Teeltinformatie

Winterwortelen

Teeltupdate 19 juli 2022

In de eerste percelen peen vinden we de wollige wortelluis, deze nestelen zich rondom de wortel.

De luizen onttrekken sap aan de wortels en kunnen daarbij uitwendige schade veroorzaken, wat vervolgens weer een invalspoort kan zijn voor bewaarschimmels. Wollige wortelluizen vormen vaak een witte waslaag rondom aangetaste wortels.

 

Spuit bij aanwezigheid van de wollige wortelluis met:

 • 0,75 l/ha Batavia (max 2x) of
 • 0,5 l/ha Movento (max 2x)

Let op de toepassingsvoorwaarden van de bovenstaande insecticiden!

 

Teeltupdate 12 juli 2022

Ziektebestrijding

In de vroegste percelen wortelen zijn we begonnen met de ziektebestrijding. Residu in peen is een lastige zaak. Er zijn genoeg fungiciden beschikbaar, maar afnemers/verwerkers stellen eisen aan de MRL’s en het maximaal aantal werkzame stoffen per teelt. Overleg daarom altijd eerst met uw afnemer voordat u tegen ziek gaat spuiten. Zeker bij gebruik van Luna Experience, Rudis en Reflect (laatste seizoen dat de Reflect gebruikt mag worden).

 

De 1e fungicide bespuiting kan uitgevoerd, indien er nog geen meeldauw wordt gevonden, met:

 • 1 l/ha Reflect of
 • 0,75 kg/ha Signum + 0,3 l/ha Kantor

Wanneer er meeldauw wordt gevonden en nog geen ziektebestrijding is uitgevoerd:

 • 0,8 l/ha Amistar Top + 2 kg/ha Kumar of
 • 0,8 l/ha Dagonis + 2 kg/ha Kumar of
 • 0,4 l/ha Rudis + 1 l/ha Bladzwavel

Wanneer er meeldauw wordt gevonden en toch net gespoten is:

 • 3 kg/ha Kumar

Kumar

Is een nieuwe biologische fungicide op basis van de werkzame stof kaliumwaterstofcarbonaat voor de bestrijding van echte meeldauw en valse meeldauw in diverse vollegronds- en akkerbouwgroentegewassen. In de onbedekte teelt van bloembol- en knolgewassen is het toegelaten voor de bestrijding van vuur (Botrytis). Dit middel heeft een preventieve en sterk curatieve werking door contactwerking en er is geen gevaar voor resistentieopbouw. Kumar heeft sterke uitvloeiers en er hoeft geen uitvloeier bij.

 

Restricties:

Rudis:                 max 3 bespuitingen, veiligheidstermijn van 21 dagen

Amistar Top:     max 2 bespuitingen, veiligheidstermijn van 14 dagen

Reflect:               Uitverkoop en opgebruiktermijn 8 december 2022

max 2 bespuitingen veiligheidstermijn van 14 dagen

Dagonis:             max 2 bespuitingen, veiligheidstermijn van 7 dagen

Kumar:               max 8 bespuitingen, veiligheidstermijn 1 dag

 

Teeltupdate 14 juni 2022

Bladvoeding

Calcium zorgt voor stevigere plantencellen en een betere interne kwaliteit. Veelal komen kwaliteitsproblemen voort uit een gebrek aan spoorelementen tijdens de teelt. Bladmeststoffen helpen ook mee om het loof gezond en sterk te houden. Aangezien alternaria een zwakteparasiet is, is het belangrijk regelmatig bladvoeding te spuiten.

Borium is belangrijk voor de peen, onder andere bij de vorming van de huid. Zo geeft borium een mooiere kleur aan de peen, een stevige opperhuid en minder slijtbreuk. Omdat borium gemakkelijk uitspoelt en zich in de plant moeilijk verplaatst, is het belangrijk om op tijd (vanaf het moment dat de wortels oranje beginnen te verkleuren) en regelmatig, een borium bladbemesting uit te voeren.

