking op valse meeldauw.

 

Teeltupdate 31 mei 2022

Uienvlieg

Door het gunstige weer van de afgelopen tijd is er in een aantal gebieden in de NOP een hoge tot zeer hoge druk van uienvliegen ontstaan. Deze kunnen veel schade veroorzaken vooral in de 1e jaarsplantuien en in de zilveruien. Het bestrijden van de vliegen is erg lastig. Wil je een goed effect hebben dan is het de kunst om de vliegen te raken. Als de vliegen aan het foerageren zijn en ze zitten niet in de uien dan werkt de bespuiting slecht. Er is  een bespuiting met Benevia mogelijk, maar dan moeten de uien wel voldoende loof hebben om het middel op te vangen.

De werking van Benevia is gebaseerd op het vormen van een laagje op het blad. Als de vlieg op de ui gaat zitten komt het in aanraking met het middel. Wanneer de vlieg zijn pootjes schoon gaat likken krijgt het het middel binnen. Als de uien hard groeien krijg je verdunning van het middel en valt de werking tegen.

Heeft u Belem toegepast bij het zaaien en vroeg gezaaid dan loopt de werking op zijn eind. De werkingsduur van Belem is ongeveer 6-8 weken. Belem is gebaseerd op werking tegen de larve van de uienvlieg. De larve die door de grond naar de uien kruipt moet dan in aanraking komen met de Belem en daardoor dood gaan. Hieronder de verschillende mogelijkheden om toch een chemische bestrijding uit te voeren.

 • 0,2 l/ha Sumicidin Super/Sumi Alpha max 3x   
 • 0,3 l/ha Decis max 3x   
 • 0,05 Karate Zeon/Ninja max 3x 
 • 0,75l/ha Benevia + 1l/ha plantolie HF max 2x   
  • alles spuiten met minimaal 250 liter water en een fijne druppel  

Teeltupdate 24 mei 2022

Nu het geregend heeft, is de boel buiten lekker opgefrist. Op percelen waar al de nodige bodemherbiciden zijn gespoten bestaat de mogelijkheid om de grassen tussendoor te bestrijden. Door de regen is het straatgras mooi mals geworden wat de werking van het middel ten goede komt. Tevens kan er tegen nakiemers worden gespoten. In deze update de mogelijkheden qua onkruidbestrijding na opkomst op een rijtje.

 

Echte pijpjes vanaf 10 cm:

 • 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Dual Gold*                              400 G
 • 2 l/ha Wing P                                                                    400 G

Op afgeharde uien:

 • 1 l/ha Boxer + 0,4 kg/ha Lentagran 0,18 l/ha Starane Top  400 G

Als laatste bespuiting tegen nakiemers:

 • 2 l/ha Wing P                                                400 G
 • 3-4 l/ha Boxer (max 5 l/ha 1 per teeltcyclus 400 G

*Voor gebruik Dual Gold kijk op zandzoeker.nl of u het mag toepassen op uw perceel.

 

Grassenbestrijding

Grassenbestrijding kunt u uitvoeren met

 • 1-2 l/ha Centurion Plus + 1 l/ha Hu-man (hanenpoot, raaigrassen,straatgras)        300 F
 • 2-3 l/ha Fusilade Max (raaigrassen, kweek)                       300 F

Centurion Plus kan eventueel gemengd worden met de gangbare bodemherbiciden zoals Stomp, Wing P, Dual Gold,en Boxer dan dient er met max 350 l/ha water te worden gespoten.Bij gebruik van Centurion Plus  géén olie of uitvloeiers toevoegen.

 

Bemesting

Veel uienpercelen hebben nog een extra stikstofgift nodig. Houdt er rekening mee dat rond de langste dag de laatste stikstof gestrooid moet zijn. Er zijn verschillende manieren om dit aan te vullen.

Vloeibaar spuiten:

 • 250 l/ha N-xt Calcium N9 (=27 kg N)
  • in 3e- 4e pijp apart spuiten met grove druppel en veel water*
  • Bij vloeibare toepassing met N-xt Calcium, vooraf de tank goed reinigen en na afloop de tank leeg spuiten en naspoelen voor de volgende toepassing!

