Teeltinformatie

Granen

Teeltupdate 19 mei 2023

Afrijpingsziekten wintertarwe

Op vroege percelen zijn de eerste aren zichtbaar, de hoogste tijd om tegen afrijpingsziekten te spuiten. Optimaal tijdstip is wanneer het vlaggeblad boven het gewas uit staat.

 

 • 1,5 l/ha Revytrex  of
 • 1,1 l/ha Ascra Pro

Tegen luis en graanhaantje kan gemengd worden met 0,25 l/ha Decis of 0,2 l/ha Sumicidin Super.

 

Om een extra stikstofgift mee te geven kunt u mengen met N-Plus of nu met de verbeterde versie van N-Plus  Nutrino Pro®

In Nutrino Pro zitten ook de biostimulanten Pidolzuur en R100. Samen met de stikstof geven ze een verbetering van de fungiciden.

Afbeelding

Teeltupdate 15 mei 2023

Onkruidbestrijding

De ontwikkeling van de wintertarwe gaat vlot. Op percelen waar wortelonkruiden zoals melkdistels en akkerdistels te verwachten zijn kunt u nog Tapir + MCPA spuiten. Doe dit voordat de aren uit zijn.

 • 1 l/ha Tapir + 2 l/ha MCPA
  • Tapir max 1x  
  • MCPA max 1x 3,6 l/ha

Bijbemesting met stikstof via het blad

Door de wisselvallige omstandigheden met relatief veel neerslag was er de afgelopen tijd voldoende vocht beschikbaar voor de mineralisatie en opname van stikstof in tarwe. Op veel percelen is al een groot deel van de stikstof (vaak met zwavel) gestrooid, eventueel verdeeld over 2 giften. In gewassen waar nog een bijbemesting van stikstof nodig is, kan maximaal 20% van de totale N-behoefte via het blad gegeven worden. De toediening via het blad is efficiënter in vergelijking met KAS, zeker als de werking van kunstmest minder is in het geval van strooien of spuiten op droge grond en weinig neerslag. Foliar N28 is een bladmeststof (identiek aan N+/Clean Fertilizer), ontwikkeld met het doel om de stikstofefficiëntie te verhogen. Het bevat zowel methyl-ureum als ureum wat de bladbemesting duurwerking geeft en is zacht voor het gewas. Vergelijkingen met KAS als overbemesting in tarwe tonen een 4-6 maal hogere efficiëntie. Van de stikstof is 60% langzaam werkend (ca. 3 weken) en 40% snelwerkend (ca. 3 dagen).

 

Advies:

 • 15-30 l/ha Foliar N28 (eventueel gecombineerd met T2 ziektebestrijding. Mogelijk herhalen).
  • Vanaf begin blad- en stengelgroei tot en met vlagbladstadium
  • Een langdurige werking in het blad
  • Een zeer gewasveilige toepassing
  • Goede mengbaarheid in tankmixen

Teeltupdate 26 april 2023

Door de regenrijke periode van de afgelopen tijd is de septoria in de wintertarwe en de netvlekkenziekte in de wintergerst verder omhoog gekomen. Wanneer de bespuiting in wintertarwe met Trimaxx en/of CCC herhaald moet (kan) worden voeg dan een middel toe wat voldoende werking heeft tegen deze ziekten.

 

Wintertarwe    

 • 1 l/ha Elatus Era

Wintergerst       

 • 1 + 1 l/ha Priaxor Duo

Teeltupdate 20 april 2023

Bij zomergerst en zomertarwe kan de stikstofbemesting zowel voor of direct na het zaaien gegeven worden. Voor zomertarwe geldt een bemestingsnorm van maximaal 150 kg/ha N die in één of twee keer gegeven kan worden. Voor zomergerst geldt een bemestingsnorm van 80 kg/ha N die in één keer gegeven kan worden.

Zomertarwe (1e gift, 80 kg N):

 • 300 kg/ha Kalkammonsalpeter 27%
 • 230 l/ha NTS 27% (bevat ook zwavel)

Zomergerst:

 • 300 kg/ha Kalkammonsalpeter 27%

230 l/ha NTS 27% (bevat ook zwavel)

Teeltupdate 6 april 2023

BlueN

BlueN® levert stikstof geleidelijk over het groeiseizoen, ook in periodes dat opname via de wortels moeilijker is. Pas BlueN® toe bij groeizame weersomstandigheden. Overdag moet het minimaal 15°C worden en ’s nachts minimaal 5°C. RV > 60%. Als de bacteriën uit BlueN® succesvol de plant koloniseren, wordt gedurende het groeiseizoen wekelijks ongeveer 2-3 kg N geleverd. Bespaar daarom niet op de eerste gift kunstmest in tarwe. Totaal kan BlueN 30-40 kg N uit de lucht binden.