 

Advies vanaf verkleuring wortel

 • 1 l/ha Human + 1 l/ha Magnor + 1 l/ha BorMo + 3-5 l/ha Vercal Extra

Deze bespuiting 2 a 3 keer herhalen om de 10 dagen. Verspuiten met 200 liter water.

 

Ziektebestrijding

In de vroegste percelen wortelen zijn we begonnen met de ziektebestrijding. Residu in peen is een lastige zaak. Er zijn genoeg fungiciden beschikbaar, maar afnemers/verwerkers stellen eisen aan de MRL’s en het maximaal aantal kg werkzame stoffen per teelt. Overleg daarom altijd eerst met uw afnemer voordat u tegen ziek gaat spuiten. Zeker bij gebruik van Luna Experience, Rudis en Reflect (Dit is het laatste seizoen dat de Reflect gebruikt mag worden)

 

1e fungicide bespuiting kan uitgevoerd worden met:

 • 1 l/ha Reflect of
 • 0,75 kg/ha Signum + 0,3 l/ha Kantor

2e bespuiting:

 • 1 l/ha Amistar Top + 0,3 l/ha Kantor of
 • 0,7 l/ha Luna Experience

3e/4e bespuiting:

 • 0,5 l/ha Score + 0,3 l/ha Kantor of
 • 1 l/ha Dagonis of
 • 8,0 l/ha Serenade + 0,3 l/ha Kantor

Restricties:

  Max. aantal bespuitingen Veiligheidstermijn Opmerkingen
Signum 3 28 dagen Max 50% en 2x opeenvolgend
Amistar Top 2 14  
Reflect 2 14

Uitverkoop en opgebruik 8-12-2022

Dagonis 2 7

 

Score 3 14

 

Serenade 6 5

biologisch o.b.v. Bacillus subtilis. Altijd met een uitvloeier spuiten 

 

Vitalosol Gold: kan in peen ondersteuning geven aan de weerstand tegen ziekten. De afgelopen jaren hebben we de eerste resultaten o.a. in suikerbieten gezien.

Door toepassen van de Vitalosol Gold blijft het gewas langer gezond. Met name de zwavel is belangrijk voor een veelheid aan processen in de plant die zorgen voor een beter weerstandsvermogen.

Vitalosol Gold moet worden toegepast als het gewas nog schoon of ziektevrij is.

 

Advies in combinatie met de ziektebestrijding:

 • 3 l/ha Vitalosol Gold

Luizen

Let ook nog steeds op luizen. Door de hoge luisdruk in het begin van het seizoen, vinden we de eerste virusplanten.( oa: Pastinakengeelvlekvirus en Roodbladigheidsvirus)

Spuit bij aanwezigheid van luizen: (zie teeltupdate 10 mei)         

 

Later in het seizoen kan er ook de wollige wortelluis zich nestelen rondom de wortel. Spuit bij aanwezigheid met:

 • 0,5 l/ha Movento max 2x

Let op de toepassingsvoorwaarden van de bovenstaande insecticiden!

 

Overbemesting korrel

Rond 15 cm loof kan de eerste overbemesting gegeven worden met bijvoorbeeld:

 • 150 kg/ha Kas 27% N

Als u ook kali wilt aanvoeren:

 • 250 kg/ha Profykali 14-0-24 + 2%MgO

 

Overbemesting vloeibaar

De overbemesting met stikstof kan ook in vloeibare vorm gegeven worden d.m.v. bladvoeding.

Advies:

 • 20 l/ha N Plus of
 • 40 l/ha N-xt Blad (N18 Ca Mg Mn)
  • Hiermee wordt 9 kg/ha stikstof gegeven + calcium, magnesium en mangaan.
  • Verspuiten met een fijne druppel en max. 200 l/ha water op een droog gewas.
  • 3 – 5 uur opnametijd
  • Houd de druk in het systeem beneden de 2,5 bar.

Teeltupdate 31 mei 2022

Stuifschade wortelen 

In een flink aantal percelen is er stuifschade ontstaan aan de wortelen door de harde wind vorige week. We zien dat de eerste echte blaadjes beschadigd zijn. Voor een goed herstel en extra bescherming is het mogelijk om het volgende te spuiten: 

 • 1-2 l/ha Hu-man

Wees op dit moment extra voorzichtig om een onkruidbestrijding uit te voeren. Bij stuifschade kan er een sterke gewasreactie optreden.