Korrels strooien:

 • 150-250 kg/ha Profykali (14-0-24 + 2 MgO) of
 • 150-250 kg NK 16-0-30 of
 • 100-200 kg/ha KAS
  • Strooien vanaf 10 cm eerste pijp. Dan staat de tweede pijp er vaak al bij en is beschadiging / wegval van een plant door een kunstmestkorrel niet aan de orde.
  • Als er nog geen stikstof gestrooid is voor het zaaien, dan nu minimaal 100 kg N ineens strooien.
  • Strooi alle resterende kali nu bij; dan is dat altijd op tijd.

Bladmeststoffen

Wanneer de uien regelmatig gespoten worden met bladmeststoffen, groeien deze regelmatiger en vlotter door. Daarnaast blijven de uien mooier rechtop staan, heeft het loof vaak een frissere kleur en zijn de uien zijn minder vatbaar voor valse meeldauw, stemphylium en bladvlekkenziekte.

 

Mangaangevoelige grond:

 • 1 l/ha Hu-man (humuszuren + 15% mangaan, 2% magnesium, 1% zink en 22% zwavel)

Human geeft door de mangaanvoeding en humuszuren een stevig groen gewas.           

 

Bij kaligebrek in het blad, kan worden meegespoten:

Bovenstaande bladmeststoffen worden ingezet om middels bladvoeding stikstof en kali te geven als ‘oppepper’ voor het gewas. 

 

Teeltupdate 17 mei 2022

Diverse percelen uien die voor de regen gezaaid zijn hebben een lastige start gehad. Verslempte, dichtgeslagen grond zorgde voor een moeizame opkomst. Om op deze percelen er voor te zorgen dat de uien verder goed doorgroeien en ruim op de wortel komen is een toepassing met Stimuter aan te raden.  Ook op percelen die na de regen gezaaid zijn geeft dit product meerwaarde.

Nadat Stimuter op onze demobedrijven er jaar op jaar goed uit kwam, is het voor ons een vaste waarde geworden in de teelt van zaaiuien. Het product ondersteunt het natuurlijk herstellend vermogen, werkt verzorgend, voedend en plantversterkend bij invloeden van buitenaf, in de bodem en bij de wortels. De uien komen beter op de wortel en zijn daarmee weerbaarder en vitaler in de verdere teelt.

Toepassen bij een 1e pijp van 10 cm.

 • 10 l/ha Stimuter, bij voorkeur vlak voor of in de regen
  Blijft het droog dan toepassen met veel water en zo fijn mogelijke druppel

Teeltupdate 10 mei 2022

Onkruidbestrijding na opkomst 

Door de grote variatie in zaaitijdstip en de ongelijke opkomst van de vroeg gezaaide percelen is het lastig om een goed advies via de teeltinfo te geven. Elk perceel heeft een specifiek advies nodig naar gelang de stand van de uien. Een algemeen advies voor de na-opkomst bestrijding volgt hieronder.

 

Afbranden voor opkomst

2-3 dagen voor opkomst afbranden met:

 • 2-3 l/ha Glyfosaat + 0,75-1,25 l/ha Stomp of                     200 F
 • 0,75 -1,25 l/ha Stomp                                                         400 G
  Let op !!! als de grond erg kluiterig is of veel scheuren in de grond wacht dan niet te lang met deze bespuiting.

Kramstadium:

 • 0,75 Wing P + 0,15 l/ha Starane Top  400 G

Spuiten op vochtige grond of ’s avonds, AZ 500 alleen spuiten vlak voor een regenbui.

Als er veel regen word voorspelt dan wel oppassen met Wing P, deze kan dan in de wortelzone komen.                                                                                 

 • 0,5 l/ha Stomp + 0,12 l/ha Starane Top                  400 G
 • 0,2 l/ha Basagran + 0,15 l/ha Starane Top             400 G
  Als klein onkruid aanwezig is op grijze grond

Vlagbladstadium:

Een ui is in het vlagbladstadium erg gevoelig voor herbiciden, daarom is voorzichtigheid geboden

Er kan wel altijd gespoten worden met:

 • 0,5 l/ha Stomp (bij koel vochtig weer, op zwarte grond of ’s avonds)

1e pijp 3 cm:

 • 0,75-1 l/ha Wing P + 0,35 kg/ha Lentagran+ 0,15 l/ha Starane Top

Toelating Challenge in kleine teelten

Onlangs heeft het onkruidbestrijdingsmiddel Challenge een toelating gekregen in de teelt van 1e en 2e jaarsplantuien, zilverui, picklers,sjalotten en knoflook.

