Teeltinformatie

Winterwortelen

Teeltupdate 15 mei 2023

Aandachtspunten onkruidbestrijding peen

Hieronder een paar verschillende adviezen en aandachtspunten.

 

Vanaf 2 blad:                        

 • 1,5 l/ha Boxer + 0,3 l/ha Challenge + 60 ml/ha Sencor

Vanaf 4 blad :

 • 2-2,5 l/ha Boxer + 0,3-0,5 l/ha Challenge + 70-100 ml/ha Sencor
  • Sencor 3 toepassingen totaal 300 ml/ha
  • Boxer 2 toepassingen totaal 5 l/ha
  • Challenge 1 toepassing na opkomst max 1 l/ha

Zorg altijd voor een droog gewas en spuit met weinig water (200 l/ha) zo is de werking op het onkruid beter en heb je minder kans op verbranding. Mocht het droog en schraal zijn voeg dan 0,3 l/ha Kantor toe.

 

Luizen

Let op luizen, op diverse percelen worden ze al waargenomen. Het Pastinakengeelvlekvirus wordt door de Zevenbladluis overgebracht naar wortelen. Vanaf andere schermbloemige planten, zoals Fluitenkruid, wordt het virus opgenomen en na een korte incubatieperiode kan de luis haar verdere leven het virus overbrengen op wortelen Spuit daarom bij aanwezigheid van luizen met:   

 • 0,5 kg/ha Pirimor max 2x 
 • 0,45 l/ha Batavia max 2x 
 • 0,5 l/ha Movento max 2x

Let op de toepassingsvoorwaarden van de bovenstaande insecticiden!

 

Wortelvlieg

Afbeelding

 • 175 ml/ha Coragen
  • max 2x
 • 0,75 l/ha Benevia
  • max 2x
  • Let op de toepassingsvoorwaarden!

Bij meerdere benodigde bespuitingen is het middel Tercol (wering van de wortelvliegen) een goed alternatief.

 • 10 l/ha Tercol

Teeltupdate 26 april 2023

Ritnaalden

Belem is een fijn microgranulaat. Deze beschermt jonge plantjes tegen vraatschade door bodeminsecten. In de eerste plaats tegen ritnaalden. Daarnaast is Belem actief tegen de larven van wortelvlieg. Op emelten, engerlingen, aardrupsen en wortelduizendpoot mag ook enige werking worden verwacht.

 • 12 kg/ha Belem

De verdeling is uitermate belangrijk. Belem verplaatst of herverdeelt zich niet in de grond. Het werkt alleen daar waar je het neerlegt. De  juiste verdeling van de korrels is dus zeer belangrijk. Er kan eventueel gebruik gemaakt worden van de DXP-D verdelers (foto 2) om zo een bredere verdeling te krijgen.

 

Afbeelding

 

Hogere weerbaarheid bodeminsecten

Tercol bevat een specifieke mix aan kruidenextracten, en algen. Tercol zorgt voor een sterker gewas dat minder gevoelig is voor stressfactoren. Tercol zorgt voor een verhoogde bodemactiviteit en ontwikkeling van de wortels van de plant, waardoor een betere balans in de bodem ontstaat.

Tercol ondersteunt het natuurlijk herstellend vermogen, werkt verzorgend, voedend en plantversterkend bij invloeden van bodeminsecten, in de bodem en bij de wortels. Toepassing tijdens zaai in de rij.

 • 30 kg/ha Tercol MG

Easy Start®  NP 13-40 + Bacillus Subtilis

De unieke eigenschappen van Easy Start

 • Bevat snel beschikbare fosfaat
 • Heeft een zeer lage zoutindex, Stikstofvoeding in ammonium- en ureumvorm
 • Kost plant minder energie bij opname t.o.v. nitraatstikstof
 • Op kalkhoudende gronden betere opname van fosfaat en sporenelementen
 • Bevat direct beschikbare ijzer, zink en mangaan, belangrijk voor snelle enzymwerking in plant
 • Bevat nuttige bodembacterie Bacillus Subtilis
 • Koloniseert direct de eerste plantwortels
 • Mineraliseert organische fosfaat en voedt actief de wortels via symbiose
 • Geeft sterkere wortels met grotere weerbaarheid

20 kg/ha Easy Start BS® toepassen met granulaatstrooier

 

Bodemherbicide kort na het zaaien

Spuit binnen 3 dagen na zaaien de volgende combinatie bodemherbicide:

 • 0,15 – 0,25 l/ha Centium + 0,75-1,5 l/ha Challenge + 2 l/ha Stomp
  • Gebruik op lichte gronden de laagste dosering Centium en Challenge. 

