Teeltinformatie

Winterwortelen

Teeltupdate 28 mei 2024

Aaltjes 

Nemguard heeft een werkingsduur van ongeveer 6 weken, daarna is de werking op alen steeds minder.

Op percelen waar de alendruk hoog is, is het advies om Nemater na te behandelen, om de wortelgroei te bevorderen en alen te weren.

 • 10 l/ha Nemater, 5-6 weken na zaai, vlak voor of in de regen
  • Nemater mag ook toegepast worden in de biologische teelt

Luizen

De luizendruk is de afgelopen tijd vrij hoog geweest.

Bij net gezaaide gewassen is het te vroeg voor de inzet van Batavia. Die toepassing wordt geadviseerd vanaf het 6 blad stadium of groter

Om vlot na opkomst de luizendruk te beheersen is het advies:

 • 0,5 kg/ha Pirimor, maximaal 2 keer met een interval van 10 dagen
  • De inzet van Pirimor heeft de beste werking bij zonnige dagen met weinig wind

Vanaf het 6 bladstadium is het advies

 • 0,45 l/ha Batavia (voor bladluis) maximaal 2 x met een interval van 14 dagen       Of
 • 0,75 l/ha Batavia (voor worttelluis, speelt later in het seizoen)
  • Inzetten op een groeizaam gewas voor de beste werking, niet op schrale dagen

Ook voor de biologische teelt is de luizendruk te verlagen met de toepassing van:

 • 10 l/ha Folisec, wekelijks herhalen

Ook silicium heeft een werking, door de toepassing van silicium wordt het blad van wortelen wat harder waardoor luizen de plant minder aantrekkelijk vinden.

 • 1 l/ha Silica Power, elke 10 dagen herhalen

Bladbemesting

Vanaf het 4 blad kan er een begin gemaakt worden met bladbemesting. De inzet van bladbemesting zorgt voor een weerbaardere plant en een gezonde groei / ontwikkeling

Het bladbemestingsadvies is:

 • 1 l/ha Hu-man + 1 l/ha Magnor + 1 l/ha Bormo evt aangevuld met 
 • 1,5 l/ha Vercal Extra (calcium)  en/of
 • 8 l/ha Nutrino Pro (stikstof) en/of
 • 1,5-3 l/ha Aloe Leaf (wortelkwaliteit)
  • Bovenstaande mix elke 2-3 weken herhalen

Voor de biologische teelt is het onderstaande advies:

 • 1,5 l/ha Lebosol Hepta mangaan + 1 l/ha Lebosol Magnesium + 0,5 l/ha lebosol Borium evt. aangevuld met
 • 1,5 l/ha Lebosol Hepta (calcium)
 • 5-10 kg/ha Ferticell (stikstof)
 • 1,5-3 l/ha Aloe leaf (wortelkwaliteit)
  • Bovenstaande mix elke 2-3 weken herhalen

Het goede moment voor de toepassing van BlueN is vanaf het 5-6 blad stadium. Toepassen op een mooie groeizame ochtend als het blad net droog is en de temperatuur omhoog gaat.

 • 333 gram/ha BlueN

Teeltupdate 7 mei 2024

Bodemherbicide voor opkomst

Spuit binnen 3 dagen na zaaien de volgende combinatie bodemherbicide:

 • 2 l/ha Stomp + 0,75-1,5 l/ha Challenge + 0,15 – 0,25 l/ha Centium
  • Gebruik op lichte gronden de laagste dosering Centium en Challenge.
 • Op lichtere gronden met een klei/lutum percentage lager dan 25% en/of gronden met organische stof gehaltes lager dan 6% Concrete HF toevoegen
 • Wanneer er op een te droge kluiterige rug gespoten wordt en de kans op buien aanwezig is Concrete HF toevoegen.
 • Concrete HF zorgt er voor dat actieve stoffen van herbiciden zich beter hechten aan klei/humus deeltjes, waardoor er minder risico op inspoeling ontstaat.
 • Concrete HF helpt afspoeling van herbiciden te verminderen.
 • 0,4 l/ha Concrete HF

Spuit nooit glyfosaat na het zaaien!! Dit geeft risico op vertakte wortelen.