Houd tussen de bespuiting van BlueN® en niet mengbare middelen altijd minimaal drie dagen (klik hier voor mengbaarheid lijst) https://www.corteva.nl/content/dam/dpagco/corteva/eu/nl/nl/files/bluen-nld/Mengbaarheidslijst%20BlueN%20NLD.pdf. Let op; deze lijst is voor enkelvoudige mixen, raadpleeg uw adviseur. Omdat koper en chloor erg schadelijk zijn voor BlueN® minimaal 6 dagen ertussen houden.

 

Wanneer de weersomstandigheden het toelaten kan de BlueN op de wintertarwe gespoten worden.

 

Dosering:

 • 333 g/ha BlueN

Teeltupdate 31 maart 2023

Halmversteviging

 • 0,25 l/ha Trimaxx + 0,5 l/ha CCC (na 10 - 14 dgn herhalen)

 

Afbeelding

 Ziektebestrijding

Tegen septoria mengen met:

 • 1,5 l/ha Stavento max 2x,               met 7 dagen interval, VT 42 dgn (“T0 bespuiting”)

Afbeelding

Onkruidbestrijding

Bij muur, kleefkruid, herderstasje, zwaluwtong, melde etc:

 • 1-1,8 l/ha Primstar     + 1,5 l/ha MCPA                  of
 • 1,0 l/ha Tapir              + 0,35 l/ha Pixxaro               of  + 0,75 l/ha Renitar
 • 1,0 l/ha Tapir              + 1,5 l/ha MCPA                   of      (ook wortelvuil)
 • 1,0 l/ha Omnera        + 1,5 l/ha MCPA                   of
 • 0,6 l/ha Starane Top + 1,5 l/ha MCPA                   of

 Restricties:

 • Pixxaro en Renitar hebben een driftbeperking van DRT 95. Pixxaro en Renitar zijn een nieuwe groeistoffen die voor een groot deel de MCPA kunnen vervangen. Tulpen nateelt is mogelijk.

Pixxaro en Renitar voor met name moeilijke onkruiden zoals fluitenkruid en paarse dovenetel.

 • Primstar heeft een extra driftbeperking boven de 1,5 l/ha is dat DRT 90, boven de 1,6 l/ha is dat DRT 95.
 • MCPA mag 1x gebruikt worden met een maximale dosering van 3,6 l/ha
 • Omnera toepassen met lage spuitboomhoogte (30 cm en driftarme Venturidop), lees het etiket voor de volledige toepassingsvoorwaarden.

Let op:

Tulpen en bieten zijn erg gevoelig voor groeistoffen, dus pas op voor drift. Maak de spuit goed schoon met Tankcleaner als u daarna tulpen of bieten gaat spuiten. Voor de combinaties met Primstar, Tapir, Starane Top en MCPA is spuiten bij groeizaam weer belangrijk.

 

Teeltupdate 14 maart 2023

Zodra de weersomstandigheden het toelaten kunnen de volgende bespuitingen worden uitgevoerd in de wintergerst.

 

Legering

 • 0,6 l/ha Trimaxx + 1,0 l/ha Hu-man

Deze kan worden toegevoegd aan de ziektebestrijding hieronder: (“T1 bespuiting”)

 • 1,0 – 1,25 l/ha Balaya + 1,5 l/ha Stavento 
 • 0,75 – 1,0 l/ha Elatus Era + 1,5 l/ha Stavento

 Ziektebestrijding later in het seizoen

Tegen Ramularia en Netvlekkenziekte:  (“T2 bespuiting”)

 • 1,5 l/ha Revytrex + 1,5 l/ha Stavento
 • 1 + 1 l/ha Priaxor Duo

Onkruidbestrijding

Kijk op uw perceel of een bespuiting tegen onkruid nodig is. Heeft u een bespuiting in het najaar uit gevoerd dan zal dit waarschijnlijk nog niet aan de orde zijn.

 

Wintergerst 2e N-gift

De tweede stikstofgift kan in de wintergerst worden toegediend rond het 2e knoop stadium. Voor de meeste percelen wintergerst is dit nu wel aan de orde.

Is er nog geen BlueN gespoten dan kan dit nu nog. Spuit 333 g/ha BlueN ter ondersteuning van een verminderde N-gift of als extra bovenop de standaard N-gift. Met BlueN kunt u ongeveer 40 kg/ha N besparen zonder veel in te leveren op de opbrengst.