Wanneer er op een te droge kluiterige rug gespoten wordt en de kans op buien aanwezig is kunt u toevoegen:

 • 0,4 l/ha Concrete HF

Concrete zorgt er voor dat actieve stoffen van herbiciden zich beter hechten aan klei-/humusdeeltjes, waardoor er minder risico op inspoeling ontstaat. Dit leidt veelal tot een verhoogde effectiviteit ten aanzien van onkruidbestrijding.

 

Spuit nooit glyfosaat na het zaaien!! Dit geeft risico op vertakte wortelen.

Om meer contactwerking te krijgen op onkruid dat al bovenstaat en om drift te beperken is het verstandig om aan deze combinatie 1-2 l/ha Plantolie HF toe te voegen.

Let op: Boven een dosering van 1 l/ha Challenge geldt klasse DRT90 langs oppervlaktewater een teeltvrije zone van 2,5 meter.

 

Muizen

In veel percelen tarwe en in slootkanten zitten verse gangen waar de muizen zich bevinden. Op de percelen waar wortels komen kunnen de muizen veel schade aanrichten. Tot op heden hebben we geen middelen die rondom de percelen gebruikt mogen worden.

Hieronder enkele tips:

 • Palen in de slootkant zetten voor de roofvogels.
 • Slootkanten en randen kort houden zodat de roofvogels de muizen sneller in het vizier hebben.
 • Om de 20 meter muizenbakjes met daarin een muizenval met pindakaas.
 • Kopakkers zwart en vlak houden.
 • Om het perceel een sleuf frezen.
 • De peen een aantal malen schoffelen en aanaarden.

Wortelvlieg

Vanwege de ervaringen van de afgelopen jaren en de milde winter zal de wortelvlieg al vroeg de wortelpercelen in vliegen om daar hun eitjes af te zetten.Net als schermbloemigen (knolselderij, peen, pastinaak, wortelpeterselie, bleekselderij e.d.) hebben wortels een sterke geur waar de vlieg op af komt.

Afbeelding

Wij kunnen die geur maskeren door Psilla-Protect. Dit zijn sterk ruikende uienoliekorrels.                                             

Deze korrels (25-30 gram) doe je in paaltjes welke je om de 50 meter rondom je perceel plaatst. 

Ga uit van 4 paaltjes per ha. Plaats de paaltjes direct na het zaaien.

Bij brede percelen kan het nodig zijn om in het midden van het perceel ook een rij paaltjes te plaatsen.                                

Zo maakt u uw perceel onaantrekkelijk voor de wortelvlieg.

Monitoren met plakvallen blijft wel noodzakelijk!

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uw teeltadviseur.

 

Teeltupdate 20 april 2023

Zeker nu dit het laatste seizoen is voor Vydate is het belangrijk om ook alvast verder vooruit te kijken wat er in de nabije toekomst mogelijk is. We willen immers peen telen zonder wegval of vertakking. Belangrijk in de eerste weken, is een ongestoorde groei voor mooie rechte wortelen zonder vertakking. U kunt het gewas op onderstaande manieren ondersteunen.

Nemater is een Biostimulant. Nemater bevat een specifieke mix aan kruidenextracten, onder andere Tagetes en algen. De producten zorgen voor een sterk gewas dat minder gevoelig is voor stressfactoren. Nemater zorgt voor balans in de wortelzone. Dit resulteert in een verhoogde bodemactiviteit en ontwikkeling van de wortels van de plant, waardoor een betere balans in de bodem ontstaat. Essentiele mineralen en vocht worden daardoor makkelijker opgenomen vanuit de bodem. Dit geeft de wortels een sterker gewas en als eindresultaat een hogere opbrengst.