Mocht er al onkruid boven staan vlak na zaai en op het moment dat de bovenstaande bodemherbicide mix gespoten wordt, dan kan er nog Plantolie HF toegevoegd worden voor versterking contactwerking

 • 1-2 l/ha Plantolie HF

Let op: Boven een  dosering van 1 l/ha Challenge geldt klasse DRT90 langs oppervlaktewater en een teeltvrije zone van 2,5 meter.

 

Muizen

In veel percelen tarwe en in slootkanten vind je verse gangen waar de muizen zich bevinden. Op de percelen waar wortels komen kunnen de muizen veel schade aanrichten. Tot op heden hebben we geen middelen die rondom de percelen gebruikt mogen worden.

Hieronder enkele tips:

 • Palen in de slootkant zetten voor de roofvogels.
 • Slootkanten en randen kort houden zodat de roofvogels de muizen sneller in het vizier hebben.
 • Om de 20 meter muizenbakjes met daarin een muizenval met pindakaas.
 • Kopakkers zwart en vlak houden.
 • Om het perceel een sleuf frezen.
 • De peen een aantal malen schoffelen en aanaarden.

Wortelvlieg

Vanwege de ervaringen van de afgelopen jaren en de milde winter zal de wortelvlieg al vroeg de wortelpercelen in vliegen om daar hun eitjes af te zetten.

Net als schermbloemigen (knolselderij, peen, pastinaak, wortelpeterselie, bleekselderij e.d.) hebben wortels een sterke geur waar de vlieg op af komt.

 • Psila-Protect Uienolie zijn sterk ruikende uienoliekorrels die de geur van wortelgewassen maskeren.                               

Deze korrels (25-30 gram) doe je in paaltjes welke je om de 50 meter rondom je perceel plaatst. 

Ga uit van 4 paaltjes per ha. Plaats de paaltjes direct na het zaaien.

Bij brede percelen kan het nodig zijn om in het midden van het perceel ook een rij paaltjes te plaatsen.                                      

Zo maakt u uw perceel onaantrekkelijk voor de wortelvlieg.

 • Psila-Protect Uienolie mag ook in de biologische teelt worden toegepast. 

Image

Monitoren met plakvallen blijft wel noodzakelijk!

 

Onkruidbestrijding na opkomst

Als de wortels minimaal 2 echte blaadjes hebben kan het onkruid met de onderstaande combinatie behandeld worden;

 • 1,5 – 1,75 l/ha Boxer + 1 l/ha Challenge + 0,03 – 0,06 l/ha Sencor SC

Als de wortels 4 echte blaadjes hebben kan het onkruid met de onderstaande combinatie behandeld worden;

 • 2,0 – 2,5 l/ha Boxer + 0,2 – 0,35 l/ha Challenge + 0,03 – 0,06 l/ha Sencor SC

LET OP:

Challenge mag maar 1x toegepast worden na opkomst met een maximum van 1 l/ha

Boxer mag in LDS 2x worden toegepast met een totale maximum van 5 l/ha

Sencor mag maximaal 3x worden toegepast met een maximum van 0,1 l/ha per teeltcyclus

 

Ritnaalden

Op verschillende percelen, die vorig seizoen grasland of de winter over groen zijn geweest, worden nu ritnaalden en emelten gevonden.

In de biologische en gangbare teelt kan een bespuiting vanTercol een goede bijdrage leveren door ritnaalden en emelten te verdrijven.

 • 10 l/ha Tercol
  • Vlak voor of in de regen
  • Bij hoge druk na ongeveer 10 dagen herhalen

 

Luizen

De luizendruk is vrij hoog en ook in de vroege percelen wortelen worden luizen gevonden.