 

Teeltupdate 24 mei 2022

Aandachtspunten onkruidbestrijding peen

Gezien het wisselvallige weer is het wat eenvoudiger om de onkruiden in de wortels de baas te worden. Hieronder een paar verschillende adviezen en aandachtspunten.

Wanneer er veel onkruid staat is het een hele uitdaging om deze weg te spuiten, met name nachtschade kan een probleem zijn. Belangrijk is om dan op tijd met Boxer te beginnen.

 

Vanaf 2 blad:

 • 1,5 l/ha Boxer +
 • 0,3 l/ha Challenge +
 • 60 ml/ha Sencor

Vanaf 4 blad :

 • 2-2,5 l/ha Boxer +
 • 0,3-0,5 l/ha Challenge +
 • 70-100 ml/ha Sencor

Zorg altijd voor een droog gewas en spuit met weinig water (200 l/ha) zo is de werking op het onkruid beter en heb je minder kans op verbranding. Mocht het droog en schraal zijn voeg dan 0,3 l/ha Kantor toe.

 

Toepassingsvoorwaarden middelen 

Sencor

 • Max 3x per teeltcyclus
 • Max 0,3 l/ha per teeltcyclus

Boxer

 • Max 2x per teeltcyclus
 • Max 5 l/ha per teeltcyclus

Challenge

 • Max 1x na opkomst
 • Max 1 l/ha per teeltcyclus

Wortelvlieg

De wortelvlieg is alweer actief. Indien er bij het zaaien niets is toegevoegd, begin dan gelijk met monitoren met behulp van  plakvallen.

 

Teeltupdate 10 mei 2022

Luizen en aardvlooien 

In diverse percelen wortelen die al boven staan zitten luizen. De druk kan met deze weersomstandigheden snel toenemen. Deze kunnen vraat- of zuigschade aanrichten en pas dan ook op met een herbicidebespuiting. Dit zorgt voor een niet gewenste gewasreactie en zorg er daarom voor dat u de luizen eerst bestrijdt. Ditzelfde geldt ook voor aardvlooien maar hier hebben we geen toegelaten toepassingen voor.

 

De kleine luisjes zitten meestal aan de onderkant van het blad. Spuit bij aanwezigheid van luizen met:        

 • 0,5 kg/ha Pirimor max 2x  

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de onbedekte teelt van, wortelen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien het middel maximaal 1 keer per jaar/teeltcyclus wordt toegepast en op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90 waarbij:

- een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot dient te worden aangehouden.

 

 • 0,45 l/ha Batavia max 2x 
 • 0,3 l/ha Movento max 2x

Beide insecticiden zijn gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei-staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

 

Teeltupdate 26 april 2022

Muizen

In veel percelen tarwe en in slootkanten vind je verse gangen waar de muizen zich bevinden.

Op de percelen waar wortels komen kunnen de muizen veel schade aanrichten.

Tot op heden hebben we geen middelen die rondom de percelen gebruikt mogen worden.

 

Hieronder enkele tips:

 • Palen in de slootkant zetten voor de roofvogels.
 • Slootkanten en randen kort houden zodat de roofvogels de muizen sneller in het vizier hebben.
 • Om de 20 meter muizenbakjes met daarin een muizenval met pindakaas.
 • Kopakkers zwart en vlak houden.
 • Om het perceel een sleuf frezen.
 • De peen een aantal malen schoffelen en aanaarden.

 

Wortelvlieg

Vanwege de ervaringen van de afgelopen jaren en de milde winter zal de wortelvlieg al vroeg de wortelpercelen in vliegen om daar hun eitjes af te zetten.

Net als schermbloemigen (knolselderij, peen, pastinaak, wortelpeterselie, bleekselderij e.d.) hebben wortels een sterke geur waar de vlieg op af komt.