 • 30 kg/ha Nemater MG* (in de rij tijdens zaaien)

 * 10 l/ha Nemater L naspuiten. Toepassen 2 weken na opkomst.

Deze nabespuiting heeft een grote meerwaarde, niet alleen bij gebruik van Vydate maar ook bij de Nemguard en Velum Prime. Neerslag geeft tijdens of kort na de toepassing een betere indringing in de bodem wat de werking ten goede komt.

Voor een nog beter resultaat adviseren wij de 10 l/ha Nemater L te combineren met 5 l/ha Stimuter L.

 

Nemguard DE is een natuurlijk middel van knoflookextracten. Het knoflookextract bestaat uit een uitgekiend mengsel van hoogwaardige polysulfiden. NEMguard is effectief tegen alle schadelijke aaltjes. Wanneer de grond droog is kan de werking afnemen. Als de grond droog is tijdens toepassen van Nemguard, moet 20 mm beregend worden. Als de droogte aanhoudt moet men blijven beregenen totdat men een totaal van 80 mm heeft bereikt in een periode van 6 weken vanaf zaaien.

 • 20 kg/ha Nemguard (in de rij tijdens zaaien)

Vydate 10G kunnen we dit jaar nog gebruiken. Deze heeft een nevenwerking op luis.

 • 10 kg/ha Vydate (in de rij tijdens zaaien)
 • 40 kg/ha Vydate (volvelds voor ruggentrekken)

Velum Prime is een nematicide die in o.a. de teelt van wortelen een werking heeft tegen verschillende aaltjes. Het beste is om Velum Prime in te werken kort voor het ruggenfrezen. Een geconcentreerde toepassing op een minimale inwerkdiepte komt ten goede aan de werking. De toepassing dient maximaal 10 dagen vóór zaai plaats te vinden.

 • 0,625 l/ha Velum Prime (volvelds voor het ruggentrekken)

Teeltupdate 6 april 2023

Door een ruimere teeltrotatie en aanvoer van organische stof kan de ziektedruk al fors afnemen. Ook kunnen de onderstaande producten een positieve bijdrage leveren.

 

In aardappelen, wortelen en witlof komen wij sclerotinia tegen. Bij de wortelen toont de sclerotinia zich zowel op het veld als in de bewaring.

 

Afbeelding

Dit is het gevolg van het feit dat we niet in alle teelten goede sclerotiniafungicides meer hebben. En dan te bedenken dat aardappelen, witlof, wortelen, erwten, bonen, uien, kool, gele mosterd en o.a. de onkruiden kruiskruid, kleefkruid, kamille, melde, muur, herderstasje en distels waardplanten zijn van de sclerotinia. Een goede mogelijkheid is een preventieve aanpak binnen uw bouwplan met Contans WG.

 

Contans WG

Bevat schimmels die de sclerotien van sclerotinia binnendringt en vernietigt. Contans WG dient vóór het landklaar maken te worden verspoten.

 • 2 kg/ha Contans WG bij oppervlakkig inwerken (5 cm)
 • 4 kg/ha Contans WG bij dieper inwerken (10 cm) of bij een zware sclerotinia druk

(Contans WG niet dieper inwerken dan 10 cm, anders komt er te weinig zuurstof bij en sterft de  

 Contans WG af).

 

Contans WG oplossen in water en vervolgens volvelds verspuiten over het grondoppervlak. Het product meteen na toepassing inwerken met een frees of met een rotorkopeg.

 

Tips voor een optimaal gebruik van Contans WG

 • Contans WG niet toepassen in combinatie met andere middelen
 • Gebruik maken van gereinigde spuitapparatuur zonder restanten
 • Een goede verdeling door de bovenlaag is van essentieel belang (en niet dieper dan 10 cm)
 • Contans WG niet blootstellen aan hoge temperaturen (>30°C)

Contans WG wordt door ons uit de koeling geleverd voor een optimale productkwaliteit. Het product wordt bij u thuis afgeleverd. Gelieve uw bestelling vroegtijdig op te geven.