In de biologische teelt is de luizendruk onder controle te krijgen met Folisec.

 • 10 l/ha Folisec
  • Wekelijks herhalen zolang het nodig is.

Ook in de gangbare teelt is Folisec een goede toepassing totdat de wortels in het 6-bladstadium zijn.

Vanaf het 6-bladstadium kan in de gangbare teelt het volgende toegepast worden voor luisbestrijding, op gezond groeiend gewas, bij voorkeur in de ochtend;

0,45 l/ha Batavia 2 l/ha Plantolie

 

Teeltupdate 10 april 2024

Aaltjesbeheersing

Nemguard DE

Nemguard is een natuurlijk middel van knoflookextracten. Het knoflookextract bestaat uit een uitgekiend mengsel van hoogwaardige polysulfiden. NEMguard is effectief tegen alle schadelijke aaltjes. Wanneer de grond droog is kan de werking afnemen. Als de grond droog is tijdens toepassen van Nemguard, moet 20 mm beregend worden. Als de droogte aanhoudt moet men blijven beregenen totdat men een totaal van 80 mm heeft bereikt in een periode van 6 weken vanaf zaaien.

 • 20 kg/ha Nemguard (in de rij tijdens zaaien)
  • Nemguard mag ook in de biologische teelt worden toegepast

Verango

Verangois een nematicide die in o.a. de teelt van wortelen een werking heeft tegen verschillende aaltjes:

 • Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.)
 • Peencystenaaltjes (Heterodera carotae)
 • Wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans)
 • Vrijlevende aaltjes (Tylenchorhynchus spp.)
 • Vrijlevende aaltjes (Trichodorus spp.)

Het beste is om Verango in de veur toe te passen tijdens zaai. Een geconcentreerde toepassing op een minimale inwerkdiepte komt ten goede aan de werking.

Ook is een volvelds toepassing mogelijk, vlak voor ruggen frezen, de toepassing dient maximaal 10 dagen vóór zaai plaats te vinden.

Verango heeft een nevenwerking op Sclerotinia

 • 0,625 l/ha Verango in de veur tijdens zaai of volvelds voor het ruggentrekken

Biostimulanten:

Nemater

Nemater bevat een specifieke mix aan kruidenextracten, onder andere Tagetes en algen. De producten zorgen voor een sterk gewas dat minder gevoelig is voor stressfactoren. Nemater zorgt voor balans in de wortelzone. Dit resulteert in een verhoogde bodemactiviteit en ontwikkeling van de wortels van de plant, waardoor een betere balans in de bodem ontstaat. Essentiele mineralen en vocht worden daardoor makkelijker opgenomen vanuit de bodem. Dit geeft de wortels een sterker gewas en als eindresultaat een hogere opbrengst.

 • 30 kg/ha Nemater MG (in de rij tijdens zaaien)
  • Nemater mag ook in de biologische teelt worden toegepast

EVR

EVR is een extract van de Yucca plant en is 100% biologisch. Deze plant komt voor in de woestijnen van Mexico en bevat veel saponinen

De saponinen in EVR bezitten oppervlakte-actieve eigenschappen, ze kunnen de oppervlaktespanning van water verlagen. De verlaging van de oppervlaktespanning

zorgt dat water sneller en dieper in de wortelzone kan doordringen. Bovendien wordt het contactoppervlak tussen water en wortels vergroot. Daardoor is er een

grotere beschikbaarheid van water en nutriënten. Dit resulteert in krachtigere wortels die voor een betere ontwikkeling van de plant zorgen.