 

Wij kunnen die geur maskeren door Psilla-Protect dit zijn sterk ruikende uienoliekorrels.                                           

 • Deze korrels (25-30 gram) doe je in paaltjes welke je om de 50 meter rondom je perceel plaatst. 
 • Ga uit van 4 paaltjes per ha. Plaats de paaltjes direct na het zaaien.
 • Bij brede percelen kan het nodig zijn om in het midden van het perceel ook een rij paaltjes te plaatsen.                                    
 • Zo maakt u uw perceel onaantrekkelijk voor de wortelvlieg.
 • Monitoren met plakvallen blijft wel noodzakelijk!

 

Teeltupdate 19 april 2022

Bodemherbicide kort na het zaaien

Spuit binnen 3 dagen na zaaien de volgende combinatie bodemherbicide:

 • 0,15 – 0,25 l/ha Centium + 0,75-1,5 l/ha Challenge + 2 l/ha Stomp

Gebruik op lichte gronden de laagste dosering Centium en Challenge. 

 

Let op: Boven een  dosering van 1 l/ha Challenge geldt klasse DRT90 langs oppervlaktewater een teeltvrije zone van 2,5 meter

 

EVR

EVR is een extract van de Yucca plant en is 100% biologisch. Deze plant komt voor in de woestijnen van Mexico en bevat veel saponinen.De saponinen in EVR bezitten oppervlakte-actieve eigenschappen, ze kunnen de oppervlaktespanning van water verlagen. De verlaging van de oppervlaktespanning zorgt dat water sneller en dieper in de wortelzone kan doordringen. Bovendien wordt het contactoppervlak tussen water en wortels vergroot. Daardoor is er een grotere beschikbaarheid van water en nutriënten. Dit resulteert in krachtigere wortels die voor een betere ontwikkeling van de plant zorgen.

 

Unieke eigenschappen EVR

 • Water dringt sneller en dieper door tot in de wortels, dus een betere vochtopname
 • Plant krijgt egaler vocht, dus vertoont minder snel verwerkingssymptonen
 • Meer kieming en gelijkmatiger opkomst van zaad
 • Stimuleert de activiteit van de nuttige micro-organismen in de bodem
 • Verbetert wortelgroei en opname van nutriënten door wortels
 • Ondersteunt in beheersing van schimmels en bacteriën

 

 • 3L/ha EVR Toepassen kort na zaai. Niet mengen met de bodemherbicide

Afbranden voor opkomst

Spuit nooit glyfosaat na het zaaien!! Dit geeft risico op vertakte wortelen.

Om nog wat meer contactwerking te krijgen op bovenstaand onkruid en om drift te beperken is het verstandig om aan deze combinatie 1 tot 2 l/ha Plantolie HF toe te voegen.

 

Teeltupdate 12 april 2022

Insectenbeheersing

Tijdens zaai kunt u in de rij de volgende middelen gebruiken.

 • 7,5 – 10 kg/ha Vydate                of
 • 0,625 l/ha Verango of
 • 20 kg/ha Nemguard

Hogere weerbaarheid

Onderstaande producten ondersteunen het natuurlijk herstellend vermogen, werken verzorgend, voedend en plantversterkend bij invloeden van buitenaf, in de bodem en bij de wortels. Toepassing tijdens zaai in de rij

 • 20 kg/ha Nemater       of
 • 20 kg/ha Tercol

 

Ritnaalden

Belem is een nieuw fijn microgranulaat deze beschermt jonge plantjes tegen vraatschade door bodeminsecten. In eerste plaats tegen ritnaalden. Daarnaast is Belem actief tegen de larven van wortelvlieg. Op emelten, engerlingen, aardrupsen en wortelduizendpoot mag ook enige werking worden verwacht.

 

 • 12 kg/ha Belem

De verdeling is uitermate belangrijk. Belem verplaatst of herverdeelt zich niet in de grond. Het werkt alleen daar waar je het neerlegt. De  juiste verdeling van de korrels is dus zeer belangrijk. Er kan eventueel gebruik gemaakt worden van de DXP-D verdelers (foto 2) om zo een bredere verdeling te krijgen.