 

Trianum G

Het middel Trianum bevat sporen van de nuttige schimmel Trichoderma harzianum T-22. Zodra een wortel begint te groeien, komen er (voedings)stoffen vrij die schadelijke schimmels aantrekken. Trianum leeft echter van dezelfde stoffen en ontneemt zo de voedingsbron van de ziekteverwekkers. Zo krijgen schadelijke schimmels zoals pythium, rhizoctonia en sclerotinia minder kans om de wortels aan te tasten. Trianum groeit actief met de wortel mee en groeit sneller dan de schadelijke schimmels. Zo wordt de peen gedurende het gehele groeiseizoen beschermd tegen diverse bodemschimmels.

Sinds een aantal jaren hebben wij ervaring met Trianum in de akkerbouw. Het advies luidt:

 • 20 kg/ha Trianum G 
  • Trianum wordt toegepast met een granulaatstrooier en zo dicht mogelijk bij het zaad gelegd. 
  • Trianum kan niet gemengd worden met Vydate. Wanneer u 2 aparte granulaatstrooiers heeft kan dit wel.
  • Trianum is 4-6 maanden houdbaar en dient gekoeld bewaard te worden tussen de 0 0C en 10 oC.
  • Trianum is bij 20 0C ongeveer 4 weken houdbaar.
  • Trianum mag ook in de biologische teelt worden toegepast.

Tri-soil

Tri-Soil is een `zusje’ van de Trianum, deze bestaat ook uit een levende Trichoderma atroviride stam I-1237. Deze schimmel eet, evenals de Trianum, de voedingstoffen op die andere ziekmakende schimmels nodig hebben om te groeien en eet ook de ziekmakende schimmel zelf op. Een voordeel van de Trisoil is dat deze al begint te groeien bij een bodemtemperatuur van 5 graden.

Afbeelding

 

De groei van Tri-Soil bij 5°C ten opzichte van andere Trichoderma schimmels: in deze grafiek is de paarse de T. atroviride I-1237-1 de Tri-Soil schimmel.

 • 2,5 -5 kg/ha Tri-soil
  • oplossen in water en vloeibaar in de rij toepassen.
  • Overleg met je teeltadviseur als u gaat mengen met andere middelen.
  • Trisoil mag ook in de biologische teelt worden toegepast.

Serenade

De Bacillus amyloliquefaciens QST713 stam in de Serenade zorgt voor een snelle kolonisatie en dus bescherming van de wortels. Bacillus amyloliquefaciens QST713 wordt gevoed door de wortelexudaten. De bacterie groeit met de wortel mee. Zolang de wortels groeien, zal Serenade doorgaan met kolonisatie van de wortels. De kolonisatie van de wortels begint al binnen enkele uren. Pas Serenade toe vlak voor of bij actieve groei van de wortels.

 

Grondtoepassing Serenade biedt meerdere voordelen:

 • Beschermt de wortel tegen diverse grondgebonden schimmels, zoals Pythium, Rhizoctonia en Zilverschurft
 • Toename biomassa van wortel en scheut
 • Zelfverdediging: Plant wordt aangezet om zich te verdedigen tegen ziektes
 • Opname voeding: Betere opname voedingsstoffen
 • Stresstolerantie: Toename tolerantie tegen abiotische stres

 

 • 10 l/ha Serenade tijdens zaai zo dicht mogelijk bij of op het zaad aanbrengen

EVR

EVR is een extract van de Yucca plant en is 100% biologisch. Deze plant komt voor in de woestijnen van Mexico en bevat veel saponinen

De saponinen in EVR bezitten oppervlakte-actieve eigenschappen, ze kunnen de oppervlaktespanning van water verlagen. De verlaging van de oppervlaktespanning zorgt dat water sneller en dieper in de wortelzone kan doordringen. Bovendien wordt het contactoppervlak tussen water en wortels vergroot. Daardoor is er een grotere beschikbaarheid van water en nutriënten. Dit resulteert in krachtigere wortels die voor een betere ontwikkeling van de plant zorgen.