 

Onkruidbestrijding 2e jaars plantuien:

 • 1-1,5 l/ha Boxer + 0,25 l/ha Challenge + 2 l/ha Wing P
 • 1,5 l/ha Boxer 0,5 kg/ha Lentagran + 0,25 l/ha Challenge + 0,15 l/ha Starane Top

Als er in het kramstadium nog geen AZ 500 is gespoten kan die ook bij deze bespuiting worden toegevoegd. (AZ 500 1X per teeltcyclus spuiten)

Onkruidbestrijding is maatwerk, overleg daarom altijd met uw teeltadviseur

 

Teeltupdate 26 april 2022

Na zaai:

Direct na zaai.

 • 1-1,5 l/ha Stomp

Afbranden voor opkomst

2-3 dagen voor opkomst afbranden met:

 • 2-3 l/ha Glyfosaat + 0,75-1,25 l/ha Stomp of   
 • 0,75 -1,25 l/ha Stomp 

Let op !!! als de grond erg kluiterig is, of er zitten veel scheuren in de grond, wacht dan niet te lang met deze bespuiting.

 

Na opkomst in het kramstadium:

 • 0,5 l/ha Stomp + 1 Wing P + 0,2 l/ha AZ 500 

Spuiten op vochtige grond of ’s avonds, AZ 500 alleen spuiten vlak voor een regenbui.

Als er veel regen wordt voorspeld dan wel oppassen met Wing P, deze kan dan in de wortelzone komen.                                                                                 

 • 0,5 l/ha Stomp + 0,12 l/ha Starane Top 

Als klein onkruid aanwezig is op grijze grond

 

Vlagbladstadium:

Een ui is in het vlagbladstadium erg gevoelig voor herbiciden, daarom is voorzichtigheid geboden.

Er kan wel altijd gespoten worden met:

 • 0,5 l/ha Stomp (bij koel vochtig weer, op zwarte grond of ’s avonds)

 

Als er in het kramstadium nog geen AZ 500 is gespoten kan die ook bij deze bespuiting worden toegevoegd. (AZ 500 1x per teeltcyclus spuiten)

Onkruidbestrijding is maatwerk, overleg daarom altijd met uw teeltadviseur.

 

Vorige week heeft het onkruidbestrijdingsmiddel Challenge een KUG-toelating gekregen in de teelt van:

1e en 2e jaarsplantuien, zilverui, picklers,sjalotten en knoflook.  In de volgende teeltinfo geven we uitleg over de inzet van Challenge.

 

Teeltupdate 5 april 2022

Na zaai:

Direct na zaai.

 • 1-1,5 l/ha Stomp

Afbranden voor opkomst

2-3 dagen voor opkomst afbranden met:

 • 2-3 l/ha Glyfosaat + 0,75-1,25 l/ha Stomp of 
 • 0,75 -1,25 l/ha Stomp 

Let op !!! als de grond erg kluiterig is of veel scheuren in de grond wacht dan niet te lang met deze bespuiting.

 

Na opkomst in het kramstadium:

 • 0,5 l/ha Stomp + 1 Wing P + 0,2 l/ha AZ 500  

Spuiten op vochtige grond of ’s avonds, AZ 500 alleen spuiten vlak voor een regenbui.