 

Easy Start® Microfast BS NP 13-40 + Bacillus Subtilis

Easy Start is een microgranulaat en bevat naast de hieronder genoemde mineralen de nuttige
bodembacterie Bacillus Subtilis. Deze Bacillus Subtilis vestigt en vermeerdert zich in het wortelmilieu
en leeft in symbiose met plantwortels. Deze bacteriestam zorgt voor mineralisatie van organische
fosfaat en meer wortelmassa.

 

Trianum G

Het middel Trianum bevat sporen van de nuttige schimmel Trichoderma harzianum T-22. Zodra een wortel begint te groeien, komen er (voedings)stoffen vrij die schadelijke schimmels aantrekken. Trianum leeft echter van dezelfde stoffen en ontneemt zo de voedingsbron van de ziekteverwekkers. Zo krijgen schadelijke schimmels zoals Pythium, Rhizoctonia en Sclerotinia minder kans om de wortels aan te tasten. Trianum groeit actief met de wortel mee en groeit sneller dan de schadelijke schimmels. Zo wordt de peen gedurende het gehele groeiseizoen beschermd tegen diverse bodem-schimmels.

Sinds een aantal jaren hebben wij ervaring met Trianum in de akkerbouw. Het advies luidt:

 • Trianum wordt toegepast met een granulaat strooier.
 • Trianum kan niet gemengd worden met Vydate. Wanneer u 2 aparte granulaat strooiers heeft kan dit wel.
 • Trianum is 4 tot 6 maanden houdbaar en dient gekoeld bewaard te worden tussen de 0-10 0C .
 • Trianum is bij 20 0C ongeveer 4 weken houdbaar.
 • Trianum mag ook in de biologische teelt worden toegepast.

 

 • 20-25 kg/ha Trianum G toepassen met granulaatstrooier, zo dicht mogelijk bij of op het zaad aanbrengen’

 

Serenade

De Bacillus amyloliquefaciens QST713 stam in de Serenade zorgt voor een snelle kolonisatie en dus bescherming van de wortels. Bacillus amyloliquefaciens QST713 wordt gevoed door de wortelexudaten. De bacterie groeit  met de wortel mee. Zolang de wortels groeien, zal Serenade doorgaan met kolonisatie van de wortels. De kolonisatie van de wortels begint al binnen enkele uren. Pas Serenade toe vlak voor of bij actieve groei van de wortels.

 

Grondtoepassing van Serenade biedt meerdere voordelen:

 • Serenade beschermt de wortel tegen diverse grondgebonden schimmels, zoals Pythium, Rhizoctonia en Zilverschurft
 • Toename biomassa van wortel en scheut
 • Zelfverdediging: Plant wordt aangezet om zich te verdedigen tegen ziektes
 • Opname voeding: Betere opname voedingsstoffen
 • Stress tolerantie: Toename tolerantie tegen abiotische stres

 

 • 10 l/ha Serenade tijdens zaai zo dicht mogelijk bij of op het zaad aanbrengen

 

Teeltupdate 31 maart 2022

Sclerotinia in wortelen

Problemen met sclerotinia in wortelen nemen de laatste jaren toe. Ook in aardappelen en witlof komen wij vaker sclerotinia tegen. Bij de wortelen toont de sclerotinia zich zowel op het veld als in de bewaring. Dit is het gevolg van het feit dat we niet in alle teelten goede sclerotinia fungiciden meer hebben. En dan te bedenken dat aardappelen, witlof, wortelen, erwten, bonen, uien, kool, gele mosterd en o.a. de onkruiden kruiskruid, kleefkruid, kamille, melde, muur, herderstasje en distels waardplanten zijn van de sclerotinia.

 

Preventief kan Contans WG ingezet worden. 

 

Contans WG bevat schimmels die de sclerotien van sclerotinia binnendringt en vernietigt. Voor een goede bestrijding is het noodzakelijk om het product meerdere jaren in te zetten als bouwplanmaatregel, met name op zwaar aangetaste percelen. Contans WG dient vóór het landklaar maken te worden verspoten.