Afbeelding 

Unieke eigenschappen EVR

 • Water dringt sneller en dieper door tot in de wortels, dus een betere vochtopname
 • Plant krijgt egaler vocht, dus vertoont minder snel verwelkingssymptonen
 • Meer kieming en gelijkmatiger opkomst van zaad
 • Stimuleert de activiteit van de nuttige micro-organismen in de bodem
 • Verbetert wortelgroei en opname van nutriënten door wortels
 • Ondersteunt in beheersing van schimmels en bacteriën

 

 • 3 l/ha EVR
  • Toepassen kort na zaai
  • Niet mengen met bodemherbiciden
Onze mensen

Persoonlijke benadering en service kenmerkt Profytodsd

Het professionele team staat onze klanten continu ter beschikking voor een goede en snelle ondersteuning.

Photo of Lizette Bergsma
Lizette Bergsma Emmeloord
Photo of Thijs Sijtsma
Thijs Sijtsma Teeltadviseur Creil
Photo of Jinne Venema
Jinne Venema Teeltadviseur Swifterbant
Photo of Pieter Harm Sijtsma
Pieter Harm Sijtsma Logistiek medewerker Emmeloord
Top

Je gebruikt een verouderde versie van je internetbrowser, waarschijnlijk Internet Explorer

Helaas wordt Internet Explorer niet meer ondersteund op onze website. Wij raden je aan over te schakelen naar een modernere browser met verbeterde functionaliteiten en nieuwe mogelijkheden zoals: Firefox, Chrome en Edge.