 

Wintergerst        (totaal ca. 160 kg N/ha)

 • 1e gift 400 kg/ha KAS + zwavel
 • 2e gift 250 kg/ha KAS

 

Teeltupdate 9 maart 2023

Bemesting stikstof en zwavel

Voor het behalen van een hoge opbrengst is het belangrijk dat er vroeg voldoende stikstof beschikbaar is. Zwavel speelt een belangrijke rol bij de opname van stikstof. Vanuit de lucht is er een lage zwaveldepositie en door de lage temperaturen komt er te weinig vrij uit de bodem. Vanuit een eventuele drijfmestgift onvoldoende zwavel op tijd beschikbaar. Het toevoegen van zwavel aan de eerste stikstofgift verhoogt de opbrengst. Een gift van 50 kg/ha SO3 is voldoende om in de zwavelbehoefte van de plant te voorzien. Geef bij de eerste stikstofgift op wintertarwe minimaal 120 kg zuivere stikstof per hectare en bij gerst ongeveer 80 kg. Strooi dit bij gerst aan het begin van de uitstoeling (1-2 spruiten per plant).

Er zijn meerdere stikstofmeststoffen verkrijgbaar die geschikt zijn voor bemesting van wintertarwe. Kalkammon (KAS), Sulfan (KAS-zwavel) en NTS zijn alom bekend. Daarnaast bestaan ook Novurea en Novurea S. Dit zijn gestabiliseerde ureum-korrelmeststoffen met een urease-remmer waardoor de stikstof uit ureum niet vervluchtigt. De maximale strooibreedte van Novurea en Novurea-S bedraagt 24 meter, omdat het soortelijk gewicht lager is dan dat van KAS.

Afbeelding

* De zuivere hoeveelheid zwavel (S) = SO3/2,5

** I.v.m. verbranding alleen toepassen op een droog gewas!

Het uitrijden van drijfmest in granen is afhankelijk van de berijdbaarheid van de grond en de ontwikkeling van het gewas. Het beste moment is tot het strekken van het gewas. Voor de drijfmestgift op wintertarwe, wintergerst, zomertarwe, zomergerst, suikerbieten en nog veel meer vroege teelten heeft RVO een lijst opgesteld.  Teelt u een vroeg gewas? Dan mag u drijfmest uitrijden vanaf 16 februari in plaats vanaf 16 maart. U geeft in Mijn percelen aan RVO door op welk perceel u dit gewas teelt, uiterlijk 24 uur voordat dit perceel bemest wordt. 

Onze mensen

Persoonlijke benadering en service kenmerkt Profytodsd

Het professionele team staat onze klanten continu ter beschikking voor een goede en snelle ondersteuning.

Photo of Bert Jan van der Horst
Bert Jan van der Horst Teeltadviseur Creil
Photo of Team loonwerk
Team loonwerk Loonwerk Creil
Photo of Adriaan van den Hoek
Adriaan van den Hoek Teeltadviseur Creil
Photo of Meindert Lawerman
Meindert Lawerman Teeltadviseur Dokkum
Top

Je gebruikt een verouderde versie van je internetbrowser, waarschijnlijk Internet Explorer

Helaas wordt Internet Explorer niet meer ondersteund op onze website. Wij raden je aan over te schakelen naar een modernere browser met verbeterde functionaliteiten en nieuwe mogelijkheden zoals: Firefox, Chrome en Edge.