 

 • 2 kg/ha Contans WG bij oppervlakkig inwerken (5 cm)
 • 4 kg/ha Contans WG bij dieper inwerken (10 cm) of bij een zware sclerotiniadruk

(Contans WG niet dieper inwerken dan 10 cm, anders komt er te weinig zuurstof bij en sterft de  

 Contans WG af).

 

Contans WG oplossen in water en vervolgens volvelds verspuiten over het grondoppervlak. Het product meteen na toepassing inwerken met een frees of met een rotorkopeg.

 

Tips voor een optimaal gebruik van Contans WG

 • Contans WG niet toepassen in combinatie met andere middelen
 • Gebruik maken van gereinigde spuitapparatuur zonder restanten
 • Een goede verdeling door de bovenlaag is van essentieel belang (en niet dieper dan 10 cm)
 • Contans WG niet blootstellen aan hoge temperaturen (>30°C)

 

Contans WG wordt door ons uit de koeling geleverd voor een optimale productkwaliteit. Het product wordt bij u thuis afgeleverd. Gelieve uw bestelling vroegtijdig op te geven.

Onze mensen

Persoonlijke benadering en service kenmerkt Profytodsd

Het professionele team staat onze klanten continu ter beschikking voor een goede en snelle ondersteuning.

Photo of Enno Biewenga
Enno Biewenga Teeltadviseur Emmeloord
Photo of Theo van der Wal
Theo van der Wal Teeltadviseur Dokkum
Photo of Ian Hale
Ian Hale Teeltadviseur Emmeloord
Photo of Meindert Lawerman
Meindert Lawerman Teeltadviseur Dokkum
Top

Je gebruikt een verouderde versie van je internetbrowser, waarschijnlijk Internet Explorer

Helaas wordt Internet Explorer niet meer ondersteund op onze website. Wij raden je aan over te schakelen naar een modernere browser met verbeterde functionaliteiten en nieuwe mogelijkheden zoals: Firefox, Chrome en Edge.