 • 3 L/ha EVR Toepassen volvelds kort voor / na zaai. Niet mengen met de bodemherbicide
  • Water dringt sneller en dieper door tot in de wortels, dus een betere vochtopname
  • Plant krijgt egaler vocht, dus vertoont minder snel verwerkingssymptonen
  • Meer kieming en gelijkmatiger opkomst van zaad
  • Stimuleert de activiteit van de nuttige micro-organismen in de bodem
  • Verbetert wortelgroei en opname van nutriënten door wortels
  • Ondersteunt in beheersing van schimmels en bacteriën
  • EVR mag ook in de biologische teelt worden toegepast

Bodemschimmels:

Tri-soil

Tri-Soil is een Trichoderma atroviride stam I-1237. Deze schimmel eet de voedingstoffen op die andere ziekmakende schimmels nodig hebben om te groeien en eet ook de ziekmakende schimmel zelf op.

Zo krijgen schadelijke schimmels zoals pythium, rhizoctonia en sclerotinia minder kans om de wortels aan te tasten

Tri-soil begint al te groeien bij een bodemtemperatuur van 5 graden.

De groei van Tri-Soil bij 5°C ten opzichte van andere Trichoderma schimmels: in deze grafiek is de paarse de T. atroviride I-1237-1 de Tri-Soil schimmel.

Image

 • 2,5 -5 kg/ha Tri-soil
  • Oplossen in water en vloeibaar in de rij toepassen.
  • Overleg met je teeltadviseur als u gaat mengen met andere middelen.
  • Tri-soil mag ook in de biologische teelt worden toegepast.

Trianum G

Trianum is een Trichoderma harzianum stam T-22. Zodra een wortel begint te groeien, komen er (voedings)stoffen vrij die schadelijke schimmels aantrekken. Trianum leeft echter van dezelfde stoffen en ontneemt zo de voedingsbron van de ziekteverwekkers. Zo krijgen schadelijke schimmels zoals pythium, rhizoctonia en sclerotinia minder kans om de wortels aan te tasten. Trianum groeit actief met de wortel mee en groeit sneller dan de schadelijke schimmels.

 • 10-25 kg/ha Trianum G 
  • Trianum wordt toegepast met een granulaatstrooier en zo dicht mogelijk bij het zaad gelegd. 
  • Trianum mag ook in de biologische teelt worden toegepast.

Contans WG

Bevat schimmels die de sclerotien van sclerotinia binnendringt en vernietigt. Contans WG dient vóór het landklaar maken te worden verspoten.

 • 2 kg/ha Contans WG bij oppervlakkig inwerken (5 cm)
 • 4 kg/ha Contans WG bij dieper inwerken (10 cm) of bij een zware sclerotinia druk
  • Contans WG mag ook in de biologische teelt worden toegepast. 

(Contans WG niet dieper inwerken dan 10 cm, anders komt er te weinig zuurstof bij en sterft de  Contans WG af).

 

Contans WG oplossen in water en vervolgens volvelds verspuiten over het grondoppervlak. Het product meteen na toepassing inwerken met een frees of met een rotorkopeg.

 

Startmeststof:

Easy start Microfast BS 13-40-0  (=Bacillus Subtilis)

Easy start Microfast BS 13-40-0 is een startmeststof die ondersteunt bij de start van de groei en bevat:

 • 20 kg/ha Easy start Microfast BS 13-40-0 toepassen met granulaat strooier in de rij tijdens zaai 
  • Snel beschikbare fosfaat
  • Stikstofvoeding in ammonium- en ureumvorm, Heeft een zeer lage zoutindex,
  • Kost plant minder energie bij opname t.o.v. nitraatstikstof
  • Op kalkhoudende gronden betere opname van fosfaat en sporenelementen
  • Bevat direct beschikbare ijzer, zink en mangaan, belangrijk voor snelle enzymwerking in plant
  • Bevat nuttige bodembacterie Bacillus Subtilis
  • Koloniseert direct de eerste plantwortels
  • Mineraliseert organische fosfaat en voedt actief de wortels via symbiose
  • Geeft sterkere wortels met grotere weerbaarheid

Ritnaalden

Belem 0.8 MG

Belem 0.8 MG is fijn microgranulaat deze beschermt jonge plantjes tegen vraatschade door bodeminsecten. In eerste plaats tegen ritnaalden. Daarnaast is Belem actief tegen de larven van wortelvlieg. Op emelten, engerlingen, aardrupsen en wortelduizendpoot mag ook enige werking worden verwacht.