<h4>profytodsd.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agenda/">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/activiteiten/">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/advisering/">Advisering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/5-stappenplan-bodem-en-bemesting/">5 stappenplan - bodem en bemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodem-en-biostimulanten/">Bodem en biostimulanten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/agrovision/">Agrovision</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/planetproof/">Planet Proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kniptormonitoring/">Kniptormonitoring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/reiniging-veldspuit/">Reiniging Veldspuit</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/waterkwaliteit/">Waterkwaliteit</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graaninname-formulier/">Graaninname formulier</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/gassen/">Kiemremming aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/loonwerk/">Loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kistontsmetter/">Kistontsmetter</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mafex/">Mafex</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/storl/">STORL</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/vacatures/">Werken bij ons</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/productoverzicht/">Productoverzicht</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/innovatie/">Innovatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/robotica/">Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/ecorobotix-ara/">Spotspray</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/demobedrijven/">Demobedrijven en proeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/opendag/">Demobedrijven 2023</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/groenbemester-demo/">Groenbemester demo</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/druppelirrigatie/">Druppelirrigatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/dataportal_1060/">Dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/langs-de-kavel/">Langs de kavel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pbse/">Potato Business School</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/tulpenfestival/">Tulpenfestival</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/profytodsd-bloemenmengsel/">Profytodsd bloemenmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/wijkplatform-de-zuidert/">Wijkplatform de Zuidert</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bedankt/">Bedankt</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/team/">Team</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/privacy/">Privacy verklaring</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/teeltinformatie/">Teeltinformatie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/intern/">Intern</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/aardappelen/">Aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bodemverbetering/">Bodemverbetering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/biologisch/">Biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/bloembollen/">Bloembollen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/pootaardappelen/">Pootaardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/grasland/">Grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/graszaad/">Graszaad</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/kool/">Kool</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/mais/">Mais</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/suikerbieten/">Suikerbieten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/uien/">Uien</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/granen/">Granen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/winterwortelen/">Winterwortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/witlof/">Witlof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/253/test/">Inloggen dataportal</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/256/spuitdoppen-keuze/">Spuitdoppen keuze</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/317/folder-wintergraan-online/">Folder wintergraan online</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/319/ruwvoerdemo-vollenhove/">Ruwvoerdemo Vollenhove</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/324/data-klantenlezingen-2024/">Data klantenlezingen 2024</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/327/profytodsd-investeert-in-robottechniek/">Profytodsd investeert in robottechniek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/344/aanbieding-weerstation-gewis/">Speciaal voor Profytodsd klanten Sencrop weerstation met CropVision Advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/348/bodemvariatiekaart/">Bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/370/trips-bestrijding-met-natuurlijke-vijanden/">Trips bestrijding met natuurlijke vijanden</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/384/bodemverbetering-na-de-oogst/">Bodemverbetering na de oogst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/388/strategie-bewaring-aardappelen/">Strategie bewaring aardappelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/409/spuitbeeldproeven/">Spuitbeeldproeven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/452/precusoren-wetgeving/">Precusoren wetgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/461/nieuwe-robotti/">Nieuwe Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/462/vacatures/">Vacatures</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/463/terminator/">Terminator</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/466/biodiversiteit-en-bodemleven-voor-een-gezonde-teelt/">biodiversiteit en bodemleven voor een gezonde teelt</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/529/evaluatieformulier-gewasbeschermingsmonitor-2022/">Evaluatieformulier gewasbeschermingsmonitor 2022</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/530/rasseninformatie-zaaiuien/">Rasseninformatie zaaiuien</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/552/nieuwe-robotti/">Nieuwe Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/563/mengsels-voor-bufferstroken/">Mengsels voor bufferstroken</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/569/start-van-inzamelen-lege-cans-gbm-door-storl/">Start van inzamelen lege cans GBM door Storl.</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/586/folder-biologische-meststoffen/">Folder Biologische meststoffen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/articles/596/bodem-en-innovatieavond/">Bodem- en Innovatieavond</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/events/532/licentiebijeenkomst-teelt-akkerbouw-bloembollen/">Licentiebijeenkomst Teelt Akkerbouw &amp; Bloembollen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/events/595/bodem-en-innovatieavond/">Bodem- en Innovatieavond</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/aardappel/">aardappel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/abemec/">Abemec</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/advies/">advies</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/akkerrand/">akkerrand</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/based/">based</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologisch/">biologisch</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/biologische-meststof/">biologische meststof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemen/">Bloemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bloemenmengsels/">bloemenmengsels</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemleven/">Bodemleven</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/bodemvariatiekaart/">bodemvariatiekaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/braakmengsel/">braakmengsel</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificering/">certificering</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/certificeringen/">certificeringen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/cursus/">cursus</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/deskundig/">deskundig</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/drone/">drone</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/droogkosten/">droogkosten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/fusarium/">fusarium</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gerst/">gerst</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gewasbescherming/">gewasbescherming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/gezond-gewas/">gezond gewas</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/globalgap/">Globalgap</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/graaninname/">Graaninname</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/granulaat/">granulaat</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/grasland/">grasland</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/groenbemesting/">groenbemesting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/keurmerk/">keurmerk</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemen/">kiemen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemgroeibeheersing/">kiemgroeibeheersing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kiemremming/">kiemremming</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kist/">kist</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kisten/">kisten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/knolbehandeling/">knolbehandeling</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/kraterrot/">kraterrot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/lezing/">Lezing</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/loonbedrijf/">loonbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mais/">maïs</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/melasse/">melasse</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/mest/">Mest</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/nitro/">nitro</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/onderzoek/">Onderzoek</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ontsmetting/">ontsmetting</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opening/">Opening</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/opf/">OPF</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/planet-proof/">Planet proof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/plant/">plant</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/precisielandbouw/">precisielandbouw</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/regelgeving/">Regelgeving</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robot/">robot</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotica/">robotica</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/robotti/">Robotti</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/ruwvoer/">Ruwvoer</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/samenwerking/">samenwerking</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/satelliet/">satelliet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuiten/">spuiten</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/spuitlicentie/">Spuitlicentie</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/suikerriet/">suikerriet</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/taakkaart/">taakkaart</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tarwe/">tarwe</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/tercol/">Tercol</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/uithuizen/">Uithuizen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/veehouderij/">Veehouderij</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/voederwaarde/">voederwaarde</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/water/">Water</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wortelen/">wortelen</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/wtilof/">wtilof</a></li> <li><a href="https://www.profytodsd.nl/rel/zilverschurft/">zilverschurft</a></li> </ul>