<h4>profytodsd.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agenda/">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/activiteiten/">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/advisering/">Advisering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/5-stappenplan-bodem-en-bemesting/">5 stappenplan - bodem en bemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodem-en-biostimulanten/">Bodem en biostimulanten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agrovision/">Agrovision</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/planetproof/">Planet Proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname-formulier/">Graaninname formulier</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/gassen/">Kiemremming aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kniptormonitoring/">Kniptormonitoring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/loonwerk/">Loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kistontsmetter/">Kistontsmetter</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mafex/">Mafex</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/productoverzicht/">Productoverzicht</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/innovatie/">Innovatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/reinigingveldspuit/">Reiniging veldspuit</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/robot/">Robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/ecorobotix-ara/">Ecorobotix ARA</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/demobedrijven/">Demobedrijven en proeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/opendag/">Demobedrijven 2022</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/groenbemester-demo/">Groenbemester demo</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/druppelirrigatie/">Druppelirrigatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal_1060/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/zasso/">Elektrische onkruidbestrijding</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/langs-de-kavel/">Langs de kavel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pbse/">Potato Business School</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/tulpenfestival/">Tulpenfestival</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/profytodsd-bloemenmengsel/">Profytodsd bloemenmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/wijkplatform-de-zuidert/">Wijkplatform de Zuidert</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bedankt/">Bedankt</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/team/">Team</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/privacy/">Privacy verklaring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/teeltinformatie/">Teeltinformatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/aardappelen/">Aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/biologisch/">Biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pootaardappelen/">Pootaardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/grasland/">Grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graszaad/">Graszaad</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mais/">Mais</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/suikerbieten/">Suikerbieten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/uien/">Uien</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/wintergranen/">Wintergranen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/winterwortelen/">Winterwortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/witlof/">Witlof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/251/nabeschouwing-virussymposium/">Nabeschouwing VIRUSsymposium</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/253/test/">Inloggen dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/256/spuitdoppen-keuze/">Spuitdoppen keuze</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/269/voorjaar-bloementijd/">Voorjaar! Bloementijd!</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/294/demodag-swifterbant/">Demodag Rottum</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/317/folder-wintergraan-online/">Folder wintergraan online</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/318/geslaagde-bijeenkomst-potato-business-school/">Geslaagde bijeenkomst Potato Business School</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/319/ruwvoerdemo-vollenhove/">Ruwvoerdemo Vollenhove</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/324/data-klantenlezingen-2020/">Data klantenlezingen 2021</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/327/profytodsd-investeert-in-robottechniek/">Profytodsd investeert in robottechniek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/344/aanbieding-weerstation-gewis/">Speciaal voor Profytodsd klanten Sencrop weerstation met CropVision Advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/348/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/354/opening-vestiging-uithuizen/">Opening vestiging Uithuizen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/355/aangepaste-dienstverlening-in-verband-met-corona-maatregelen/">Aangepaste dienstverlening in verband met Corona-maatregelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/370/trips-bestrijding-met-natuurlijke-vijanden/">Trips bestrijding met natuurlijke vijanden</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/374/uitbetaling-lange-pool-wintertarwe/">158 euro netto lange pool wintertarwe</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/377/groenbemesters-2020/">Groenbemesters 2020</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/384/bodemverbetering-na-de-oogst/">Bodemverbetering na de oogst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/385/groenbemesterdemo/">Groenbemesterdemo</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/388/strategie-bewaring-aardappelen/">Strategie bewaring aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/409/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/452/precusoren-wetgeving/">Precusoren wetgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/461/nieuwe-robotti/">Nieuwe Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/462/vacature-teeltadviseur/">Vacature teeltadviseur</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/463/terminator/">Terminator</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/events/532/licentiebijeenkomst-teelt-akkerbouw-bloembollen/">Licentiebijeenkomst Teelt Akkerbouw &amp; Bloembollen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/events/534/bodem-en-innovatie-avond-emmeloord/">Bodem en innovatie avond Emmeloord</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/events/535/bodem-en-innovatie-avond-munnekezijl/">Bodem en innovatie avond Munnekezijl</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/events/539/extra-licentiebijeenkomst-akkerbouw-in-emmeloord/">Extra Licentiebijeenkomst Akkerbouw in Emmeloord</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/aardappel/">aardappel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/abemec/">Abemec</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/advies/">advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/akkerrand/">akkerrand</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/based/">based</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologisch/">biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologische-meststof/">biologische meststof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemen/">Bloemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemenmengsels/">bloemenmengsels</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemleven/">Bodemleven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemvariatiekaart/">bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/braakmengsel/">braakmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificering/">certificering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificeringen/">certificeringen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/cursus/">cursus</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/deskundig/">deskundig</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/drone/">drone</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/droogkosten/">droogkosten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/fusarium/">fusarium</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gerst/">gerst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gewasbescherming/">gewasbescherming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gezond-gewas/">gezond gewas</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/globalgap/">Globalgap</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/granulaat/">granulaat</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/grasland/">grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/groenbemesting/">groenbemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/keurmerk/">keurmerk</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemen/">kiemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemgroeibeheersing/">kiemgroeibeheersing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemremming/">kiemremming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kist/">kist</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kisten/">kisten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/knolbehandeling/">knolbehandeling</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kraterrot/">kraterrot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/lezing/">Lezing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/loonbedrijf/">loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mais/">maïs</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/melasse/">melasse</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mest/">Mest</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/nitro/">nitro</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/onderzoek/">Onderzoek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ontsmetting/">ontsmetting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opening/">Opening</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opf/">OPF</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/planet-proof/">Planet proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/plant/">plant</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/precisielandbouw/">precisielandbouw</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/regelgeving/">Regelgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robot/">robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotica/">robotica</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotti/">Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ruwvoer/">Ruwvoer</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/samenwerking/">samenwerking</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/satelliet/">satelliet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuiten/">spuiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuitlicentie/">Spuitlicentie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/suikerriet/">suikerriet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/taakkaart/">taakkaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tarwe/">tarwe</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tercol/">Tercol</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/uithuizen/">Uithuizen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/voederwaarde/">voederwaarde</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/water/">Water</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wortelen/">wortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wtilof/">wtilof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/zilverschurft/">zilverschurft</a></li> </ul>