 • 12 kg/ha Belem 0.8 MG in de rij tijdens zaai

De verdeling is uitermate belangrijk. Belem 0.8 MG verplaatst of herverdeelt zich niet in de grond. Het werkt alleen daar waar je het neerlegt. De juiste verdeling van de korrels is dus zeer belangrijk. Er kan eventueel gebruik gemaakt worden van de DXP-D verdelers (foto 2) om zo een bredere verdeling te krijgen.

Image

 

Onze mensen

Persoonlijke benadering en service kenmerkt Profytodsd

Het professionele team staat onze klanten continu ter beschikking voor een goede en snelle ondersteuning.

Photo of Bert Jan van der Horst
Bert Jan van der Horst Teeltadviseur Creil
Photo of Anja Krops
Anja Krops Binnendienst Creil, Emmeloord
Photo of Gerrit van Giessen
Gerrit van Giessen Teeltadviseur Emmeloord, Swifterbant
Photo of Theo van der Wal
Theo van der Wal Teeltadviseur Dokkum
Top

Je gebruikt een verouderde versie van je internetbrowser, waarschijnlijk Internet Explorer

Helaas wordt Internet Explorer niet meer ondersteund op onze website. Wij raden je aan over te schakelen naar een modernere browser met verbeterde functionaliteiten en nieuwe mogelijkheden zoals: Firefox, Chrome en Edge.