Als er veel regen word voorspelt dan wel oppassen met Wing P, deze kan dan in de wortelzone komen.                                                                                 

 • 0,5 l/ha Stomp + 0,12 l/ha Starane Top  

Als klein onkruid aanwezig is op grijze grond

 

Vlagbladstadium:

Een ui is in het vlagbladstadium erg gevoelig voor herbiciden, daarom is voorzichtigheid geboden

Er kan wel altijd gespoten worden met:

 • 0,5 l/ha Stomp (bij koel vochtig weer, op zwarte grond of ’s avonds)

Als er in het kramstadium nog geen AZ 500 is gespoten kan die ook bij deze bespuiting worden toegevoegd. (AZ 500 1X per teeltcyclus spuiten)

Onkruidbestrijding is maatwerk, overleg daarom altijd met uw teeltadviseur

 

Bemesting:

Heeft u nog geen bemesting uitgevoerd. Dan zijn er de volgende mogelijkheden

 • 300 kg/ha Profykali 14-0-22 (chloorarm)
 • 300 kg/ha Kaliumsulfaat + 150 kg/ha KAS
 • 300 kg/ha NK 16-0-30 bij 10 cm loof

Teeltupdate 5 maart 2022

Ploegvoor vóór de uienteelt schoonspuiten met glyfosaat

Een schone start is, zeker in de teelt van uien, zeer belangrijk!! Staat er op de ploegvoor veel klein onkruid, spuit dan vóór het land klaarmaken met:

 • 2-2,5 l/ha Panic Forte (= 480 g/l glyfosaat) 200 l/ha water nevelen
 • 2-2,5 l/ha Roundup Ultimate

 Bij groot onkruid, zoals grote kleefkruidpollen en muur:

 • 4 l/ha Panic Forte + 0,3 l/ha Kantor 200 l/ha water nevelen
 • 3 l/ha Roundup Ultimate

 Bij kweek en of wortelonkruid

 • 5 l/ha Panic Forte + 0,3 l/ha Kantor 200 l/ha water nevelen
 • 4,5 l/ha Roundup Ultimate

Bij wortelonkruiden en kweek moet minimaal 4 dagen gewacht worden met een grondbewerking!

Panic Forte en Roundup Ultimate kunnen maar 1 maal per teelt seizoen worden toegepast, neem voor afbranden voor opkomst een ander merk Glyfosaat.

 

Uienvlieg- en aaltjesbeheersing

Strategie Middel Dosering Opmerking

In de rij tegen alen

In de rij tegen uienvlieg

Vydate

Belem

10 kg/ha

12 kg/ha

2 granulaatbakken zaaimachine

In de rij tegen uienvlieg

Volvelds tegen alen

Belem

Vydate

12 kg/ha 

20 kg/ha

Granulaatstrooier zaaimachine 

Granulaatstrooier kopeg

In de rij tegen uienvlieg Belem 12 kg/ha 1 granulaatstrooier zaaimachine

In de rij tegen uienvlieg

Monitoring Groene Vlieg

Belem

 

12 kg/ha 

 

Granulaatstrooier zaaimachine

SIT vanaf 2e vlucht

In de rij tegen alen

Groene Vlieg bonenvlieg

Vydate

 

10 kg/ha

 

Granulaatstrooier zaaimachine

(bij lage uienvliegdruk)

Uienvlieg en alen Nemguard 20 kg/ha Biologisch middel. Relatief nieuw en wordt momenteel beproefd
Algehele verbetering natuurlijke afweer uien Tercol  30 kg/ha  

 

*SIT: Steriele Insectentechniek

 

Bodemherbicide in zaaiuien

Spuit de bodemherbicide Stomp direct na het zaaien. De grond is dan nog iets vochtig en de Stomp werkt zo direct tegen de kiemende onkruiden. Wanneer dit niet gelukt is, dan de Stomp spuiten als de uien goed gekiemd liggen.

 

Direct na zaai:

 • 1,0 l/ha Stomp tot 15% afslibbaar                                        400 l/ha water
 • 1,5 l/ha Stomp vanaf 15% afslibbaar                                   400 l/ha water

Eventueel kan er 0,4 l/ha Concrete aan worden toegevoegd voor een betere bodemhechting, dit alleen op de lichte gronden ivm de werking van AZ500.

 

Bemesting:

Hierbij de mogelijkheden voor bemesting rond het zaaien

 

Bemestingsadvies

 • Stikstof 160 – 170 kg/ha (geel)   130 – 140 kg/ha (rood)
 • Fosfaat 40 – 50 kg/ha
 • Kali 300 kg/ha

Organische mest

 • 20-25 m3 drijfmest
 • 20 ton compost of champost

Kali:

Op de percelen waar nog kali gestrooid moet worden is het tijdstip voor chloorhoudende meststoffen voor of vlak na zaai aan de late kant vanwege het risico op zoutschade.