<h4>profytodsd.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agenda/">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/activiteiten/">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/advisering/">Advisering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/5-stappenplan-bodem-en-bemesting/">5 stappenplan - bodem en bemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodem-en-biostimulanten/">Bodem en biostimulanten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agrovision/">Agrovision</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/planetproof/">Planet Proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname-formulier/">Graaninname formulier</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/gassen/">Kiemremming aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kniptormonitoring/">Kniptormonitoring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/loonwerk/">Loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kistontsmetter/">Kistontsmetter</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mafex/">Mafex</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/storl/">STORL</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/productoverzicht/">Productoverzicht</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/innovatie/">Innovatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/reinigingveldspuit/">Reiniging veldspuit</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/robot/">Robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/ecorobotix-ara/">Ecorobotix ARA</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/demobedrijven/">Demobedrijven en proeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/opendag/">Demobedrijven 2022</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/groenbemester-demo/">Groenbemester demo</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodem-en-innovatieavond/">Bodem- en innovatieavond</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/druppelirrigatie/">Druppelirrigatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal_1060/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/zasso/">Elektrische onkruidbestrijding</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/langs-de-kavel/">Langs de kavel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pbse/">Potato Business School</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/tulpenfestival/">Tulpenfestival</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/profytodsd-bloemenmengsel/">Profytodsd bloemenmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/wijkplatform-de-zuidert/">Wijkplatform de Zuidert</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bedankt/">Bedankt</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/team/">Team</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/privacy/">Privacy verklaring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/teeltinformatie/">Teeltinformatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/aardappelen/">Aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/biologisch/">Biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bloembollen/">Bloembollen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pootaardappelen/">Pootaardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/grasland/">Grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graszaad/">Graszaad</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mais/">Mais</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/suikerbieten/">Suikerbieten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/uien/">Uien</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/granen/">Granen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/winterwortelen/">Winterwortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/witlof/">Witlof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/253/test/">Inloggen dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/256/spuitdoppen-keuze/">Spuitdoppen keuze</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/269/voorjaar-bloementijd/">Voorjaar! Bloementijd!</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/319/ruwvoerdemo-vollenhove/">Ruwvoerdemo Vollenhove</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/327/profytodsd-investeert-in-robottechniek/">Profytodsd investeert in robottechniek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/344/aanbieding-weerstation-gewis/">Speciaal voor Profytodsd klanten Sencrop weerstation met CropVision Advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/348/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/370/trips-bestrijding-met-natuurlijke-vijanden/">Trips bestrijding met natuurlijke vijanden</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/384/bodemverbetering-na-de-oogst/">Bodemverbetering na de oogst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/388/strategie-bewaring-aardappelen/">Strategie bewaring aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/409/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/452/precusoren-wetgeving/">Precusoren wetgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/461/nieuwe-robotti/">Nieuwe Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/462/vacature-teeltadviseur/">Vacature teeltadviseur</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/463/terminator/">Terminator</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/466/biodiversiteit-en-bodemleven-voor-een-gezonde-teelt/">biodiversiteit en bodemleven voor een gezonde teelt</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/529/evaluatieformulier-gewasbeschermingsmonitor-2022/">Evaluatieformulier gewasbeschermingsmonitor 2022</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/537/bodem-en-innovatieavond/">Bodem- en innovatieavond</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/552/nieuwe-robotti/">Nieuwe Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/563/mengsels-voor-bufferstroken/">Mengsels voor bufferstroken</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/569/start-van-inzamelen-lege-cans-gbm-door-storl/">Start van inzamelen lege cans GBM door Storl.</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/events/534/bodem-en-innovatie-avond-emmeloord/">Bodem en innovatie avond Emmeloord</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/aardappel/">aardappel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/abemec/">Abemec</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/advies/">advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/akkerrand/">akkerrand</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/based/">based</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologisch/">biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologische-meststof/">biologische meststof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemen/">Bloemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemenmengsels/">bloemenmengsels</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemleven/">Bodemleven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemvariatiekaart/">bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/braakmengsel/">braakmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificering/">certificering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificeringen/">certificeringen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/cursus/">cursus</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/deskundig/">deskundig</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/drone/">drone</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/droogkosten/">droogkosten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/fusarium/">fusarium</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gerst/">gerst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gewasbescherming/">gewasbescherming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gezond-gewas/">gezond gewas</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/globalgap/">Globalgap</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/granulaat/">granulaat</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/grasland/">grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/groenbemesting/">groenbemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/keurmerk/">keurmerk</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemen/">kiemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemgroeibeheersing/">kiemgroeibeheersing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemremming/">kiemremming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kist/">kist</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kisten/">kisten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/knolbehandeling/">knolbehandeling</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kraterrot/">kraterrot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/lezing/">Lezing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/loonbedrijf/">loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mais/">maïs</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/melasse/">melasse</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mest/">Mest</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/nitro/">nitro</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/onderzoek/">Onderzoek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ontsmetting/">ontsmetting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opening/">Opening</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opf/">OPF</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/planet-proof/">Planet proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/plant/">plant</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/precisielandbouw/">precisielandbouw</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/regelgeving/">Regelgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robot/">robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotica/">robotica</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotti/">Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ruwvoer/">Ruwvoer</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/samenwerking/">samenwerking</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/satelliet/">satelliet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuiten/">spuiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuitlicentie/">Spuitlicentie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/suikerriet/">suikerriet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/taakkaart/">taakkaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tarwe/">tarwe</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tercol/">Tercol</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/uithuizen/">Uithuizen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/voederwaarde/">voederwaarde</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/water/">Water</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wortelen/">wortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wtilof/">wtilof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/zilverschurft/">zilverschurft</a></li> </ul>