<h4>profytodsd.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agenda/">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/activiteiten/">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/advisering/">Advisering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/5-stappenplan-bodem-en-bemesting/">5 stappenplan - bodem en bemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodem-en-biostimulanten/">Bodem en biostimulanten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agrovision/">Agrovision</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/planetproof/">Planet Proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kniptormonitoring/">Kniptormonitoring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/reiniging-veldspuit/">Reiniging Veldspuit</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/waterkwaliteit/">Waterkwaliteit</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname-formulier/">Graaninname formulier</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/gassen/">Kiemremming aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/loonwerk/">Loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kistontsmetter/">Kistontsmetter</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mafex/">Mafex</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/storl/">STORL</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/vacatures/">Werken bij ons</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/productoverzicht/">Productoverzicht</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/innovatie/">Innovatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/robotica/">Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/ecorobotix-ara/">Ecorobotix</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/demobedrijven/">Demobedrijven en proeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/opendag/">Demobedrijven 2024</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/groenbemester-demo/">Groenbemester demo</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/druppelirrigatie/">Druppelirrigatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal_1060/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/langs-de-kavel/">Langs de kavel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pbse/">Potato Business School</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/tulpenfestival/">Tulpenfestival</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/profytodsd-bloemenmengsel/">Profytodsd bloemenmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/wijkplatform-de-zuidert/">Wijkplatform de Zuidert</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/team/">Team</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/certificering/">Certificering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/privacy/">Privacy verklaring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/teeltinformatie/">Teeltinformatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/intern/">Intern</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/aardappelen/">Aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodemverbetering/">Bodemverbetering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/biologisch/">Biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bloembollen/">Bloembollen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pootaardappelen/">Pootaardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/grasland/">Grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graszaad/">Graszaad</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kool/">Kool</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mais/">Mais</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/suikerbieten/">Suikerbieten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/uien/">Uien</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/granen/">Granen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/vlas/">Vlas</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/winterwortelen/">Winterwortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/witlof/">Witlof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/253/test/">Inloggen dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/256/spuitdoppen-keuze/">Spuitdoppen keuze</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/317/folder-wintergraan-online/">Folder wintergraan online</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/319/ruwvoerdemo-vollenhove/">Ruwvoerdemo Vollenhove</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/327/profytodsd-investeert-in-robottechniek/">Profytodsd investeert in robottechniek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/344/aanbieding-weerstation-gewis/">Speciaal voor Profytodsd klanten Sencrop weerstation met CropVision Advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/348/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/370/trips-bestrijding-met-natuurlijke-vijanden/">Trips bestrijding met natuurlijke vijanden</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/384/bodemverbetering-na-de-oogst/">Bodemverbetering na de oogst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/388/strategie-bewaring-aardappelen/">Strategie bewaring aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/409/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/452/precusoren-wetgeving/">Precusoren wetgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/461/nieuwe-robotti/">Nieuwe Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/462/vacatures/">Vacatures</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/463/terminator/">Terminator</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/466/biodiversiteit-en-bodemleven-voor-een-gezonde-teelt/">biodiversiteit en bodemleven voor een gezonde teelt</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/529/evaluatieformulier-gewasbeschermingsmonitor-2022/">Evaluatieformulier gewasbeschermingsmonitor 2022</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/530/rasseninformatie-zaaiuien/">Rasseninformatie zaaiuien</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/552/nieuwe-robotti/">Nieuwe Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/563/mengsels-voor-bufferstroken/">Mengsels voor bufferstroken</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/569/start-van-inzamelen-lege-cans-gbm-door-storl/">Start van inzamelen lege cans GBM door Storl.</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/586/folder-biologische-meststoffen/">Folder Biologische meststoffen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/599/instructie-selectieapparatuur-glyfosaat/">Instructie selectieapparatuur glyfosaat</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/601/inzameling-resten-en-lege-verpakkingen-met-storl/">Inzameling resten en lege verpakkingen met STORL</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/609/teeltvrije-zones/">Teeltvrije zones</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/events/532/licentiebijeenkomst-teelt-akkerbouw-bloembollen/">Licentiebijeenkomst Teelt Akkerbouw &amp; Bloembollen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/aardappel/">aardappel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/abemec/">Abemec</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/advies/">advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/akkerrand/">akkerrand</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/based/">based</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologisch/">biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologische-meststof/">biologische meststof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemen/">Bloemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemenmengsels/">bloemenmengsels</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemleven/">Bodemleven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemvariatiekaart/">bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/braakmengsel/">braakmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificering/">certificering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificeringen/">certificeringen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/cursus/">cursus</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/deskundig/">deskundig</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/drone/">drone</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/droogkosten/">droogkosten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ecorobotix/">ecorobotix</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/fusarium/">fusarium</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gerst/">gerst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gewasbescherming/">gewasbescherming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gezond-gewas/">gezond gewas</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/globalgap/">Globalgap</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/granulaat/">granulaat</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/grasland/">grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/groenbemesting/">groenbemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/keurmerk/">keurmerk</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemen/">kiemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemgroeibeheersing/">kiemgroeibeheersing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemremming/">kiemremming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kist/">kist</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kisten/">kisten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/knolbehandeling/">knolbehandeling</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kraterrot/">kraterrot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/lezing/">Lezing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/loonbedrijf/">loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mais/">maïs</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/melasse/">melasse</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mest/">Mest</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/nitro/">nitro</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/onderzoek/">Onderzoek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ontsmetting/">ontsmetting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opening/">Opening</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opf/">OPF</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/plaatsspecifiek/">plaatsspecifiek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/planet-proof/">Planet proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/plant/">plant</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/precisielandbouw/">precisielandbouw</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/regelgeving/">Regelgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ridderzuring/">ridderzuring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robot/">robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotica/">robotica</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotti/">Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ruwvoer/">Ruwvoer</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/samenwerking/">samenwerking</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/satelliet/">satelliet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuiten/">spuiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuitlicentie/">Spuitlicentie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/suikerriet/">suikerriet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/taakkaart/">taakkaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tarwe/">tarwe</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tercol/">Tercol</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/uithuizen/">Uithuizen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/voederwaarde/">voederwaarde</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/water/">Water</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wortelen/">wortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wtilof/">wtilof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/zilverschurft/">zilverschurft</a></li> </ul>