 

Indien er nog geploegd moet worden zouden dit de mogelijkheden kunnen zijn.

 • 250 kg/ha kali uit Protamylasse (per 100 kg K20 ook 34 kg N en 16 kg P) UITVERKOCHT of
 • 250 kg/ha kali uit Vinassekali (per 100 kg K2O 4 kg N en 1 Kg P)

Na het ploegen:

 • 400 kg/ha Kaliumsulfaat of
 • 500-1000 kg/ha Polysulfaat (14% K2O, 17% CaO, 6% MgO, 48% SO3)

Stikstof en fosfaat:

 • tot 3 weken voor land klaarmaken
  • 100 kg/ha 18+46+0 
  • 200 kg/ha 20+20+0 
 • tijdens zaaien
  • 20 kg/ha Easystart Microfast 13-40-0 + Bacillus Subtilis of
  • 30 l/ha N-xt FertiPhos 5-20 VEG + Root Stimulant (uien/peen)
Onze mensen

Persoonlijke benadering en service kenmerkt Profytodsd

Het professionele team staat onze klanten continu ter beschikking voor een goede en snelle ondersteuning.

Photo of Team loonwerk
Team loonwerk Loonwerk Creil
Photo of Egbert Ballast
Egbert Ballast Teeltadviseur Creil
Photo of Bert Jan van der Horst
Bert Jan van der Horst Teeltadviseur Creil
Photo of Arwin Rumpff
Arwin Rumpff Teeltadviseur Uithuizen
Top

Je gebruikt een verouderde versie van je internetbrowser, waarschijnlijk Internet Explorer

Helaas wordt Internet Explorer niet meer ondersteund op onze website. Wij raden je aan over te schakelen naar een modernere browser met verbeterde functionaliteiten en nieuwe mogelijkheden zoals: Firefox, Chrome en Edge.

<h4>profytodsd.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agenda/">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/activiteiten/">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/advisering/">Advisering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/5-stappenplan-bodem-en-bemesting/">5 stappenplan - bodem en bemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodem-en-biostimulanten/">Bodem en biostimulanten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agrovision/">Agrovision</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/planetproof/">Planet Proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname-formulier/">Graaninname formulier</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/gassen/">Kiemremming aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kniptormonitoring/">Kniptormonitoring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/loonwerk/">Loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kistontsmetter/">Kistontsmetter</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mafex/">Mafex</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/productoverzicht/">Productoverzicht</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/innovatie/">Innovatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/reinigingveldspuit/">Reiniging veldspuit</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/robot/">Robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/ecorobotix-ara/">Ecorobotix ARA</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/demobedrijven/">Demobedrijven en proeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/opendag/">Demobedrijven 2022</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/groenbemester-demo/">Groenbemester demo</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/druppelirrigatie/">Druppelirrigatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal_1060/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/zasso/">Elektrische onkruidbestrijding</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/langs-de-kavel/">Langs de kavel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pbse/">Potato Business School</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/tulpenfestival/">Tulpenfestival</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/profytodsd-bloemenmengsel/">Profytodsd bloemenmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/wijkplatform-de-zuidert/">Wijkplatform de Zuidert</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bedankt/">Bedankt</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/team/">Team</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/privacy/">Privacy verklaring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/teeltinformatie/">Teeltinformatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/aardappelen/">Aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/biologisch/">Biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pootaardappelen/">Pootaardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/grasland/">Grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graszaad/">Graszaad</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mais/">Mais</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/suikerbieten/">Suikerbieten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/uien/">Uien</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/wintergranen/">Wintergranen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/winterwortelen/">Winterwortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/witlof/">Witlof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/251/nabeschouwing-virussymposium/">Nabeschouwing VIRUSsymposium</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/253/test/">Inloggen dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/256/spuitdoppen-keuze/">Spuitdoppen keuze</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/269/voorjaar-bloementijd/">Voorjaar! Bloementijd!</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/294/demodag-swifterbant/">Demodag Rottum</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/317/folder-wintergraan-online/">Folder wintergraan online</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/318/geslaagde-bijeenkomst-potato-business-school/">Geslaagde bijeenkomst Potato Business School</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/319/ruwvoerdemo-vollenhove/">Ruwvoerdemo Vollenhove</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/324/data-klantenlezingen-2020/">Data klantenlezingen 2021</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/327/profytodsd-investeert-in-robottechniek/">Profytodsd investeert in robottechniek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/344/aanbieding-weerstation-gewis/">Speciaal voor Profytodsd klanten Sencrop weerstation met CropVision Advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/348/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/354/opening-vestiging-uithuizen/">Opening vestiging Uithuizen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/355/aangepaste-dienstverlening-in-verband-met-corona-maatregelen/">Aangepaste dienstverlening in verband met Corona-maatregelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/370/trips-bestrijding-met-natuurlijke-vijanden/">Trips bestrijding met natuurlijke vijanden</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/374/uitbetaling-lange-pool-wintertarwe/">158 euro netto lange pool wintertarwe</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/377/groenbemesters-2020/">Groenbemesters 2020</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/384/bodemverbetering-na-de-oogst/">Bodemverbetering na de oogst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/385/groenbemesterdemo/">Groenbemesterdemo</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/388/strategie-bewaring-aardappelen/">Strategie bewaring aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/409/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/452/precusoren-wetgeving/">Precusoren wetgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/461/nieuwe-robotti/">Nieuwe Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/462/vacature-teeltadviseur/">Vacature teeltadviseur</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/463/terminator/">Terminator</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/events/532/licentiebijeenkomst-teelt-akkerbouw-bloembollen/">Licentiebijeenkomst Teelt Akkerbouw &amp; Bloembollen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/events/534/bodem-en-innovatie-avond-emmeloord/">Bodem en innovatie avond Emmeloord</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/events/535/bodem-en-innovatie-avond-munnekezijl/">Bodem en innovatie avond Munnekezijl</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/events/539/extra-licentiebijeenkomst-akkerbouw-in-emmeloord/">Extra Licentiebijeenkomst Akkerbouw in Emmeloord</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/aardappel/">aardappel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/abemec/">Abemec</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/advies/">advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/akkerrand/">akkerrand</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/based/">based</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologisch/">biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologische-meststof/">biologische meststof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemen/">Bloemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemenmengsels/">bloemenmengsels</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemleven/">Bodemleven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemvariatiekaart/">bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/braakmengsel/">braakmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificering/">certificering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificeringen/">certificeringen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/cursus/">cursus</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/deskundig/">deskundig</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/drone/">drone</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/droogkosten/">droogkosten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/fusarium/">fusarium</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gerst/">gerst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gewasbescherming/">gewasbescherming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gezond-gewas/">gezond gewas</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/globalgap/">Globalgap</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/granulaat/">granulaat</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/grasland/">grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/groenbemesting/">groenbemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/keurmerk/">keurmerk</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemen/">kiemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemgroeibeheersing/">kiemgroeibeheersing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemremming/">kiemremming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kist/">kist</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kisten/">kisten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/knolbehandeling/">knolbehandeling</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kraterrot/">kraterrot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/lezing/">Lezing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/loonbedrijf/">loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mais/">maïs</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/melasse/">melasse</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mest/">Mest</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/nitro/">nitro</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/onderzoek/">Onderzoek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ontsmetting/">ontsmetting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opening/">Opening</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opf/">OPF</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/planet-proof/">Planet proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/plant/">plant</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/precisielandbouw/">precisielandbouw</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/regelgeving/">Regelgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robot/">robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotica/">robotica</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotti/">Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ruwvoer/">Ruwvoer</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/samenwerking/">samenwerking</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/satelliet/">satelliet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuiten/">spuiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuitlicentie/">Spuitlicentie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/suikerriet/">suikerriet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/taakkaart/">taakkaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tarwe/">tarwe</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tercol/">Tercol</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/uithuizen/">Uithuizen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/voederwaarde/">voederwaarde</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/water/">Water</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wortelen/">wortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wtilof/">wtilof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/zilverschurft/">zilverschurft</a></li> </ul>